Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Sandık Başkanı Görevleri

Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tarafından resmen atanır. Oy verme işleminin en sağlıklı bir şekilde yürütülmesi içi...

Subay Görevleri

Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından mezun olan subaylara kurmay subay ismi verilmektedir ve general olma şansları daha yüks...

Okul Müdürü Görevleri

Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eğitim ve öğretiminden birinci derecede sorumludur. Okul müdürü tek başına kararlar alabileceği ...

Kan Pulcukları Görevi

Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak da adlandırılan bu kan hücreleri vücudumuz için hayati bir öneme sahiptir. Çünkü kan pulcuklar...

Okul Müdür Yardımcısının Görevleri

Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkili kişidir. Okull...

Okul Memuru Görevleri

Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri izleyen ve gerekli işlemleri yapan, okulun arşiv işlerini düzenleyen kişi olarak bilinir...

Komando Görevi

Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içerisinde anında müdahale yapması için eğitilen askerlerdir. Tarih içerisinde de komandolarının katıldığı...

Uç Beyin Görevleri

Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikinci karıncık diye adlandırılan bölgeler bulunmaktadır. Her iki karıncıkta üçüncü karıncık...

Münazara Başkanının Görevleri

Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin ya da grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı olarak savunur. Burada ana nokta karşı tarafın fikrini, çözümlerini, savunmasını ve araştırma...

Müftünün Görevleri

Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din konusunda etkileyerek beceriye sahip olması gerekir. Müftü aynı zamanda geniş bir düşünce yapısı...

Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri

Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devleti'nden de önceki devletlere dayanır. Ancak Osmanlı Devleti'nde vakıf adı verilen kuruluşların sayısı çok fazladır. Vakıfçılık a...

Defterdar Görevleri

Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran, kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur. Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere iki defterdar vardı. Rumeli defterdarı baş defterdar olarak görev yapardı. Osmanlıda sefere...

Çiftçinin Görevi

Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk olarak Neolitik zamanda başlamıştır. Geçmişte insanlar besin ihtiyaçlarını karşılamak için avlanarak ve toplayıcılık yaparak hayatlarını sürdürmüşlerdir. Daha sonraları yerleşik düzene geçip a...

Uzman Çavuş Görevleri

Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimî olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler alan Uzman onbaşı ya da Uzman çavuş kişilerdir. Ülkemizde 3269 Uzman çavuş kanunlarına dayanarak görev yaparlar. Personel de aranacak nitelikler, başvuru şekli, izin, tayin süreleri, astlık ve üs...

Ösym Salon Başkanı Görevleri

Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde bir kadroya yerleşecekleri seçmek amacıyla sınavlar yapar. Bu sınavlar ile adaletli sıralamalar yapılması istenmektedir. Bu sınavlar büyük illerde yapılır ve bu illerdeki okullarda yapılır. Bu s...

Şeyhülislam Görevleri

Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devlet için önem arz eden savaş, barış ve idam gibi konularda Şeyhülislamdan fetva alındıktan sonra karar verilirdi. Şeyhülislam'ın vermiş olduğu fetvalar İslam'a uygun nitelikte olmak zorundaydı.<...

Müdürün Görevleri

Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul ya da iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize eden ve çalışma arkadaşlarına soyut ve somut destek sağlayan en üst yetkili kişidir. Her kurum, iş yeri, okul ve belediye gibi yerlerde mutlaka bir müdür ve bu müdüre destek amaçlı muavi...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 2011 yılında kurulan bakanlık ülkenin çevre ve şehircilik alanında gelişen tüm konuların tek çözüm merkezidir. Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ile şehir yapılaşmasının daha yaşanır bir ha...

Bayan Polislerin Görevleri

Bayan Polislerin Görevleri, Emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik bayan polislerin birçok görevi vardır. Bu hususta erkek ve bayan ayrımının yapılmasındaki amaç hizmet gereği bayan vatandaşların üst araması, tutuklanması veya herhangi bir el teması sağlanabilmesi adına olan bir gerekliliktir. Söz gelimi suç unsurunun ortaya çıkmasını enge...

Özel Harekat Polisi Görevleri

Özel Harekat Polisi Görevleri, Emniyet hizmetlerine dair toplumun refahını üst seviyeye getirmek adına görevlendirilen donanımlı ve eğitimli bu personellerin birçok görevi vardır. Erkek ve kadın olmak üzere belli standartlar altında seçime tabi tutulan Özel Harekat Polisi zorlu şartlar altında çalışmaktadır. Eğitimin tamamlanmasıyla birlikte...

Fabrika Müdürü Görevleri

Fabrika Müdürü Görevleri; Fabrika müdürü olabilmek herkesin yapabileceği bir görev değildir. Fabrika müdürü olabilmek için en az lise mezunu olmak gerekmektedir. İyi bir müdür olabilmek tecrübe gerektirir. Disiplinli ve düzenli çalışacak olan fabrika müdürünüz çevre ve iş sağlığı güvenliği yasal mevzuatları hakkında ilgi sahibi olması g...

Nöbetçi Öğrencinin Görevleri

Nöbetçi Öğrencinin Görevleri, her okulda mutlaka nöbetçi öğrenciler görevlendirilmektedir. Bu görevin çocuklara verilmesindeki amaç küçük yaşlarından itibaren hem görev hem de sorumluluk duygularının gelişmesi açısından büyük fayda sağlamaktadır. Nöbetçi öğrenci okul yönetim işlerinde görev almalarını ve görevi layıkıyla yerine getirmesini a...

Bitki Hücresinin Görevleri

Bitki Hücresinin Görevleri; Hücre; canlıların en küçük yapı birimi olarak tanımlanır. Canlılarda hücreler iki şekilde incelenir. Bitki hücresi ve hayvan hücresi. Bitki ve hayvan hücreleri hem şekil, dış görünüş hem de bazı işlevler, görevler bakımından farklı nitelikte olan hücrelerdir. Bitki hücreleri hayvan hücrelerine göre daha dikdörtgen...

Aile Bireylerinin Görevleri

Aile bireylerinin görevleri, aile kan bağı ile bir araya gelerek oluşan anne, baba ve çocuklardan meydana gelen küçük topluluklardır. Aile bireylerinin de her iş gibi görevleri ve sorumlulukları vardır. Aile bireylerinin görevleri ev içindeki huzur ve birliğin devamı için şarttır. Bu görevleri her bireyin ayrı ayrı yerine getirmesi to...

Kulağın Görevleri

Kulağın Görevleri, Kulak beş duyu organımızdan biridir. Kulağımız işitme görevini üstlenmiş, dışarıdan gelen sesleri beyne iletme görevine sahip duyu organımızdır. Kulağın görevi, dış ortamdan gelen sesleri, sinirsel uyarımlara çevirerek işitmeyi sağlamaktır. Kulak dış kulak, kulak kepçesi ve kulak yolundan oluşur. Ses dış kulakta yan...

Hükümetin Görevleri

Hükumetin görevleri, Hükumet, devletlerin yönetilmesini sağlayan bakanlar kurulu ve bakanlardan oluşan bir organdır. Çok eski tarihlerden bu yana hükumetler vardır ancak parlamentolar sonradan ortaya çıkmıştır. Hükumetin nasıl kurulması gerektiği anayasada açık olarak belirtilir. Kısaca belirtmek gerekirse ülkemizde anayasamıza göre başbakan...

Aşçının Görevleri

Aşçının görevleri, günlük olarak kişilerin ihtiyaçları olan kahvaltı ve yemeklerini belirli düzen, titizlik, bilgi, beceri ve hijyen kuralları içerisinde hazırlayarak ortaya getiren kişidir. Genellikle yemek ihtiyaçlarımızı evlerimizden çok dışarılarda karşılamaktayız. İş hayatımızda, iş sonrası dışlarlar da tatillerde ve sair diğer gün...

Muhasebecinin Görevleri

Muhasebecinin görevleri, muhasebe günümüzde iş ilanları arasında sıkça yer alan bir meslek grubudur. Mesleki anlam olarak bir işletmenin mali işlerinin kaydını tutan, hesabını yapan ve özetleyen bilim dalı anlamına gelir. Bayanlarında mesleki alanda yöneldiği muhasebe işi bir işletmenin en önemli parçasıdır. Bu anlamda muhasebecinin görev...

Meslekler ve Görevleri

Meslekler ve görevleri, Türkiye'de resmi olarak tanımlanmış 600'e yakın meslek ve grubu bulunmaktadır. Her meslek grubu için belirlenmiş görevler, mesleğin gerektirdiği eğitim ve iş koşulları değişmektedir. Meslekte ilerleyebilme ve en mutlu olacağınız mesleğin ne olduğunu anlayabilmek için bu meslekler ve görevlerini daha yakından tanımanız...

Şoförün Görevleri

Şoförün görevleri, şoför sadece araç kullanmak veya yolcu taşımakla hükümlü değildir aynı zamanda kullandığı aracın her türlü bakımı ve sorununu gidermek zorundadır. Araç uzun veya kısa yola çıksın fark etmez bütün her şeyini kontrol etmek gerekir. En ufak bir hata veya dalgınlık hayati tehlike oluşturabilir. Şoför bütün sorumluluklarının fa...

Kökün Görevleri

Kökün görevleri, Bitkiler kök gövde ve yapraklardan oluşur. Kök bitkilerin toprağın altında olan bölümüdür. Bitkiyi toprağa bağladığı gibi topraktan ihtiyaç duyduğu suyu mineralleri, kökleri sayesinde alırlar. Kökler ana kök ve yan kök olmak üzere ikiye ayrılır. Tohumdan önce çıkan köke ana kök, ana kökten çıkan köklere ise yan kök denir. Kö...

