Kızılay Görevleri Nelerdir?
20 Temmuz 2024

Kızılay Görevleri Nelerdir?

Kızılay Görevleri

Kurtuluş Savaşı döneminde, toplum desteği ile önemli görevler üstlenen derneğe ismini veren ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Günümüzde Türk Kızılay'ı sosyal hizmetlerden afet yönetimine, gençlik hizmetlerinden kan bağışı ile ilgili hizmetlere ve teşhis tedavi hizmetleri alanında pek çok görevi bir arada yürütmektedir. Gücünü gönüllü üyeler ve toplum bağışlarından alan Kızılay, uluslararası başarılarla adından söz ettirmektedir. Kızılay görevlerini yerine getirirken, kanunların vermiş olduğu görev ve yetkilere, tüzük ve yönetmeliklere göre hareket eder.


 • Olağanüstü hallerde ve silahlı çatışmalarda, cephede ve cephe gerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yardımda bulunmak ve sorumluluk alanına giren araç ve gereçleri, ilaç ve sağlık malzemelerini stoklamak, temin etmek ve gerekli yerlerde lojistik destek sistemi kurmak.
 • Savaş ve olağanüstü hallerde delege ve insani yardım ekipleri görevlendirmek.
 • Türk Silahlı Kuvvetlerde görülen bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele etmek.
 • Savaş esirleri ve gözaltında olanların, yakınları ile haberleşmelerine, kayıpların bulunmasına ve bu kişilere ait olan para, eşya ve kıymetli evrakların ulaştırılmasına yardımcı olmak.
 • Savaşta yaralanan kişilerin tedavi ve tahliyesinde gerekenleri yapmak.
 • Tehlike altında bulunan yaşlı ve çocuklara hükümetin belirlemiş olduğu yerlere aktarılma ve taşınma imkânı sağlamak.
 • Hükümet ve Silahlı Kuvvetlerin göstereceği yerlere seyyar ve sabit hastaneler açıp sağlık görevlileri bulundurmak.
 • Kızılay Komitesi ve Kızılay Dernekleri ile iş birliği içerisinde olmak.
 • Tüm bu faaliyetleri yerine getirebilmek için, ayni ve nakdi olağanüstü ihtiyatlarından, bütçe ve bütçe dışı kaynakların yanı sıra kamudan ve özel sektörden kaynak yaratmak.
 • Kızılay görevleri ulusal ve uluslararası Kızılay-Kızılay hareketinin insani ilkelerini herkese yaymak ve hayata geçirilmesini sağlamak.
 • Kızılay hakkında eğitim programları hazırlayıp düzenleyerek, çalışanları, üye ve gönüllüleri aynı zamanda toplumu bilinçlendirmek.
 • Gönüllü hizmet sistemi kurmak, özellikle gençleri Kızılay faaliyetlerine katılma yönünde teşvik etmek, üye sayısını artırmak.
 • Dergi, broşür, bülten, CD, kaset, gazete, sempozyum, seminer, sergi, fuar düzenleyerek ve basın yayın araçları ile kendi tanıtımını yapmak.
 • Kızılay görevleri arasında kendi amaçlarını gerçekleştirebilmek için gelir getirici tesis ve işletmeler kurarak çalıştırmak da bulunur.
 • Kızılay amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışından yardım toplamak, kurban bağışı kabul etmek, bölgesel yardım kampanyaları açarak ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak dağıtır.
 • Ücretli veya ücretsiz afet yönetimi eğitimleri düzenler ve katılanlara sertifika verir.
 • Maddi durumu iyi olmayan kimsesiz ve başarılı öğrencilere şartları önceden belirlenmek sureti ile burs verir.
 • Toplumun afet dönemlerinde daha az zarar görmesini sağlamak amacı ile ilk yardım eğitimleri vermek, evde hasta ve bakım kursları açarak eğitim vermek.
 • Meydana gelen her türlü afet ve felakette geçici barınma ve beslenme sağlamak, sağlık hizmeti vermek, yardım toplamak gerekli yerlere sevk etmek.
 • Uluslararası afet durumlarında da insani yardım malzemesi ve yardım ekipleri göndermek.
 • Gerekli yerlerde sağlık tesisleri kurmak, ambulans ve defin hizmetleri vermek.
 • Salgın hastalıklar ile alakalı önlem almak ve faaliyette bulunmak.
 • Gönüllü kan verme programları ile halkı bilinçlendirmek ve kan vermeye teşvik etmek Kızılay görevleri arasındadır.

