TBMM Görevleri Nelerdir?
07 Temmuz 2024

TBMM Görevleri Nelerdir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Görevleri

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) görev ve yetkilerini detaylı bir şekilde belirlemiştir. 1920 yılında kurulan TBMM, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte demokratik bir yapıya kavuşmuş ve halkın iradesinin yönetime yansıdığı en önemli organ haline gelmiştir. Yarı doğrudan demokrasinin hakim olduğu ülkemizde, halk belirli aralıklarla milletvekili seçimleri yapar ve bu vekiller TBMM'de halkı temsil eder. TBMM'nin görev ve yetkileri sadece yasama faaliyetleriyle sınırlı değildir; aynı zamanda idari ve denetim işlevleri de bulunmaktadır.

TBMM'nin Görev ve Yetkileri

  • Kanun Koymak, Değiştirmek ve Kaldırmak: TBMM, kanunları yapma, değiştirme ve kaldırma yetkisine sahiptir. Kanun teklifleri milletvekilleri tarafından, kanun tasarısı ise Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanır ve Meclis Başkanlığı'na sunulur. İlgili komisyonlarda görüşüldükten sonra Genel Kurul'da oylanır. Kabul edilen kanunlar Cumhurbaşkanının onayına sunulur ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer. Bazı kanunların kabulü için Anayasa'da nitelikli çoğunluk aranır.
  • Bütçe Kanunu ve Kesin Hesap Kanununu Görüşmek ve Kabul Etmek: Bütçe kanunu, mali yıl başlamadan en az 75 gün önce Bakanlar Kurulu tarafından TBMM'ye sunulur. Komisyonlarda incelenen tasarı, Genel Kurul'da görüşülerek kabul edilir. Bütçe kanunu, diğer kanunlardan farklı olarak Cumhurbaşkanının geri gönderme yetkisi bulunmamaktadır.
  • Uluslararası Antlaşmaları Onaylamak: Uluslararası antlaşmalar, imzalandıkları tarihten itibaren iki ay içinde TBMM'nin onayına sunulur. TBMM tarafından kabul edilen bu antlaşmalar kanun hükmünde olup, Anayasa Mahkemesi'ne iptali için başvurulamaz. Uluslararası antlaşmaları kabul yetkisi TBMM'ye aittir, ancak Cumhurbaşkanı tarafından yürürlüğe konur.
  • Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi Vermek: TBMM, Bakanlar Kurulu'na belirli konularda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi verebilir. Bu yetki, TBMM tarafından kabul edilen bir yetki kanunu ile verilir. KHK'ler Resmi Gazete'de yayımlanır ve aynı gün TBMM'nin onayına sunulur. OHAL ve sıkıyönetim dönemlerinde çıkarılan KHK'ler için ayrıca yetki alınması gerekmemektedir.
  • Genel ve Özel Af İlan Etmek: TBMM, nitelikli çoğunluk sağlanması koşuluyla genel ve özel af ilan edebilir. Bu çoğunluk, Meclis üye tam sayısının üçte beşi (3/5) olarak belirlenmiştir. Ancak orman suçları için af yetkisi kullanılamaz.
  • Meclis İç Tüzüğünü Hazırlamak veya Değiştirmek: TBMM, kendi çalışma usullerini belirleyen iç tüzüğü hazırlar veya değiştirir. Meclis iç tüzüğü, anayasal bir düzenleyici işlem olup, Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabidir. Bu tüzük, kanunlardan farklı olarak sadece Meclis yönetiminde uygulanır ve ülke genelinde geçerli değildir.

TBMM, yasama yetkisi dışında denetim, bütçe onaylama, uluslararası antlaşmaları onaylama gibi birçok önemli görevi yerine getirir. Bu görevler, Türkiye'de demokratik bir yönetim sisteminin sürdürülebilmesi için hayati öneme sahiptir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Popüler İçerikler

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Salon Başkanının Görevleri Nelerdir?

Salon Başkanının Görevleri Nelerdir?

Omurilik Soğanı Görevleri Nelerdir?

Omurilik Soğanı Görevleri Nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü Görevleri Nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü Görevleri Nelerdir?

Vücudumuzdaki Organlar ve Görevleri Nelerdir?

Vücudumuzdaki Organlar ve Görevleri Nelerdir?

Veterinerin Görevleri Nelerdir?

Veterinerin Görevleri Nelerdir?

Güncel

Pöh Görevleri Nelerdir?

Pöh Görevleri Nelerdir?

Güncel

Öğretmenin Görevleri Nelerdir?

Öğretmenin Görevleri Nelerdir?

Güncel

Merkez Bankası Görevleri Nelerdir?

Merkez Bankası Görevleri Nelerdir?

Hormonlar ve Görevleri Nelerdir?

Hormonlar ve Görevleri Nelerdir?

Şark Görevleri Nelerdir?

Şark Görevleri Nelerdir?

Hücre Zarının Görevleri Nelerdir?

Hücre Zarının Görevleri Nelerdir?

Kasların Görevleri Nelerdir?

Kasların Görevleri Nelerdir?

İşyeri Hekimi Görev Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

İşyeri Hekimi Görev Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

Mineraller ve Görevleri Nelerdir?

Mineraller ve Görevleri Nelerdir?

Lenf Sisteminin Görevleri Nelerdir?

Lenf Sisteminin Görevleri Nelerdir?

Teog Sınav Görevi Nelerdir?

Teog Sınav Görevi Nelerdir?

Lizozom Görevi Nelerdir?

Lizozom Görevi Nelerdir?

Şefin Görevi Nelerdir?

Şefin Görevi Nelerdir?

Mahkemeler ve Görevleri Nelerdir?

Mahkemeler ve Görevleri Nelerdir?

Nişancının Görevleri Nelerdir?

Nişancının Görevleri Nelerdir?

Anakart Görevi Nelerdir?

Anakart Görevi Nelerdir?

İnfaz Koruma Memuru Görevleri Nelerdir?

İnfaz Koruma Memuru Görevleri Nelerdir?

Şube Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Şube Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Karaciğerin Görevi Nedir?

Karaciğerin Görevi Nedir?

İnce Bağırsağın Görevi Nelerdir?

İnce Bağırsağın Görevi Nelerdir?

Özel Harekat Polisi Görevleri Nelerdir?

Özel Harekat Polisi Görevleri Nelerdir?

İşletim Sisteminin Görevleri Nelerdir?

İşletim Sisteminin Görevleri Nelerdir?

Organellerin Görevleri Nelerdir?

Organellerin Görevleri Nelerdir?

Beyin Görevleri Nelerdir?

Beyin Görevleri Nelerdir?

Bakanların Görevleri Nelerdir?

Bakanların Görevleri Nelerdir?

Pilotun Görevi Nelerdir?

Pilotun Görevi Nelerdir?

Enzimin Görevleri Nelerdir?

Enzimin Görevleri Nelerdir?

Bayan Polislerin Görevleri Nelerdir?

Bayan Polislerin Görevleri Nelerdir?

Key Görevi Nelerdir?

Key Görevi Nelerdir?

Polisin Görevleri Nelerdir?

Polisin Görevleri Nelerdir?