Beyincik Görevleri

Beyincik görevleri, Tıptaserebellumolarak adlandırılan beyincik, beynin ikinci büyük yapısı ile oldukça önemli bir görevi vardır. Beyinciğin dış kısmı gri maddeden, iç kısmı ise ak maddeden oluşmuş olup beyinde olduğu beyincikte gibi iki yarı küreden meydana gelmiştir. Beyincik Hareket edebilen bütün omurgalılarda bulunmaktadır. Beyincik yer...

Pöh Görevleri

Pöh Görevleri, Emniyet teşkilatındaki birimlerden biri olan Polis Özel Harekat timlerinin birçok görevleri vardır. Bu hususta pöh asıl görev asayiş ve huzurun sağlanmasına yönelik öncelikli görevinini her daim yerine getirmekle mükelleftir. Erkek ve bayanların da görevlendirildiği bu meslek dalı birtakım şartların yerine getirilmesiyle icra ...

Koful Görevi

Koful görevi: Koful hücre içinde bulunan organellerden bir tanesidir. Hücre içinde oldukça büyük bir önemi bulunmaktadır. Koful bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan ortak bir organeldir. Koful tek katla çevrilmiş olan bir yapıdır. Ayrıca kofulların içi sıvı dolu keseciklerdir. Bitki ve hayvan hücrelerinde koful hem yapı olarak hem de görev b...

Emniyet Genel Müdürlüğü Görevleri

Emniyet Genel Müdürlüğü Görevleri, Ülkemizdeki asayiş düzenin sağlanması üzerinde görevli olan Emniyet Genel Müdürlüğü Görevleri sıralanması halinde; İl, İlçe ve Belediye dahilinde yasaların belirtmiş olduğu sınırlar dahilinde kolluk olarak asayişin sağlanması üzerinde görev almaktadır. Bunun yanı sıra emniyetin sağlanması ile karakol ve emn...

Bahçıvanın Görevleri

Bahçıvanın görevleri, evlerde, bahçelerde, yazlık ve tatil köylerinde bitkilerin büyümesi ve çimlerin temizliği ile ilgili olan kimselere bahçıvan denir. Bahçıvan, çiçekleri sağlıklı bir şekilde büyümesi için gerekli bakımla ilgilenir. Bitkilerin ne zaman budanması gerektiğini bilir. Bahçıvanın görevleri, işini doğru zamanda ve doğru ...

Güneşin Görevleri

Güneşin Görevleri, Bizim için büyük, uzay için küçük bir yıldız olan Güneş Dünya'da yaşamın temel enerji kaynağıdır. Güneş'in ışı ve ışık enerjisi ile metal ve ametal maddeler üzerinde meydana gelen kimyasal reaksiyonlar, canlıların çoğalması için uygun beslenme alanı oluşmasına, canlı hücrelerinin beslenmesine olanak tanır. Güne...

Tıbbi Sekreterin Görevleri

Tıbbi sekreterin görevleri, tıbbi sekreter hastane veya diğer sağlık bölümlerinde kendi başına hastanın hazırlığından muayenesine kadar takip ederek, beraberinde birçok işin devamlılığını sağlayan deneyimli kişidir. Tıbbi sekreterin görevleri, sadece hastanın sorumlulukları ile kalmaz. Birçok evrağın onayı, takibi ve düzeninde tıbb...

Salon Başkanının Görevleri

Salon başkanının görevleri, Salon başkanı sınav ya da mülakat yapılacak yere en az bir buçuk saat önce gelmeli ve adaylardan önce sınıfta yerini almalıdır. Geç kalan kişilerin yerine yedek bekleyen görevliler atanır. Salon başkanının görevleri harfi harfine yerine getirmesi ve kendi şahsi inisiyatifini kullanmaması gerekir ve zorunlud...

Rektörün Görevleri

Rektörün görevleri, üniversite kurullarına başkanlık etmek ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasındaki düzeni sağlamaktır. Yöneticiler ana gurubunda yer alan rektörler üniversitenin en tepedeki yöneticileridir dolayısıyla fazlaca görevleri vardır. Bu görevler genellikle zahmetlidir. Bunları şöyle sıralayabiliriz.Rektör...

Sekreterin Görevleri

Sekreterin Görevleri: Birçok şirket bünyesinde sekreterlerin görev aldığı görülür. Sekreterlerin görevleri arasında genel olarak büroda çalışıyor ise evrak takibi, çalışma planı, telefona bakmak gibi sorumluluklar sayılabilir. Sekreter, bilgisayar başında oturan, telefonlara bakan ve evrak takibi yapan kişidir. Sekreterlik mesleğin de diğer ...

Sosyal Hizmet Uzmanının Görevleri

Sosyal Hizmet Uzmanının Görevleri, Günümüz nüfusunda meydana gelen artış, teknoloji alanında oluşan gelişmeler, beraberinde yeni meslek dallarını da getirdi. Sosyal hizmet uzmanı da yeni oluşan mesleklerden biridir. Toplumda bulunan sosyal, kültürel ve daha çok ekonomik alanda birçok sorun, sıkıntı yaşayan kişileri tespit edip, bu sorunlara ...

Dünyanın Katmanları ve Görevleri

Dünyanın Katmanları ve Görevleri, üzerinde yaşadığımız dünya katmanlardan oluşmuştur. Dünyayı oluşturan bu katmanların her birinin önemli görevleri vardır. Dünya 5 katmandan meydana gelir Dünyanın Katmanları ve Görevleri Nelerdir?Atmosfer; Dünyayı çevreleyen katmandır. Atmosferi olu...

Vücudumuzdaki Organlar ve Görevleri

Vücudumuzdaki organlar ve görevleri, Vücudumuzun işlevsel bir bütünlük oluşturabilmesi için belirli görevler sahip olan organların her biri sağlıklı bir vücut için oldukça büyük öneme sahiptir. Yaşamın devam edebilmesi için birtakım görevleri olan organlarımız kendi aralarında uyumlu bir şekilde çalışarak vücudumuzu oluşturur....

İhtiyar Heyetinin Görevleri

İhtiyar Heyetinin Görevleri, köylerde çoğunlukla söz sahibi olan ve köy halkının pek çok konu hakkında fikirlerine danışarak düşüncelerine saygı gösterilen kişiler köy muhtarı ile muhtar heyeti, imam ve öğretmenlerdir. İhtiyar heyeti en az haftada bir defa toplanmaktadır. İşte bu kişiler köylerde genellikle ihtiyar heyeti olarak tanımlanmakt...

Pilin Görevi

Pilin Görevleri, Genel olarak bir pilin görevi, seri devrede bir enerji kaynağı oluşturmaktır. Pil, elektrik için statik bir potansiyel sağlamak için elektrik ile şarj edilebilen kapalı ve korunan metaryellerden oluşan elektrokimyasal bir hücredir. Bir pil genellikle bir anot, bir katot ve bir elektrolitten oluşur. Modern dünyada pil ku...

İcra Müdürünün Görevleri

İcra Müdürünün Görevleri; Adalet Bakanlığı bünyesinde görev alan icra müdürlerinin yetkileri oldukça fazladır. Çoğunlukla vekalet ücreti, haciz, ilamlı ve ilamsız takip gibi işlemlerin tamamını icra müdürü gerçekleştirmektedir. İcra müdürünün görevleri incelendiğinde rehnin paraya çevrilmesi ve hacizli mallara tedbir koyarak alacaklının para...

Çekirdeğin Görevi Nedir

Çekirdeğin görevi nedir; Hücrenin yaşam fonksiyonlarının yönetilmesini sağlayan bir mekanizma olan çekirdek hücrenin beyni olarak tanımlanabilir. Çoğu hücrede yalnızca bir tane bulunan çekirdek, mantar ve kas hücreleri gibi bazı hücrelerde ise çok sayıda da olabilir. Çekirdek hücrenin oldukça ihtiyaç duyduğu bir merkezdir. Çünkü çekirdeği çı...

Resmi Kurumlar ve Görevleri

Resmi kurumlar ve görevleri, devletin birçok alanda faaliyet gösterip eğitim ve sağlık başta olmak üzere halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş kurumlara resmi kurumlar denir. Her resmi kurumun bir görevi vardır ve görevlerini yerine getirmek ile yükümlüdürler. Sağlık, eğitim, emniyet, güvenlik, beslenmek ve vatandaşlık görevler...

Devletin Görevleri

Devletin Görevleri, Devlet, toprak bütünlüğü bakımından sınırları belli, içinde insan topluluğu yani halk olan, kanuni ve nizamlara göre bir hükümet idaresinde teşkilatlanmış bağımsız topluluğa Devlet diyoruz. Devlet tüzel bir varlıktır. İlk çağlardan günümüze kadar devlet denen topluluk çeşitli isimlerle adlandırılmıştı...

Ekonomi Bakanlığı Görevleri

Ekonomi Bakanlığı Görevleri, genel hatları ile; ekonomik kalkınma politikalarının oluşturulması, daha iyi ve sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmanın sağlanması için gerekli strateji ve planların uygulanmasını sağlamaktır. Buna göre ekonomi bakanlığının ana görevlerini aşağıdaki şekilde belirtebiliriz;Hükümetin ekonomi...

Kolun Görevi

Kolun görevi, insanlar iki adet kola sahiptirler. Bunlar bize sadece görsel uzuvlar gibi gelse de aslında pek çok işlevi vardır. Her iki kolun bitiminde de birer el ve ellerin ucunda beşer parmak vardır. Bu parmaklar ayaktakilere nazaran çok gelişmiştir ve birçok işlevi rahatça yerine getirebilirler. Kolların bittiği kısım omuz olarak adland...