Bu görevlerin yanı sıra, Kızılay, toplumsal dayanışmayı artırarak, toplumun her kesiminden bireyleri bir araya getirir ve ortak bir amaç doğrultusunda hareket etmelerini sağlar. Bu bağlamda, Kızılay'ın sosyal hizmet faaliyetleri, gençlik programları ve eğitim çalışmaları da toplumun genel refahını artırmak için önemli katkılar sunar.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Ozanalp

20 Temmuz 2024 Cumartesi

Kurtuluş Savaşı döneminde Kızılay'ın toplum desteği ile önemli görevler üstlendiğini biliyorum ama bu kadar geniş kapsamda görevleri olduğunu bilmiyordum. Özellikle gönüllü üyeler ve toplum bağışları ile yürütülen bu faaliyetler nasıl koordine ediliyor? Kızılay'ın uluslararası başarılarından bahsedilmiş, bu başarılar ne tür projelerle elde edildi? Benzer şekilde, olağanüstü hallerde ve silahlı çatışmalarda nasıl bir lojistik destek sistemi kuruyorlar?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Ozanalp, Kızılay'ın Kurtuluş Savaşı döneminde üstlendiği geniş kapsamda görevleri ve bu faaliyetlerin nasıl koordine edildiği gerçekten etkileyici. Kızılay, bu dönemde gönüllü üyeler ve toplum bağışları ile ciddi anlamda desteklenmiş ve bu destekler sayesinde çok önemli çalışmalar yürütmüştür. Faaliyetlerin koordine edilmesi, yerel şubeler ve merkezi komiteler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Bu yapı, Kızılay'ın etkin bir şekilde çalışmasını sağlamıştır.

Uluslararası başarılara gelince, Kızılay, birçok uluslararası projede aktif rol almış ve yardım faaliyetlerinde bulunmuştur. Özellikle insani yardım projeleri, afet yardımı ve savaş bölgelerinde sağladığı destekler ile tanınmıştır. Bu başarılar, genellikle uluslararası yardım kuruluşları ile iş birliği yaparak ve etkili bir lojistik ağ kurarak elde edilmiştir.

Olağanüstü hallerde ve silahlı çatışmalarda ise Kızılay, hızlı ve etkili bir lojistik destek sistemi kurarak yardım ulaştırmaktadır. Bu sistem, öncelikle acil durum planlarının hazırlanması ve bu planların uygulamaya konulması ile başlar. Depoların stratejik noktalarda konumlandırılması, etkin bir iletişim ağının kurulması ve gönüllülerin koordine edilmesi bu sistemin temel unsurlarındandır. Bu şekilde, ihtiyaç sahiplerine en kısa sürede ulaşılması sağlanır.

Umarım bu bilgiler senin için aydınlatıcı olmuştur.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

İskeletin Görevleri Nelerdir?

İskeletin Görevleri Nelerdir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Tırnak İşaretinin Görevleri Nelerdir?

Tırnak İşaretinin Görevleri Nelerdir?

İskelet Sistemi Görevleri Nelerdir?

İskelet Sistemi Görevleri Nelerdir?

Öğretmenin Görevleri Nelerdir?

Öğretmenin Görevleri Nelerdir?

Toplardamarın Görevi Nelerdir?

Toplardamarın Görevi Nelerdir?

Ticaret Mahkemelerinin Görevi Nelerdir?

Ticaret Mahkemelerinin Görevi Nelerdir?

Güncel

Sitoplazmanın Görevleri Nelerdir?

Sitoplazmanın Görevleri Nelerdir?

Güncel

Çiçek Sapı Görevi Nelerdir?

Çiçek Sapı Görevi Nelerdir?

Üreter Görevi Nedir?

Üreter Görevi Nedir?

Sayıştayın Görevleri Nelerdir?

Sayıştayın Görevleri Nelerdir?

Kızılay Görevleri Nelerdir?

Kızılay Görevleri Nelerdir?

Karaciğerin Görevleri Nelerdir?

Karaciğerin Görevleri Nelerdir?

Fabrika Müdürü Görevleri Nelerdir?

Fabrika Müdürü Görevleri Nelerdir?

Organellerin Görevleri Nelerdir?

Organellerin Görevleri Nelerdir?

Kalp Görevi Nedir?

Kalp Görevi Nedir?

Devletin Görevleri Nelerdir?

Devletin Görevleri Nelerdir?

Aşçının Görevleri Nelerdir?

Aşçının Görevleri Nelerdir?

Şantiye Şefinin Görevleri Nelerdir?

Şantiye Şefinin Görevleri Nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı Görevleri Nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı Görevleri Nelerdir?

Ram Görevleri Nelerdir?

Ram Görevleri Nelerdir?