Maliye Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
12 Temmuz 2024

Maliye Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

Maliye Bakanlığı'nın Görevleri

Maliye Bakanlığı'nın görevleri kanun hükmünde kararname ile düzenlenmektedir. Maliye Bakanlığı, kuruluş tarihi itibariyle en köklü geçmişe sahip olan bakanlıklardan biridir. Osmanlı Devleti zamanında kurulan bu bakanlığın eski adı "Umur-ı Maliye Nezareti" idi. İlk Maliye Bakanı olarak atanan kişi Abdurrahman Nafiz Paşa'dır. Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı yeniden kurulmuştur.

Maliye Bakanlığı denilince akla gelen yegâne görev, devletin harcamalarını finanse etmek için gerekli olan vergi, resim ve diğer gelirleri toplamak ve bunların harcanmasına aracılık etmektir. Oysaki Bakanlığın görevi bununla sınırlı değildir. 13 Aralık 1983 tarih ve 178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye Bakanlığı'nın görevleri tahdidi olarak sayılmıştır. Maliye Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşmaktadır.

Maliye Bakanlığı'nın merkez teşkilatında Genel Müdürlük ve Başkanlık şeklinde teşkilatlanmış Ana Hizmet Birimleri, Denetim Hizmetleri Birimi ve Yardımcı Hizmetler Birimi bulunmaktadır. Taşra teşkilatında ise Vergi Dairesi Başkanlıkları, Defterdarlık, Mal Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlükleri bulunmaktadır. Tüm bu sayılan birimler vasıtasıyla yasaların kendisine verdiği görevleri yerine getiren Maliye Bakanlığı bünyesinde farklı unvanlara sahip binlerce personel çalıştırmaktadır. Özellikle taşra ve merkez birimlerde çalıştırmak üzere uzman alımına ağırlık vererek onları yeterli donanıma kavuşturmak için hizmet içi eğitime tabi tutmaktadır. Maliye Bakanlığı'nın en önemli görevleri aşağıda maddeler halinde sıralanmaktadır.

Maliye Bakanlığı'nın Görevleri Nelerdir?

  • Maliye politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve hazırlanan politikaların uygulanmasını sağlamak: Bu görev, Gelir Politikası Genel Müdürlüğü aracılığıyla yerine getirilmektedir.
  • Devletin hukuk danışmanlığını yapmak ve muhakemat hizmetleri vermek: Hukuk danışmanlığı görevi, merkezde bulunan Muhakemat Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı aracılığıyla yerine getirilir.
  • Harcama politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ile devlet bütçesinin oluşturulması, uygulanması, uygulamanın takip edilmesi ve yönlendirilmesine ilişkin işlemleri yerine getirmek: Bu görev, temel olarak Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne aittir. Taşra teşkilatı olmayan bu birim, bakanlık bünyesinde memur, maliye uzmanı, daire başkanı ve üst görevlerde bulunan personelle birlikte anılan görevi yerine getirmektedir.
  • Devlet hesaplarını tutmak ve saymanlık görevi yapmak: Özellikle devlet harcamalarının kayıt altına alınıp izlenmesini sağlayan bu görev, Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından ifa edilir.
  • Gelir politikası geliştirmek ve devletin vergi, resim, harç gibi gelirlerini tahsil etmek: Kamu harcamalarını finanse etmeye yarayan en önemli görevi Gelir İdaresi Başkanlığı yerine getirmektedir.
  • Devlete ait taşınmaz malları sevk ve idare etmek: Bu görev, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne aittir.
  • Gelir ve giderlere yönelik kanun taslaklarını hazırlamak veya hazırlanmasına yardımcı olmak: Bu görev, Maliye Bakanlığı'nın önemli görevlerinden biridir.

Sonuç olarak, Maliye Bakanlığı devletin mali politikasını belirlemekten, bütçesini yönetmekten ve gelir toplama süreçlerini düzenlemekten sorumlu temel bir devlet organıdır. Bu geniş kapsamlı görevler, bakanlığın etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını gerektirir. Bu nedenle, Maliye Bakanlığı'nda çalışan personelin yüksek donanım ve bilgiye sahip olması büyük önem taşır. Maliye Bakanlığı, devletin mali yapısını düzenlerken aynı zamanda kamu hizmetlerinin finansmanını da sağlar.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Kanın Görevleri Nelerdir?

Kanın Görevleri Nelerdir?

Yemek Borusunun Görevi Nelerdir?

Yemek Borusunun Görevi Nelerdir?

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Görevleri Nelerdir?

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Görevleri Nelerdir?

Uzman Çavuş Görevleri Nelerdir?

Uzman Çavuş Görevleri Nelerdir?

Soru İşaretinin Görevleri Nelerdir?

Soru İşaretinin Görevleri Nelerdir?

Güncel

Kulağın Görevleri Nelerdir?

Kulağın Görevleri Nelerdir?

Güncel

İnce Bağırsağın Görevi Nedir?

İnce Bağırsağın Görevi Nedir?

Dilin Görevleri Nelerdir?

Dilin Görevleri Nelerdir?

TBMM Görevleri Nelerdir?

TBMM Görevleri Nelerdir?

Ticaret Mahkemelerinin Görevi Nelerdir?

Ticaret Mahkemelerinin Görevi Nelerdir?

Kızılay Görevleri Nelerdir?

Kızılay Görevleri Nelerdir?

İl Özel İdaresi Görevleri Nelerdir?

İl Özel İdaresi Görevleri Nelerdir?

Tuşların Görevleri Nelerdir?

Tuşların Görevleri Nelerdir?