Sitoplazmanın Görevleri

Sitoplazmanın görevleri, hücre zarı ve çekirdek arasındadır. Sitoplazma görevleri ve faaliyetleri bozulduğu zaman hücre ölür.Sitoplazmanın tanımını yapacak olursak; hücrede çekirdek ve hücre zarı arasında yumurta akı kıvamındaki renksiz bir sıvı ile dolu akışkandır. Sitoplazmada %90 oranında su bulunur. Geriye ...

Golgi Cisimciği Görevi

Golgi cisimciği görevi, golgi cisimciği üst üste dizilen yassı kesecikler şeklinde bir yapıya sahiptir. Endoplazmik retikulumun yapısına benzer bir yapısı vardır fakat üzerinde ribozom bulunmaz. Tek katlı zardan oluşur. Golgi cisimciği üç bölümden oluşur. Çekirdeğe yakın olan kısım olgun bölge, hücre zarına bakan kısma oluşma bölgesi, ikisin...

Dişi Organın Görevleri

Dişi Organın Görevleri, Bitkiler incelenirken çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler olmak üzere iki grupta ele alınır. Çiçekli bitkiler birbirinden farklı renk ve kokusu ile oldukça dikkat çekerken çiçeksiz bitkiler ise üzerinde meyve bulunmayan bitkilerdir. Çiçekli ve çiçeksiz bitkilerin kendilerine ait birtakım görevleri bulunmaktadır. Baz...

Şube Müdürünün Görevleri

Şube müdürünün görevleri, çalışma yaptığı teşkilat içerisinde gerekli çalışmanın yapılmasını sağlar. Bunlar içerisinde personel ile ilgili konuların takibini gerçekleştirir. Yüksek öğretim kurumu mezunun olan şube müdürü Bulunduğu kurumda personel dairesi başkanına karşı sorumluluğu bulunur. Başkanın verdiği yetki ve görevleri yerine getirme...

Pilotun Görevi

Pilotun Görevi; Pilot, yolcu ya da yük taşıyan hava yolu aracını kullanan ve yöneten kişinin yapmış olduğu meslek dalıdır. Burada hava aracı olarak uçak ya da helikopter kullanılır. Birçok farklı daldı vardır. Tek yönlü bir meslek değildir. Pilot olmak için uzun bir eğitimin ardından yardımcı pilot olarak uçuşlara katılmak gerekir. Eğitim ve...

Belediye Birimleri ve Görevleri

Belediye Birimleri ve Görevleri, Şehir veya ilçelerin aydınlatma, temizlik, elektrik, su ve esnaf denetimini sağlayan belediye bu görevleri yerine getirmek için çeşitli birimlere ayrılmıştır. Bu hususta farklı görevleri yerine getiren söz konusu birimler halka hizmet gereği varlığını sürdürmektedir.Basın Yayın ve Halkl...

Toplum Sağlığı Merkezi Görevleri

Toplum Sağlığı Merkezi Görevleri adından da Anlaşılacağı gibi kendi bölgesinde yaşamış olan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı kendine görev edinmiş ve aynı zamanda sağlıkla ilgili riskleri belirleyen ve bu sorunları gidermek için plan yapan ve bu planları hayata geçiren sağlık Müdürlüğü'nün sevk ve idaresinde bağlı kurum ve kuruluş...

İç Salgı Bezleri ve Görevleri

İç salgı bezleri ve görevleri, Vücudumuzda bazı fonksiyonlarının yerine getirilmesi ve düzenlenip denetlenmesi bakımından sinir sistemine yardımcı olan iç salgı bezleri, görevlerini yavaş bir şekilde ve uzun zaman diliminde yerine getirir. İç salgı bezleri ve görevleri incelendiğinde iç salgı bezlerinin yapısı, salgıladığı hormonlar v...

Şefin Görevi

Şefin görevi, Birçok işin doğru ve düzgün ilerleyebilmesi için her unvanın birtakım görev ve yetkileri bulunmaktadır. Kamu kurum ya da kuruluşunda şef olarak görev yapan personellerin de birtakım görevleri bulunmaktadır. Şefin görevlerini yönetmeliğe ve kanunlara uygun bir şekilde yerine getirmesi gerekir.Şefin görevle...

İşletim Sisteminin Görevleri

İşletim sisteminin görevleri, günümüzde çok öneli bir yer tutmaktadır. İşletim sistemleri günümüzde tabletlerde, telefonlarda, akıllı saatlerde ve bilgisayarlarda kullanılmaktadır. Farklı farklı işletim sistemleri bulunmaktadır. Bu işletim sistemleri birbirlerine göre ve cihaza göre çok büyük farklılıklar gösterir. Ancak işletim sisteminin g...

Çanak Yaprak Görevi

Çanak yaprak görevi, çiçekler kök, sap, yapraklar ve çiçek kısmı olarak bölümlere ayrılmaktadırlar. Her bölümünün görevi farklılık göstermektedir. Güzellikleri ile göz kamaştıran çiçeklerin bu bölüm ya da kısımlarından birinin eksik olması çiçeğin güzelliğinin bozulması anlamına gelir ve zamanla bu çiçek solar ve ölür. Çanak yaprağında çiçek...

Yaprağın Görevleri

Yaprağın görevleri, bir bitkinin solunum ve besin yapmakla görevli olduğu organ yapraklardır. Yaprakların geniş ve yassı bölümüne yaprak ayası adı verilmektedir. Dala ve gövdeye bağlandığı bölümüne yaprak sapı, yaprak sapının biraz genişleyerek gövde ve dal kısmına bağlanan ucuna yaprak kını, yaprak kını ile dal arasındaki kısma tomurcu...

Çiçeğin Görevleri

Çiçeğin Görevleri, Tohumların, bir nevi bitkilerin üreme organıdır çiçek. Aynı bitkilerin bütün özelliklerini birebir taşıyan, yeni bitkilerin gelişip büyüyeceği tohumlar üretir. Bu sebeple, çiçekleri incelerken organın hiçbir zaman asıl ve temel görevini unutmamalıyız. Birçok çiçeğin, mesela Atatürk çiçeğinin, çiçek sandığımız bölümleri asl...

Bakanların Görevleri

Bakanların Görevleri, bakanların görev ve yetkileri, bakanlıkların kurulması, kaldırılması, bölünmesi ve birleştirilmesi 3046 sayılı kanuna göre düzenlenmektedir. Kanunun amacı bakanların görevleri ve yetkilerine ilişkin, esas ve usulleri düzenlemektir. Aynı ya da benzer görevler tek bakanın sorumluluğuna verilerek, atıl kapasite ve kay...

Ram Görevleri

Ram görevleri, bilgisayar içerisinde ve diğer bazı elektronik cihazlar içerisinde çok büyük önem taşımaktadır. Günümüzde elektronik olarak bazı cihazlarda olmazsa olmazlardan biri olan ram bellek cihazın çalışması için gerekli olan kısa süreli depolama işlemlerini sağlamaktadır. En kısa bir şekilde kısa süreli hafıza demek doğru olacaktır. G...

İç Organlarımızın Görevleri

İç Organlarımızın Görevleri, Vücudumuzda bulunan organların kendine ait bir işleyişi vardır. Bu nedenle bulundukları yer ve yapısı farklıdır. Ancak belirli bir işleyişte ilerleyen sistemin birbirine bağlı parçaları gibi çalışırlar. Birinin işleyişindeki aksama diğerini de etkiler. İç organlarımızın görevleri şöyledir:<...

Sivil Toplum Kuruluşlarının Görevleri

Sivil toplum kuruluşlarının görevleri, resmi kurumlardan bağımsız olarak çalışan birimler topluluğudur. Sosyal hayat içerisinde politik hukuki, kültürel, çevresel amaçlar içerisinde eylem, ikna, logo çalışmaları yürüterek işlevini gerçekleştirir. Çalışma yasası gönüllülük usulüne dayanır. Sivil toplum kuruluşları görevleri içerisinde ...

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Görevleri

Sosyal hizmetler müdürlüğünün görevleri, kimsesiz çocuklar ve çalıştırılan çocuklar, evsizler, kimsesiz yaşlılar, şiddet görmüş kadınlar, kimsesiz ve bakıma muhtaç engelliler, sokak da yaşayan bağımlılar olmak üzere geniş bir kitleye hizmet vermektedir. Sosyal hizmetlerin amacı kişilerin sosyal hayattan kopmaması, eğitim düzeylerinin yükselt...

Çiçek Tablasının Görevi

Çiçek Tablasının Görevi: Çiçeğin yapısı, bir çoğumuzun ilk ve ortaokulda zevkle işlediğimiz konulardan bir tanesidir. Çiçekler renk, koku ve büyüklük yönünden çok farklıdır ve birçok çeşidi bulunur. Çiçek, çiçek sapı, çiçek tablası ve hemen üstünde dıştan içe doğru sayarsak, çanak yapraklar, taç yapraklar, erkek organlar ve dişi organlar bul...

Astronot Görevleri

Astronot Görevleri: Astronot, uzay çalışmalarına katılmak amacıyla eğitilmiş olan kişilerdir. Sırlarla dolu dünyamızı çözmek için bilim adamları durmadan çalışıyorlar. Dünyada yüzlerce icat ve buluşlara imza atıyorlar Tıp alanında, teknoloji alanında, sanayide, üretimde, tarımda kısacası insanoğluna yarar sağlayacak birçok konuda yeni k...

