Mahkemelerin Görevleri Nelerdir?
12 Temmuz 2024

Mahkemelerin Görevleri Nelerdir?

Mahkemelerin Görevleri

Mahkemeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan kanunlara uygun olarak, taraflar arasındaki tüm hukuki anlaşmazlıkları çözmek, adaleti sağlamak ve hukukun üstünlüğünü korumak amacıyla yetkilendirilmiş yargı organlarıdır. Mahkemelerin görevleri, sivil, idari, adli ve askeri konularda adaleti sağlamayı içerir. Mahkemeler, genellikle devlet kurumu biçiminde örgütlenir ve toplumun kültür ve yapısına göre değişiklik gösterebilir. Bir dava, mahkemelerin niteliğine ve derecesine bağlı olarak farklı mahkemelerde görülebilir.

Mahkemelerin Görevleri ve Türleri

Mahkemelerin görevleri, kanunlarla belirlenmiştir ve yargı erkinin işleyişine ilişkin kuralları içerir. Genel olarak, mahkemeler hukuk mahkemeleri ve ceza mahkemeleri olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır:

  • Hukuk Mahkemeleri: Boşanma, alacak, miras, evlat edinme gibi medeni hukuk davalarına bakar.
  • Ceza Mahkemeleri: Suç işleyen kişilere ceza vermeyi gerektiren davalara bakar.

Ceza Mahkemeleri

Ceza mahkemeleri, işlenen suçlar kapsamında ceza vermeyi gerektiren durumlar için yetkilendirilmiş mahkemelerdir ve kendi içinde farklı türlere ayrılır:

  • Asliye Ceza Mahkemeleri: Sahte işlem ve hareket gibi daha az ciddi suçlara bakar.
  • Sulh Ceza Mahkemeleri: Küçük suçlara bakar.
  • Ağır Ceza Mahkemeleri: Mala, cana, namusa ve devlete karşı işlenen ağır suçlara bakar.
  • Toplu Asliye Ceza Mahkemeleri: Hem asliye hem de ağır ceza mahkemelerinin kapsamına girmeyen diğer suçlara bakar.

Askeri Mahkemeler

Askeri mahkemeler, askerlik hizmetiyle ilgili olarak askerler ve subaylar tarafından işlenen askeri suçlara bakar.

Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi, yüksek yargı organı olarak, genellikle Bakanların işlediği suçlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan kanunların anayasaya uygunluğunu denetler.

Uyuşmazlık Mahkemesi

Uyuşmazlık Mahkemesi, askeri mahkemeler, idare mahkemeleri ve adliye mahkemeleri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kalıcı bir şekilde çözmekle yetkilidir.

Ekstra Bilgiler

Mahkemelerin işleyişi, adaletin sağlanması ve hukukun üstünlüğünün korunması açısından büyük önem taşır. Mahkemeler, yasaların doğru şekilde uygulanması ve toplumun düzeninin korunması için vazgeçilmez kurumlardır. Ayrıca, yargı bağımsızlığının sağlanması, adil yargılama hakkının korunması ve insan haklarına saygı gösterilmesi de mahkemelerin temel görevleri arasındadır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Durkaya

12 Temmuz 2024 Cuma

Mahkemelerin görevleri, sivil, idari, adli ve askeri konularda adaleti sağlamayı içeriyor mu? Yani bir dava hangi durumlara göre farklı mahkemelerde görülebilir?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Evet, Durkaya, mahkemelerin görevleri sivil, idari, adli ve askeri konularda adaleti sağlamayı içerir. Bir davanın hangi mahkemede görüleceği, davanın niteliğine ve hukuki konusuna bağlıdır. Örneğin, sivil davalar genellikle hukuki uyuşmazlıkları (boşanma, miras, ticari anlaşmazlıklar gibi) ele alırken, idari davalar devletle ilgili işlemler ve kararlarla ilgilidir (örneğin, kamu kurumlarının kararlarına karşı yapılan itirazlar). Adli mahkemeler ise ceza yargılamalarını yürütür ve suç teşkil eden eylemleri değerlendirir. Askeri mahkemeler ise askeri personelin görevleriyle ilgili davaları görür. Bu farklılıklar, hukukun çeşitli alanlarında uzmanlaşmayı ve daha adil kararlar alınmasını sağlar.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Bilgisayarda Tuşların Görevleri Nelerdir?

