Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Meslekler ve Görevleri

Meslekler ve Görevleri

Meslekler ve görevleri, Türkiye'de resmi olarak tanımlanmış 600'e yakın meslek ve grubu bulunmaktadır. Her meslek grubu için belirlenmiş görevler, mesleğin gerektirdiği eğitim ve iş koşulları değişmektedir. Meslekte ilerleyebilme ve en mutlu olacağınız mesleğin ne olduğunu anlayabilmek için bu meslekler ve görevlerini daha yakından tanımanız gerekir. Sizin için resmi olarak tanımlanmış bazı meslekler ve görevlerini derledik.

Meslekler ve görevleri nelerdir?

  • Acil tıp teknisyeni; Hasta ve kazazedelerin sağlık merkezlerine ulaştırılması sırasında görev yapan, ilk yardım ve acil müdahale ekiplerinde yer alan Sağlık bakanlığına bağlı kurumlar tarafından tescil almış kurumlarda eğitimini tamamlayan kişiler acil tıp teknisyeni olabilirler. Acil tıp teknisyenleri, kanamalı durumlarda ilk yardımı sağlayarak yaranın üstünü kapatmak, oksijen uygulaması yapmak, kırık-çıkık ve burkulma gibi durumlarda sterilizasyonu sağlamak, hasta taşınması sırasında gerekli bilgilere sahip olmak, temel yaşam desteği protokollerini uygulamak, travma stabilizasyonunu sağlayarak hastayı nakle hazır hale getirmek gibi hayati öneme sahip durumlarda etkin olmak gibi görevlere sahiptir.
  • Endüstri ürünleri tasarımcısı; Endüstriyel ürünler tasarlayan kişidir. Endüstriyel alanda kullanılacak yeni ürünlerin tasarımı için proje hazırlar. Ürünün akış şemasını düzenler. Teknik çizim ve şekillendirmeden sorumludur.
  • Farmakolog; Yeni tıbbi ilaçların geliştirilmesinden sorumlu kişidir. İlaçların insan metabolizması üzerinde yaratacağı etkiyi araştırır. Eczacı ve tıbbi doktorlarla iş birliği halinde olması gerekir. Kandaki ilaç seviyesini belirlemek üzere hastanelerde görev alabilir.
  • Grafik teknisyeni; Tanıtımı yapılacak hizmetler ve ürünlerin tanıtım kampanyası kapsamında grafik boyuttaki tasarımlarını yapan ve baskıya hazır hale getiren kişidir. Müşterilerle iş birliği içinde tasarımı yapılacak objenin ayrıntılı grafiklerini çıkarır. Laboratuvar ve stüdyo ortamında hazırlanan grafiğin baskıya hazır hale getirilmesini sağlar. Baskı öncesi kontrollerden sorumludur.
  • Harita kadastro teknisyeni; Yeryüzünün bir parçası ya da tümünü haritalandıran kişidir. Ekip ile arazi ölçüm çalışmalarına katılır. Çizim için gerekli olan ölçeklendirmeleri sayısal olarak hesaplar. İskan ve bayındırlık bakanlığı ile ortak çalışarak şehirlerin imar ve iskan durumlarını haritalandırır.
  • Maden teknikeri; Maden filiz ve cevher yataklarının bulunma çalışmalarında yer alır. Çevre koruma yasaları, işçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli ön çalışmaları yapar. Bulunan madenlerin sondaj faaliyetlerine katılarak alan çalışmasını yürütür. Bulunan cevherin yıkanması, yararsız maddelerden arındırılması ve zenginleştirilmesi ile ilgili projelerde yer alır.
  • Noter; Makam, mevki ya da herhangi bir şahsa verilmemiş olan görevleri resmi kurumlar adına yürütür. Kanuna uygun evrakların resmi mühür ve imzalarından sorumludur. Protesto, ihbarname ve ihtarnameleri kanuna uygun şekilde düzenler. Kanunen gerekli evrakların tescil işlemlerini yürütür.
  • Sosyal çalışmacı; Sosyal hizmetler kapsamında yer alan kurumlarda çalışır. Çalıştığı kurumun özelliklerine göre görev niteliğini değişebilir. Sosyal hizmetler uzmanları çocuk yurtlarında, hastanelerde, ceza evlerinde, devlete ait vakıf ve kuruluşlarda sosyal çalışmacı olarak görev yaparlar.
  • İnsan Kaynakları Uzmanı; Sosyal platformlardan işçi taraması yapar. Çalıştığı kurumun bordrolama, özlük işleri ve performans sisteminden sorumludur. İşçilerin işe alınması, şartlarının düzenlenmesi ve değişen iş gücünü baz alarak iş süreçlerini belirler.
Son Güncelleme : 19.01.2024 13:17:16
Meslekler ve Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Meslekler ve Görevleri Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Meslekler ve Görevleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içerisinde an...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin ya da grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı ...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devleti'nden de önceki devletlere dayanır. An...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran, kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur. Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzer...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024