Psikolog Görevleri

Psikolog görevleri, psikolojik açıdan rahatsız olan hastaların tedavisi için terapi yöntemini kullanarak çalışma yapan kişilerdir. Psikiyatri bölümü ile ortaklaşa yaptıkları çalışma sayesinde tanı koyma işlemi gerçekleştirilirken, psikoterapiyi yöntemi kullanılarak tedavi gerçekleşir. Hastanın yaşamsal sorunlarını çözmek için gerekli görevi ...

Zabıtanın Görevleri

Zabıtanın Görevleri: ana olarak 3'e ayrılmaktadır. Beldenin düzenini ve esenliğini sağlamaya yönelik olan görevler, imar ile ilgili olan görevleri ve trafikle ilgili görevler.Beldenin Düzen ve Esenliğini Sağlamaya Yönelik Zabıtanın GörevleriBelediye sınırları içerisinde beldenin huzurunun sağlanm...

Çocuğun Anne Babaya Karşı Görevleri

Çocuğun Anne Babaya Karşı Görevleri: Anne ve babanın nasıl çocuğa karşı görevleri varsa, aynı şekilde çocuğunda anne ve babaya karşı birçok görevi vardır. Çocuk, Yüce Allah'ın, anne ve babaya sunduğu, bağışladığı en kıymetli hediyedir. Allah, hiç kimseye evlat acısı göstermesin, çocuğu olmayan ve isteyen herkese nasip etsin. Çocuk, bir ailen...

Milletvekilinin Görevleri

Milletvekilinin görevleri, Son yapılan seçimlerle beraber ülkemizde biri bağımsız olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevlerini yapan 550 tane milletvekili vardır. Bu milletvekilleri istedikleri bir siyasi partiye bağlıdır. Milletvekilinin görevlerini yapmadan önce seçildikten sonra meclisin kürsüsüne çıkarak görevlerini doğru yeri...

Elektronik Devre Elemanları ve Görevleri

Elektronik Devre Elemanları ve Görevleri, Elektronik elektriğin kullanılarak bilgi işleme, elektriği taşıma ve depolamak işine yarayan elemanların ve bu elemanlardan oluşan sistemlerin incelenmesini sağlayan bir bilim dalıdır.Elektronik Devre Elemanları ve Görevleri Nelerdir?Güç kaynağı: Devrede ger...

Ağızın Görevleri

Ağızın görevleri, Kişilerde dilin ve diş arklarının bulunduğu boşluğa ağız denir. Bu organa bir çeşit sindirim organıda denir. Ağız sadece insanlarda değil hayvanlardada hayati devamlılık gerektiren bir organ olmaktadır. Hatta hayvanların beslenme şekillerine göre ağız yapıları farklılık gösterir. Ağızın görevleri bir canlı için sadec...

Elementlerin Görevleri

Elementlerin görevleri; elementler aynı cins atomların bir araya gelerek oluşturdukları yapılardır. Doğada doğal halde bulunabilirler. Elementler saf madde yapısına sahiptirler. Yapısında atomlar bulunur. Erime ve kaynama noktaları vardır. Kimyasal ya da mekanik olarak ayrıştırılmazlar. Elementler semboller ile gösterilir. Homojen maddelerdi...

Nişancının Görevleri

Nişancının görevleri; oldukça çeşitlidir. Osmanlı Devlet yönetimi otoriter bir yapıya dayanmakla birlikte kararlar Divan-ı Hümayun adı verilen mecliste alınırdı. Ancak bu mecliste de son sözü söyleme hakkı padişaha aitti. Bu yönüyle mutlak otoriter bir yapı olduğunu belirtmek abartı olmaz. Divan bugünkü tabirle meclise benzeyen bir teşk...

Danışman Öğretmenin Görevleri

Danışman Öğretmenin Görevleri, Mesleğe henüz yeni başlamış olan öğretmen adaylarının stajyerlik dönemlerinde görev alan öğretmenlere verilen isimdir. Danışman öğretmenin birden fazla görevi bulunmaktadır. En önemli görevlerinden bir tanesi stajyer olan öğretmene, özellikle öğretmenlik mesleğinin ilkelerinin aşılanması ve onlara öğretmenlik h...

Resepsiyonist Görevleri

Resepsiyonist görevleri; otel, pansiyon ve benzeri konaklama tesislerinde kalmak için gelen müşterilerin kabul edilmesini sağlayan, kayıt, departmana ait sorunların çözülmesi, oda verilmesi, bagajların alınmasını sağlayan, hesap, ücret alımını yapan, mesaj ve haberleşme işlemlerini ayarlayan kişidir.Resepsiy...

Hastane Müdürünün Görevleri

Hastane Müdürünün Görevleri; Sağlık idaresi yüksek okulu mezunu ya da temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksek okul ve fakültelerden mezunu, sağlık kurumları yöneticiliği, sağlık kurumları işletmeciliği mezunu olan ve hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans ya da doktora yapmış olanlar hastane müdürü olarak görev yapabilir....

Sandık Kurulu Başkanı Görevleri

Sandık Kurulu Başkanı Görevleri; Cumhuriyet ile yönetilen her ülkede yapılacak olan her iş seçim ile olur. Başkanlık seçimi, ülkenin yönetimini idare altına alacak parti ve başbakan seçimi, cumhurbaşkanı seçimi, referandumlar gibi daha bir sürü şey halkın kendi iradesi ile özel bir şekilde oy kullanarak seçimi ile yapılır. Bu seçimlerde göre...

Yazı İşleri Müdürünün Görevleri

Yazı İşleri Müdürünün Görevleri, Devlet dairelerinden olan Maliye, Adliye, Valilik, Belediye ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi birimlerde işlerin düzenli olarak yürümesi amacıyla yazı işleri müdürlüğü görevi yer almaktadır. Yazı işleri müdürünün görevleri incelendiğinde bulunduğu birimde aktif olarak yazışma ve mevcut işleyişin çalışması...

Mühendis Görevi

Mühendis Görevi, mühendis, insanların ve toplumun sorunlarına veya ihtiyaçlarına teknik çözümler sunan, bilimsel yöntemlerle düşünen ve çalışan kişi olarak tanımlanır. İnsanların ihtiyaçlarını bazı kurallar doğrultusunda karşılarlar. Ancak bu fizik kurallarını değiştirmek anlamına gelmez.Mühendislik mesleğinin birço...

Pil Yatağının Görevi Nedir

Pil Yatağının Görevi Nedir, Pil kimyasal enerjinin stoklandığı ve düşük akımlı elektrik enerjisine dönüştüren bir tür aygıttır. Elektrokimyasal aygıtlardır. Piller genel olarak ikiye ayrılır. Bunlar; Şarj edilebilir ve şarj edilemeyen (Kullanılıp atılan) pillerdir. Pil Yatağı, pillerdeki elektrik akımını elektrik devresine uygun şekilde veri...

Satranç Taşlarının Görevleri

Satranç Taşlarının Görevleri; Satranç iki oyuncu arasında oynanan bir oyundur. 64 karelik bir satranç tahtası üzerinde oynamaktadır. Taraflar sırayla hamle yaparlar. Oyuna ilk beyaz olan başlar. Elinizde 8 piyon, 2 kale, 2 at, 2 fil, vezir ve şah bulunur. Satranç oyununun amacı rakibin şahını tutsak etmektir. Eger ki rakibin şahı tehdit altı...

Yargının Görevleri

Yargının görevleri, yargı toplumda hem bireylerin birbiriyle arasındaki hem de devletle birey arasındaki sorunların, anlaşmazlıkların çözüldüğü bir sistemdir. Yargıyı yürütme görevi devletindir. Yargı için kullanılan yasalar günlük yaşama uygun bir duruma getirilerek, somut olarak suçlu ve suçsuz ayrımının yapılması gerekir. Toplumsal anlamd...

Motor Parçaları ve Görevleri

Motor Parçaları ve Görevleri, mekanik ve elektronik her türlü araçların hareketini sağlayabilmesi için en öncelikli olan kısmıdır. Araçlarda her bölümün kendine has özelliği ve görevi olduğu gibi en önemli görev motor parçaların dadır. Motorun sabit parçalar bulunmaktadır. Motor parçalarını araç kullanan kişilerin hepsinin bilmesi gerekmediğ...

Çiçeğin Kısımları ve Görevleri

Çiçeğin Kısımları ve Görevleri, Güzel kokuları ve görüntüleri ile birçok kişinin dikkatini çeken çiçekler, bitkinin çoğalmasına yardımcı olan bir bölümüdür. Birçok canlıda bulunan görevler ve kısımlar aynı zamanda çiçekte de bulunur. Erkek ve dişi üreme organları ile çoğalan ve tohumları oluşturan çiçeğin kısımları ve görevlerini ince...

Köy Muhtarının Görevleri

Köy Muhtarının Görevleri, Köy coğrafi özellik olarak düşük nüfus yoğunluğuna sahip kırsal yerleşim birimine verilen isimdir. En küçük idari yapıdır. Köylerde iş kolu gelişmemiştir. Genelde geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Köy, düşük nüfusa sahiptir fakat geniş aile yapısının görüldüğü yerleşim yerleridir. Köyün işlerini, köyde 18 yaşın...

Erkek Organın Görevi

Erkek Organın Görevi, Erkek: Cinsiyet olarak eril cinsinden olan varlıktır. Yani dişiyi dölleyecek cinsten olan varlıktır. XY kromozu taşıyan canlı da diyebiliriz. Er kişi, adam, bay gibi sözlük anlamları da bulunmaktadır. "Kadıncağız erkeğini uğurladı" derken "erkeğini" sözü "kocasını" anlamında kullanılmıştır ve bunlara ilave...