Bilgisayarda Tuşların Görevleri Nelerdir?

Pilin Görevleri Nelerdir?

Pilin Görevleri Nelerdir?

Pankreasın Görevleri Nelerdir?

Pankreasın Görevleri Nelerdir?

Okul Müdür Yardımcısının Görevleri Nelerdir?

Okul Müdür Yardımcısının Görevleri Nelerdir?

Polisin Görevleri Nelerdir?

Polisin Görevleri Nelerdir?

Güncel

Padişahın Görevleri Nelerdir?

Padişahın Görevleri Nelerdir?

Güncel

Ösym Salon Başkanı Görevleri Nelerdir?

Ösym Salon Başkanı Görevleri Nelerdir?

Güncel

Key Görevi Nelerdir?

Key Görevi Nelerdir?

Geçici Görev Yolluğu Hesaplama

Geçici Görev Yolluğu Hesaplama

Böbreğin Görevleri Nelerdir?

Böbreğin Görevleri Nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü Görevleri Nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü Görevleri Nelerdir?

Kalbin Görevleri Nelerdir?

Kalbin Görevleri Nelerdir?

Elektronik Devre Elemanları ve Görevleri Nelerdir?

Elektronik Devre Elemanları ve Görevleri Nelerdir?

Soru İşaretinin Görevleri Nelerdir?

Soru İşaretinin Görevleri Nelerdir?

Organellerin Görevleri Nelerdir?

Organellerin Görevleri Nelerdir?

Kasların Görevleri Nelerdir?

Kasların Görevleri Nelerdir?

Rehber Öğretmenin Görevleri Nelerdir?

Rehber Öğretmenin Görevleri Nelerdir?

Noktalama İşaretlerinin Görevleri Nelerdir?

Noktalama İşaretlerinin Görevleri Nelerdir?

Kısa Çizgi Görevleri Nelerdir?

Kısa Çizgi Görevleri Nelerdir?

Danışman Öğretmenin Görevleri Nelerdir?

Danışman Öğretmenin Görevleri Nelerdir?

İdrar Kesesi Görevleri Nelerdir?

İdrar Kesesi Görevleri Nelerdir?

Bakanların Görevleri Nelerdir?

Bakanların Görevleri Nelerdir?

Kalp Görevi Nedir?

Kalp Görevi Nedir?

Sivil Toplum Kuruluşlarının Görevleri Nelerdir?

Sivil Toplum Kuruluşlarının Görevleri Nelerdir?

Pankreasın Görevi Nedir?

Pankreasın Görevi Nedir?

Atardamarın Görevleri Nelerdir?

Atardamarın Görevleri Nelerdir?

Dalağın Görevi Nelerdir?

Dalağın Görevi Nelerdir?

Bitki Hücresinin Görevleri Nelerdir?

Bitki Hücresinin Görevleri Nelerdir?

İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir?

İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir?

Görev Nasıl Tanımlanır?

Görev Nasıl Tanımlanır?

Kadının Görevleri Nelerdir?

Kadının Görevleri Nelerdir?

Kaslar ve Görevleri Nelerdir?

Kaslar ve Görevleri Nelerdir?

Resepsiyonist Görevleri Nelerdir?

Resepsiyonist Görevleri Nelerdir?

Genel Müdürün Görevleri Nelerdir?

Genel Müdürün Görevleri Nelerdir?

Dünyanın Katmanları ve Görevleri Nelerdir?

Dünyanın Katmanları ve Görevleri Nelerdir?