Beynin Bölümleri ve Görevleri

Beynin bölümleri ve görevleri, kafatasının içerisinde bulunan ve girintili çıkıntılı bir yapıya organa beyin adı verilir. Beyin iç bölüm ve dış bölüm olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Beynin iç bölümü beyaz, dış bölümü ise boz renklidir. Beynin dış kısmında sinir hücreleri yani aksonlar bulunmaktadır. Bu sinir hücreli kısma da ak m...

General Görevi

General görevi, Askeriyede disiplinin sağlanması ve devamının getirilmesi için emir komutasında görev yapmak için birtakım rütbeler meydana getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri Hava, Deniz ve Kara kuvvetleri Komutanlığında Orgeneral, Korgeneral, Tümgeneral, Tuğgeneral, Albay, Yarbay, Binbaşı, Yüzbaşı, Üsteğmen, Teğmen, Asteğmen, Çavuş, Onb...

Çiçek Sapı Görevi

Çiçek sapı görevi, çiçekler insanların vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Özellikle de bayanların fazlasıyla ilgilendikleri canlılardan birisidir çiçekler. Kimi zaman evlerinde, kimi zaman bahçelerinde yetiştirdikleri en güzel uğraşları arasında yer almaktadır. Çiçekler tepeden tırnağa bazı kısımlardan oluşmaktadırlar. Bakımı oldukça g...

Ebenin Görevleri

Ebenin görevleri, Ebe, doğum esnasında hekime ya da uzmana yardımcı olan, o olmadığında doğum yaptıran sağlık elemanına denir. Eski dönemlerde ebeler sadece doğum konusunda yardımcı olsa da günümüzde birçok alanda yardımcı olabiliyorlar. Sağlık ocaklarında, özel hastanelerde, üniversitelere bağlı sağlık kuruluşlarında, çocuk sağlığı ve aile ...

Genel Müdürün Görevleri

Genel müdürünün görevleri; Bulunduğu kurumun en üst konumunda olan genel müdür, mevzuat doğrultusunda birçok işin yürütülmesini sağlar. Bulunduğu şirketin verimli bir şekilde ilerleyebilmesi için oldukça yüksek bir paya sahip olan genel müdürün birçok konuda deneyime sahip olması gerekir. Genel müdürün şirketin ekonomisi ve faaliyetleri...

Hipotalamusun Görevleri

Hipotalamusun görevleri, vücut içerisinde sinir sistemleri bölümünde yer alan hipotalamusun beyin için son derece önemli görevleri vardır. Beyin organının diğer organlarla sinirsel anlamda ilişkisinin kurulmasının sağlar. Bu bölge içerisinde bulunan sinirsel lifler ile gerekli iletişim gerçekleştirilir. Ayrıca hipotalamus salgılanan hormonla...

Avukatın Görevleri

Avukatın Görevleri, avukatlık mesleği özellikle diğer mesleklere göre oldukça zor bir görevdir. Aynı zamanda hukuk alanında avukatların mutlaka kendilerini yetiştirmeleri gereken bir meslektir. Avukatlar çoğunlukla hukuksal alanda almış oldukları sorumlulukları gereği hem mahkemede hem de duruşmalara katılarak müvekkilini savunma işlemi yapm...

Jandarmanın Görevleri

Jandarmanın Görevleri, Türkiye Cumhuriyet Jandarması 1839 yılında kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Jandarması iç güvenliğin sağlanmasında, asayiş ve emniyet ile kamu düzenini sağlamayla ve korumayla görevli, diğer nizamları ve kanunları yerine getiren, silahlı bir askeri kolluk kuvvetidir. Jandarma Genel Komutanlığı idari yönetim bakımından ...

Kültür ve Turizm Bakanlığının Görevleri

Kültür ve Turizm Bakanlığının görevleri, devlet içerisinde yer alan bakanlıklardan bir tanesidir. Kendi bünyesi içerisinde bazı kurumlar bulunur. Bunlar içerisinde Genel Sanatlar Müdürlüğü, Kütüphaneler Genel müdürlüğü, Sinema ve telif hakları Genel Müdürlüğü, Eğitim ve Araştırma genel müdürlüğü, Milli Kütüphane Başkanlığı, Müzeler ve kültür...

Noktalama İşaretleri ve Görevleri

Noktalama işaretleri ve görevleri, duygu ve düşünceleri daha net ifade etmek, okumayı, anlamayı kolaylaştırmak ve cümleleri doğru kullanmak için kullanılır. Noktalama işaretleri, dilimizde ilk kez tazminat döneminde kullanılmıştır. Bu sayede yazının daha kolay anlaşılmasını sağlamıştır. Noktalama işaretlerinin olmadığı bir metinde okuyu...

Padişahın Görevleri

Padişahın görevleri,  denilince ilk akla gelen devleti yönetmektir. Padişahlık Osmanlı Devlet yönetiminde yer alan bir müessesedir. Padişahlık babadan oğula geçen yönetim sistemin bir parçasıdır. Başlangıçta Bilecik ilinde küçük bir beyli olarak kurulan Osmanlı Beyliğinin başında Osman Bey bulunmaktaydı. Beylikleri yöneten kişiye B...

Ctrl Tuşlarının Görevleri

Ctrl tuşlarının görevleri, çağımız bilgisayar ve teknoloji çağı olduğu için klavye kullanılması ile yapılan işlemlerin kolaylıkla sağlanması gerçekleşir. Bu süreç içerisinde klavyede bulunan bazı tuşların görevlerinin bilinmesi işlem süresinin kısa sürmesini sağlar. Özellikle bilgisayarda bulunan tuşlar ve görevleri ile yapılan uygulama...

Lösevin Görevleri

Lösevin Görevleri: Lösemili Çocuklar Vakfı olan lösev kan kanseri olan çocuklar için birtakım görevlerde bulunan bir kurumdur. İlk 1998 tarihinde kurulan Lösemili Çocuklar Vakfı zaman içerisinde hedeflerini büyütüp yeni projeler üzerinde çalışarak oldukça güçlenmiş ve daha da büyük bir duruma gelmiştir. Bu sayede lösemili çocukların birçok i...

Devletin Temel Görevleri

Devletin Temel Görevleri: Belirli bir toprağa sahip olan, kanunlara göre bir hükümet idaresi oluşturan, bağımsız topluluklara devlet denir. Millet için devletin adaletli ve düzenli işleyişi çok önemlidir. Gelişmiş toplumlarda kişilere anayasa ve yasalarca düzenlenmiş korunan haklar tanınmıştır. Dış güçlere karşı halkın menfaatlerini korumak,...

Kadının Kocasına Karşı Görevleri

Kadının kocasına karşı görevleri, aile birliği içerisinde erkek ve kadınların farklı görevleri bulunur. Erkekler çalışarak para kazanırken kadınlar ise ev içerisinde sorumluluklarını yerine getirerek mutlu, huzurlu şekilde yaşamlarını sürdürürler. Kuranı Kerim'de de bu konular hakkında belirli ayetler bulunmaktadır. Erkekler kadınlardan üstü...

Vücudun Görevleri

Vücudun görevleri, vücudumuz çeşitli kimyasal ve fiziksel olaylarla canlılığını sürdüren sistemler ve bu sistemleri meydana getiren organ ve dokularda oluşan canlı bir organizmadır. Vücuttaki bütün organ ve sistemlerin ayrı ayrı görevleri vardır. Vücuttaki herhangi bir organ görevini yerine getirmezse olumsuzluklar ve hastalıklar meydana gel...

Tse Görevleri

Tse Görevleri, Merkezi Ankara'da olan Türk Standartları Enstitüsü tüzel kişiliği olan, özel hukuk kuralları çerçevesinde yönetilen, bir kamu kuruluşudur ve kısa TSE olarak geçmektedir. TSE bir marka olup, bu marka TSE izni olmadan kesinlikle hiçbir şart ve şekil altında kullanıma tabi değildir. Sadece TSE tarafından kabul edilmiş olan standa...

Mikail Meleğinin Görevi Nedir

Mikail Meleğinin Görevi Nedir, Mikail meleği doğa olaylarının düzenlemesinde görev alan meleklerden bir tanesidir. Mikail meleği insanlara, bitkilere, hayvanlara, yağmura ve rızka nezaret eden meleklerden bir tanesidir. Mikail meleği özellikle rızkların hem yetiştirilmesinde hem de dağıtılmasında ilahi olan emirleri yerine getiren en büyük m...

Doktor Görevleri

Doktor görevleri, Doktor günümüzde en önemli meslekler arasından birisidir. Doktorlar günümüzde kişilerin sağlık problemlerini çözmekle ve kişileri iyileştirmekle görevli olmaktadır. Fakat günümüzde doktor olmak kolay olmamakla birlikte ağır yükler üstlenmektedir. Bu nedenle çoğu hastaneye gittiğimizde ya hemşire çoğunluktadır ya da stajyerl...

Depocunun Görevleri

Depocunun Görevleri: Bir şirkette teçhizat ve ticari emtia gibi birçok eşyayı teslim almakla görevli olan ve bu eşyaları depolayıp sevk neden depocu işletmenin çalışma prensipleri içerisinde birçok görev ve sorumluluğa sahiptir. Bu nedenle depo elemanlarının mutlaka dikkatli, düzenli, çalışma programı uygulama özelliğine sahip, saygılı ve uy...

Geçici Görev Yolluğu Hesaplama

Geçici Görev Yolluğu Hesaplama işlemi için çeşitli veriler kullanılmaktadır. Geçici görev yolluğu veya diğer adıyla harcırah asıl görevinin bulunduğu yerden başka bir yere geçici olarak ya da sürekli bir görev ile naklen ataması yapılan hizmetli ve memura görev verilen yerlere taşınmalarından dolayı yapılacak ek masraflara karşılık ödenen pa...

Adalet Bakanlığının Görevleri

Adalet Bakanlığının Görevleri; tahdidi olarak sayılmıştır. Adalet Bakanlığı; yürütme erkinin bir parçası olup, kendisine çok önemli görevler verilmiştir. Bakanlıklar ancak kanunla kurulur ve kaldırılır. Bir kanunla kurulan Adalet Bakanlığının icra edeceği görevler 1984 yılında çıkartılan bir Kanunla belirlenmiştir. Adalet Bakanlığı'nın ...

İtfaiyecinin Görevleri

İtfaiyecinin Görevleri, Belediye bünyesinde faaliyet gösteren itfaiye, yangın söndürme işini yapan kuruluş olarak bilinse de itfaiyecinin görevleri canı pahasına insanları kurtarmaya çalışmaktır. Oldukça özveri isteyen ve zor bir meslek olan itfaiyecilik sürekli teyakkuzda olan ve 7/24 çalışan görevlileri ile takdire şayan bir meslek ic...

Başın Görevleri

Başın görevleri, Baş vücudumuzun ana parçalarından bir tanesidir. İnsan vücudu üç ana bölümden oluşur. Merkezi sinir sistemi içerisinde en büyük bölüm beyindir ve başımızın içerisinde yerini alır. Birinci bölüm baş olarak tanımlanırken, vücudunun yönetilmesine sağlayan beyin bölümü başının içerisinde bulunan kafatası içerisinde yer alır. Ayr...

Solunum Sistemi Organları ve Görevleri

Solunum sistemi organları ve görevleri; kanın içindeki kanın öncelikle vücuda alınması gerekmektedir. Bu işlem için solunum sistemi organları devreye girer. Burun ile başlayıp akciğer ile biten bu sisteme solunum sistemi denir. Solunum sistemi organları beş ana gruptur. Ayrıca üç tane de solunuma yardım eden organ vardır.

Yaprağın Görevi Nedir

Yaprağın görevi nedir, Bitki açısından önemli görevleri bulunan yaprak, yaprak ayası, yaprak sapı ve yaprak kını olmak üzere üç bölümden meydana gelmiştir. Bitkinin görevlerini yerine getirmesi bakımından ihtiyaç duyduğu yaprak, genellikle yeşil renge sahiptir. Yassı yapıdaki yapraklar tırtıklı, düz, damarlı, dişli ve kenarlı şekilde olabili...

Şantiye Şefinin Görevleri

Şantiye şefinin görevleri; inşaat faaliyetleri devam eden bir ortamda müteahhit adına tüm işleri yürüten, tüm personel veya taşeron firmaya ait personelin ulaşım ve idaresini sağlayan, aynı zamanda iş güvenliği tedbirlerinin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol eden ve bundan emin olan, inşa edilen yapının ...

Üretra Görevi

Üretra görevi; üretra idrarın dışarı atılmasını sağlayan bir ucu böbreklerimize ve üreterlere bağlı bir ucu vücut dışına açılan ince boru şekilde organdır. Böbrekler, idrar torbası, idrar borusu ve üretradan oluşan sisteme boşaltım sistemi denir. Üretra bu sistemin çıkış noktasıdır. Erkeklerde ve kadınlarda uzunluk bakımından farklılıklar gö...

Teknisyenin Görevleri

Teknisyenin görevleri, mesleki ve teknik öğretim programlarından mezun olan bireylerin, bölümüne göre atanmış kurum ve kuruluşların atölyelerinde ve laboratuvarlarında eğitim ve öğretim, hizmet ve üretim gibi ortamlarda fiilen çalışan kimselere teknisyen adı verilir. Teknisyenler, mesleki unvan ve yetkinlik sıralamasına bakıldığında müh...

Kloroplast Görevleri

Kloroplast görevleri, bitkideki plastitlerden biri olan kloroplast, sadece bitki hücrelerinin sitoplazmasında bulunmaktadır. Kloroplastlar şekil olarak küre, oval ve iğ şeklindedirler. Plastitlerden kloroplast, hücre ile gelişme özelliği göstererek bitkiye renk ve şekil verir.Kloroplast görevleri bitkiye verdiği re...

Görev Yöneticisi

Görev Yöneticisi: Bilgisayar kullanıcısının kullandığı programlar, kullanıcıya ait işlemler ve bilgisayar performansı ile ilgili bilgilerin yer aldığı windowsun uygulama programıdır. Şahsen ben; görev yöneticisi programını kapanmak için direnen bir programı kapatmak ve ender olarak da olsa masaüstü görüntüsünü getirmek için kulla...

Sivil Savunmanın Görevleri

Sivil savunmanın görevleri: Barış döneminde; sel, deprem ve yangın gibi doğal afetlere karşı, savaş durumunda ise sivil halkın emniyetini sağlamak için alınan tedbirlerin ve uygulamaların tamamına 'Sivil Savunma' denir.Sivil Savunmanın görevleri; Sivil Savunma Teşkilat ve Hizmetlerini düzenleyen 7126 sayılı Sivil ...

İslamda Kadının Kocasına Karşı Görevleri

İslamda kadının kocasına karşı görevleri, evlilik birliğinin sağlıklı şekilde yürümesi için karşılıklı eşlerin birbirlerine karşı görevlerini yerine getirmesi önemlidir. Dinimizde kadının kocasına karşı görevlerini aksatmadan yerine getirilmesi, ihtiyaçlarını karşılaması, çocuklarına bakması belirtilir. Hadiste buyrulduğu üzere, birinin bir ...

Talamusun Görevleri

Talamusun Görevleri, Birçok kişini adını bilmediği bir organ olan talamus ara beynin bir parçasıdır. Yaklaşık ceviz büyüklüğünde olan bu organ bir sinir dokusudur. Beynin orta bölümünde bulunan talamus birçok duyu organının bağlandığı noktadır ve bu nedenden dolayı talamusun görevleri vücut açısından oldukça önemlidir. 2 parçadan oluş...

Açev Görevleri

Açev görevleri, bu vakıf 1993 senesinde kurulmuştur. Açev çocuk ve annelerin daha detaylı bir şekilde eğitim almaları için kurulan bir vakıftır. Açev vakfı sosyal faaliyetleri hayata geçiren ve en önemlisi de insani yardım konusunda, sağlıkta, insani destek ve barınma konusunda bütün insanlara destek çıkan yardım vakfıdır. Açev vakfı ka...

Vakıfların Görevleri

Vakıfların Görevleri, Çok çeşitli vakıflar vardır. Kuruluş amaçları daha çok insanlara her konuda yardım etmektir. Bazı kişiler, vakıf kurarak mal varlıklarını ihtiyaç sahibi insanlara yardım amaçlı kullanır. Bazen de bu kişiler tüm mallarını vakıflara bağışlayabilir. Vakıflar, kimsesizlere, yaşlılara, sokak çocuklarına, korumasız hayva...

Fonksiyon Tuşlarının Görevleri

Fonksiyon Tuşlarının Görevleri, Teknoloji çağının gelişmesiyle birlikte bilgisayar alanında ciddi anlamda gelişmeler gözlemlenmiştir. Bilgisayar klavyesinde yer alan bütün tuşların ayrı görevleri yer almaktadır. Klavye üzerinde yer alan fonksiyon tuşlarının ayrı ayrı görev ve vazifeleri yer almaktadır. Bilgisayar üzerinde yer alan fonksiyon ...

Tırnak İşaretinin Görevleri

Tırnak İşaretinin Görevleri; Noktalama işaretleri Türkçeyi daha düzgün kullanabilmemiz için, vurgulanması gereken yeri, durulması gereken yeri belirtmek, imla kurallarına uyulması, anlam karışıklığını engellemek için hayatımızda var olması gereken ifadelerdir.Tırnak İşaretinin Görevleri...

Afad Görevleri

Afad Görevleri, Toplumunun refahının sağlamak için acil durumlarda gereken her türlü yardımın donanımlı ekipler dahilinde yapılması acil afet durum kapsamında değerlendirilen birtakım görevler vardır. Bu hususta eğitimli kişilerce ele alınan söz konusu görevler karşılık beklenmeksizin yardım amaçlı şekillenmektedir. Türkiye Cumhuriyetinde Ba...

Evlilikte Kadının Görevleri

Evlilikte kadının görevleri, Evlilik iki kişinin mutluluğa ve sonsuzluğa adım attığı bir durumdur. Evlilik ilerledikçe iki kişilik bu mutluluğa bebekde eklenerek aile iyice büyür. Ancak bu durumda hem erkek hem de kadını ilgilendiren bazı durumlar vardır. Kadın yapması gereken görevleri yerine getirdikçe hem eşini mutlu eder hem de yuvasında...

Atardamarın Görevi

Atardamarın görevi; atardamarlar vücudumuzda en ince noktaya kadar giden, organların ve dokuların kanlanmasını sağlayan belirli çapa sahip yapılardır. Vücudumuzda üç çeşit damar ağı vardır. Bunlar; atardamar, toplardamar ve kılcal damardır. Atardamarlar görevi gereği vücudumuzu bir örümcek ağı gibi sarmıştır. Atardamarlar kasılıp gevşeme har...

Mahkemeler ve Görevleri

Mahkemeler ve Görevleri; konusunu, Türk adalet sisteminde birkaç başlık altında sıralayabiliriz. Genel olarak mahkemeler; üst derece mahkemeleri ve ilk derece mahkemeleri olarak iki bölümde ele alınmaktadır. İlk derece mahkemelerini altı başlık altında tanımlayacak olursak bu başlıklar;İlk Derece Mahkemeler ...

İtfaiyenin Görevleri

İtfaiyenin görevleri, İtfaiye, Arapça kökenli bir sözcük olup, söndürmek anlamındadır. İtfaiye teşkilatında görevli kişilere itfaiyeci denmektedir. İtfaiyeyi acil durumlarda 110 telefon numarasını ücretsiz olarak arayarak, ulaşmak mümkündür. İtfaiyenin görevlerinin başında öncelikli olarak yangın söndürmek vardır. Toplum içinde oldukç...

Beyin Görevi

Beyin görevi; Beyin: Sinir sisteminin merkezi olarak kabul edilen organdır. Bütün omurgalılar beyne sahiptir. Beyin, kafanın üst bölümünde yerleşen ve iki yarım yuvar biçiminde şekil alan, organizmanın görevini yerine getirmek için denetleyen, bilinç merkezi olan girintili çıkıntılı organımızdır. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli öze...

İl Özel İdaresi Görevleri

İl özel idaresi görevleri: İl özel idaresi il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Bir yerel yönetim birimi olan il özel idaresi ile merkezi idarenin taşra örgütlerinden birisi olan İl'i bir...

Göz Görevleri

Göz Görevleri, En temelde herhangi bir cismi görmemizi sağlayan göz görevleri oldukça fazla olup bedenimizin en hassas organlarından birisidir. Görme işlemini gerçekleştirmesi içinde ışığa ihtiyaç duyar. Dışarıdan gelen ışık sayesinde cisimlerin görülmesi hususunda ilk olarak beyne ileti gönderilir. Böylelikle beyin görülen cismin ren...

Sadrazamın Görevleri

Sadrazamın görevleri; günümüz parlamenter sistemde başbakana verilen görevlerle aşağı yukarı benzerlik göstermektedir. Sadrazam yürütme organının başında yer alan kişiye verilen isimdir. Osmanlı Devlet yönetiminde sadrazam uzun yıllar yer almıştır. Osmanlı Devleti ilk yıllarda sadece padişah ve ona yardımcı olan vezir tarafından yönetil...

Kazasker Görevleri

Kazasker Görevleri; Osmanlı Devleti'nde askeri ve hukuki işlerden sorumlu olan kazaskerlik teşkilatı uzun bir geçmişe sahiptir. Kazasker Osmanlı Devleti'nde önemli mevkiilerden olup önemli görevlerde bulunmuştur. İlk kazaskerlik makamı I. Murat Döneminde oluşturulmuştur.1480 yılına kadar tek çeşit olan kazaskerlik d...

Vhki Görevleri

Vhki Görevleri, Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olan devlet memurların yaptıkları iş unvanıdır. Devlet memurları kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde tasnif eden ve hizmetin gereğine uygun olarak yapmakla yükümlü olan kişilerdir. Bu bağlamda herhangi başka bir veri ekleme işlemi ya da girilen diğer verilerin doğruluğu a...

Güvenlik Müdürünün Görevleri

Güvenlik Müdürünün Görevleri; Ülkemizde güvenlik sektörü genç bir iş dalıdır ve her geçen zaman gelişmektedir. İşletmelerin en önemli varlığı olan insan kaynağına yönelik olan risklerin yönetimi zamanla önem kazanmıştır. Her şirken hem çalışanlarının hem de şirket binasının güvenliğini sağlamak için artık daha fazla kaynak aramaktadır. Güven...

Belediye Meclisinin Görevleri

Belediye meclisinin görevleri, yerel yönetimlerde belediye başkanının yanında bir meclis üyeleri seçilir. Bu belediye meclis üyeleri mahalli seçim yapıldığı zaman partilerin oy pusulasında yer almaktadırlar. Belediye başkanlığı ile belediye meclisi birbirinden ayrılır. Belediye meclisinin belirli görevleri vardır ve yasalar çerçevesinde beli...

Sınıf Başkanı Görevleri

Sınıf başkanı görevleri, İlk okul ve ortaokul dönemlerinde okulunu seven her çocuğun hayali olmuştur sınıf başkanlığı. Sınıf başkanlığı ve görevleri o yaşlardaki çocuklar için oldukça önemli ve sorumluluk hissi geliştiren bir durumdur. Sınıf başkanı olmak ortaokul ve ilk okulda oldukça onur verici ve ciddi bir iştir. Sınıf başkanı olmak...

Milli Eğitim Bakanlığı Görevleri

Milli Eğitim Bakanlığı Görevleri, başında, Milli Eğitim Bakanlığının hükümete eğitim sistemi konusunda baş danışmanlık yapması gelmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurum ve kuruluşlarına yön verir ve hükümetin eğitim hedefleri doğrultusunda katkıda bulunur. Ana hedefleri başında eğitimin başarısını artırmak gelir. Eğitim sistemle...

Kısa Çizgi Görevleri

Kısa çizgi görevleri, noktalama işaretleri içerisinde yer alır. Kişinin düşünce ve duygularını ifade etmesi içerisinde cümlenin yapısına göre gerekli açıda durma, okuma ve anlamayı kolaylaştırmak için kullanılan sözlerin vurgulanması için kullanılan noktalama işaretleri içerisinde kısa çizgi görevleri sayesinde oluşacak olan anlatım b...

Yönetici Asistanı Görevleri

Yönetici asistanı görevleri, yöneticilik kavramı tarihin çok eski zamanlarından yana var olan bir olgudur. Özellikle sanayi devrimin gelişme göstermesi ile büro faaliyetleri de vazgeçilmez bir hal almış ve zaman içinde inanılmaz derecede aşamalar kaydedilmiştir. Eski zamanlarda yönetici asistanı görevi sekreterlik olarak yapılmaktadır. ...

Nöbetçi Öğretmenin Görevleri

Nöbetçi Öğretmenin Görevleri, Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, eğitim kurumlarında ve bağlantılı birimlerinde nöbet tutarlar. Nöbetin amacı kurumlardaki günlük işleyişin aksamdan yönetilmesini sağlarlar. Okullar ve öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin kaldıkları bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarında nöbet görevini y...

Noktalama İşaretlerinin Görevleri

Noktalama İşaretlerinin Görevi, Noktalama işaretleri okumanın kolaylaştırmak, düşüncelerin daha rahat ifade edilmesi ve cümlelerin doğru ifade edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Noktalama işaretleri kullanılacağı zaman doğru şekilde kullanılmalıdır ki doğru anlam ifade etsin.Noktalama İşaretlerinin Görevi Şu Şekildedi...

Kısayol Tuşları ve Görevleri

Kısayol tuşları ve görevleri; klavye üzerinde harf, rakam, noktalama işaretleri ve kısayol tuşlarından oluşan bilgisayar donanımıdır. Klavyenin üzerindeki tuşlar belli bir sıraya göre dizilir. Böylelikle klavyenin iki türü ortaya çıkar. Klavyenin üstünde tuşlar bilgisayar ortamında daha hızlı işlem yapmamızı sağlar. Klavye üzerinde tek başın...

Soru İşaretinin Görevleri

Soru işaretinin görevleri, soru işareti birkaç dilde, mesela İspanyolca'da, on sekizinci yüzyıldan itibaren tipografide yapılan açılışlar ve kapanışlar soru işaretiyle yapılmaktadır. Soru anlamı ifade eden cümle ters soru işareti ile başlayıp soru işareti ile bitmektedir.Soru işaretinin görevleri, söz ya da cümlelerin so...

Üreter Görevi

Üreter Görevi, Üreter insan vücudunda bulunan böbrek organı ile alakalı olarak bilinen bir boşaltım organıdır. Üreter insanlarda ve diğer omurgalı canlılarda bulunur. Üreterin yapısı sağ ve solda olmak üzere iki adet olan ve fasulye şekline benzeyen bir organdır. Üreter canlıların böbrek ile idrar torbası arasında bulunan ve canlının mesanes...

Hafaza Meleklerinin Görevleri

Hafaza Meleklerinin görevleri, Allah'ın istek ve arzularını yerine getirmek için Yaradan ile insan arasında ara bulucu anlamını ifade etmektedir. İslam'a göre melekler, latif şeklinde ve nurani yapılı değişik şekillere girebilen ruhani ve özel varlıklardır ve yalnızca Allah'a ibadet ve itaat etmekle meşgul olup, Allah'ın emirlerinden asla dı...

Virgülün Görevleri

Virgülün görevleri, dilimizde anlatılan dilde anlatımın aksamaması ve bozukluk yaşanmaması için noktalama işaretleri büyük bir yere sahiptir. Türkçe dil kuralları gereği başta yazılı anlatım olmak üzere birçok noktalama işaretleri ve bunların farklı görevleri vardır. Virgül en sık kullanılan ve anlatım bozukluğu gidermede büyük rol oynayan b...

Damarların Görevleri

Damarların Görevleri; vücudumuzda dolaşımın sağlanması için gereklidir. Kan dolaşımını sağlayan sistemdir. Atardamar, toplardamar ve kılcal (Kapiller) olarak üçe ayrılır. Atardamar oksijenli kan taşıdığı için kırmızı, toplardamar kirli kan taşıdığı için köyü kırmızı renktedir. Yeşil-mavi görülme nedeni güneş ışıklarının emilmesi ile renk yan...

Anakart Görevi

Anakart görevi günümüzde birçok cihazda etkilerini göstererek insan hayatının ciddi anlamda kolaylaşmasını sağlamaktadır. Genellikle bilgisayar, telefon, akıllı saatler ve bunlara benzer birçok elektronik sistemlerin birçoğunda anakart bulunmaktadır. Anakart adından da anlaşılabileceği gibi devreyi üzerinde bulunan bir kart olduğu için devre...

Karaciğerin Sindirimdeki Görevi

Karaciğerin sindirimdeki görevi, Solid adı verilen akciğer organı tam 1.4-1.6 kilogramdır. Karaciğerin yapısı tıpkı lastik gibi esnek pamuk gibi yumuşaktır. Bulunduğu yer ise abdominal kavitenin üst bölgesi diyaframın ise hemen alt kısmıdır. Karaciğer yetişkin bir kişinin sağ üst kadranın oldukça büyük bir bölümünü kaplamaktadır. Karaciğeri ...

5 Duyu Organımız ve Görevleri

Beş duyu organımız ve görevleri, Göz, kulak, burun, dil ve deri olmak üzere beş duyu organımız vardır. Bu beş duyu organı yaşamımızı devam ettirebilmemiz açısından bizim için oldukça değerlidir. Çünkü beş duyu organımız olmadan etrafımızda olan hiçbir varlığı ya da olayı algılamamız mümkün değildir. Beş duyu organımızın her birinin farklı bi...

Genel Sekreterin Görevleri

Genel Sekreterin Görevleri, Yüksek öğretim kurumunun ilgili maddelerince yasal olarak bir yer kazanan genel sekreterlik kurumunun üniversite bünyesinde ciddi sorumlulukları yer almaktadır. Genel sekreterin görevleri incelendiğinde idari ve üniversite teşkilat ve çalışmaları noktasında ciddi anlamda görevleri yer almaktadır. Üniversite...

Hizmetlinin Görevleri

Hizmetlinin görevleri, devlet dairelerinde gerekli bakım ve hizmet işlerinin yapılması için görev alan çalışandır. Çalıştığı kurum içerisinde her türlü getir götür işini uygulanmak, ısınma işleminin gerçekleştirilmesi görevini üstlenir. Okul, hastane, iş yeri ve diğer devlet kurumları gibi yerlerde görev yapar. Çalıştığı kurum içerisinde ger...

Ek Fiilin Görevleri

Ek Fiilin Görevleri; Ek fiil; yalnız başına bir anlamı olmayan fakat eklendiği kelimeye farklı anlamlar yükleyen, görevleri olan -imek fiilidir. Burada fiil kökü -i ve yanına eklenen -mek eki 'i'nin fii olduğunu anlatmak için anlatmak için gerekli olan mastar ekidir. Ek fiil de aynı fiiller gibi çekimlenebilir ama fiilerin aldığı gibi bütün ...

Sindirim Sistemi Organları ve Görevleri

Sindirim sistemi organları ve görevleri, vücudun sağlıklı şekilde görevini yerine getirmesi için son derece önemlidir. Özellikle besinin vücuda alınması ile dışkı yolu ile atılana kadar gerekli çalışmayı üstlenir. Vücut içerisinde fiziksel ve kimyasal sindirimin yapılması bu bölümde gerçekleşir. Sindirim sistemi organları ve görevleri...

Organellerin Görevleri

Organellerin görevleri: Bir hücrenin normal bir şekilde çalışabilmesi için bazı organellere ihtiyacı vardır. Bu organeller her hücrede bulunmaktadır. Hayvan ve bitki hücrelerinde bazı farklılıklar olsa da genel olarak bütün hücrelerde organeller vardır. Bu organellerin görevleri birbirinden farklıdır. Çünkü her organelin kendini özgü hücrede...

Demirin Görevi

Demirin Görevi; insan yaşamındaki önemli noktalarda gerçekleştirdiği işlevler itibarı ile yaşamsal anlamda çok büyük önem taşımaktadır. İnsan vücudunda oluşan ve gerçekleşmesi gereken birçok durumda demir elementi gerekli olmaktadır. Demir eksikliği, kişilerde olumsuz sağlık problemlerine de neden olduğu için önemle ele alınması ger...

Ünlemin Görevleri

Ünlemin görevleri, dilin yazıda okuyucuya doğru ve düzgün bir anlatımla aktarılması gereklidir. Türkçe dil itibariyle yanlış anlatıma müsait ve kolaylıkla başka yöne kendini çekebilen bir dildir. Bunun için çok sayıda noktalama işaretleri vardır. Bir yazının gerekli yerde duraksama yapabilmesi, konularda geçiş sağlayabilmesi veya anlatım boz...

Karbonhidratların Görevi

Karbonhidratların görevi,  C, H, O elementlerinden meydana gelen karbonhidratlar hayatımızda oldukça büyük bir yere sahiptir. Vücudumuzda birtakım önemli görevleri olan karbonhidratlar organik bir bileşiktir. Birtakım özelliklerinden dolayı en çok da spor yapan kişiler tarafından kullanılır. Karbonhidratların sindirimi enzimleri ile par...

Eğitim Uzmanının Görevleri

Eğitim Uzmanının Görevleri; Eğitim uzmanı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bir meslek grubudur. Görevleri, uzmanlık alanları, yapacakları işler, atamaları, istihdam yerleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir. Eğitim uzmanı; daha önce öğretmen olarak görev yapmış kişiler olabilir. İnsanlık var olduğu sürece eğitim de v...

Mübaşirin Görevleri

Mübaşirin görevleri; Mübaşir, genellikle mahkeme salonlarında görev yapan, duruşma sırası gelen kişileri isimleri ile çağıran adli personele verilen isimdir. Mübaşirler mahkemedeki dosya düzenini sağlamak, günlük duruşmaların dosyalarını sıraya koymak, dosyalara konulması gereken evrakları düzene koyup takip etmekten sorumlu kişidir ve ...

Mineraller ve Görevleri

Mineraller ve görevleri, Mineral canlıların vücudunun sağlıklı olması için ihtiyacı olan temel besindir. Vücuda enerji vermemektedir. Ayrıca kaloride içermemektedir. Fakat vücudun fonksiyonlarını yerine getirmesinde yardımcı olur. İnsan vücudu kendi kendine mineral üretemez. Temel besin olan mineraller toprak içerisinde bulunur. Toprakta yer...

Eşlerin Birbirine Karşı Görevleri

Eşlerin birbirlerine karşı görevleri, evlilik içerisinde karşılıklı eşlerin birbirlerine karşı görevlerini yerine getirmesi evliliğin ilerlemesi açısından önemlidir. Çağımızda eşlerin birbirine karşı sabır göstermemesi nedeniyle boşanmaların gereğinden fazla olduğu belirtilmektedir. Neredeyse evlenen sayısı kadar boşanma sayısı da artmıştır....

Sandık Kurulu Görevleri

Sandık kurulu görevleri, ülkede yapılan seçimler içerisinde oyun kullanılacağı odalarda belirli görevlilerin bulunması gerekir. Verilen genelge içerisinde Sandık Kurulunun esas veya tüzüklerinin, sandık konulacağı yerlerin belirlenmesi ile oy kullanma işleminin kolaylaştırılması amacıyla alınan tedbirler ve görevliler sayesinde oy kullanma i...

Sulh Hukuk Mahkemesi Görevleri

Sulh Hukuk Mahkemesi Görevleri, Sulh, barışma, barış, anlaşma anlamlarına gelmektedir. Hukuk, toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımı yoluyla güçlendirilmiş olan kurallar bütünüdür. Belirli bir düzeni ifade eder. Bu bağlamda hukuk, insanlar arasında çıkar çatışması çıktığı zaman normlarla çözüm getiren sistem bütünüdür diyebiliriz. Mahkeme, h...

İskeletin Görevleri Nelerdir

İskeletin görevleri nelerdir, iskelet canlının hareket etmesine yardımcı olan kemiklerin ve eklemlerin uyumlu bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşan oldukça sağlam bir çatıdır. İskelet sistemi yeni doğanlarda 355 iken 25 yaşından sonra birçoğu kaynaşarak 206 kemiğe iner. İskeletin ağırlığı yaklaşık 15 kg kadardır.İskeletin ...

Memurun Görevleri

Memurun görevleri, Memurun yapmakla yükümlü olduğu bazı görevleri vardır. Bu görevleri yaparken memur kurallara uygun hareket etmek zorundadır. Görevini olması gerektiği gibi yapmakla yükümlü olan memurun görevleri DMK'da yazılı olarak yer almaktadır. Memurun kendi payına düşen ödev ve sorumlulukları hizmetin gereğine uygun bir şekild...

Tbmm Görevleri

TBMM görevleri; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında maddeler halinde sayılmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920 yılında açılmış ve Cumhuriyetin ilanıyla da en demokratik halini almaya başlamıştır. Meclis halkın iradesinin yönetime yansıdığı yerdir. Yarı doğrudan demokrasinin hâkim olduğu ülkemizde halk Anayasa da öngörülen sürede bir...

Rehber Öğretmenin Görevleri

Rehber Öğretmenin Görevleri, Rehber öğretmen, eğitim ve öğretim kurumlarında öğrencilere, personellere ve velilere psikolojik danışma hizmetleri sunan, üniversitelerin psikoloji alanında lisans yapmış ve eğitim almış terapi hizmetleri veren personele verilen isimdir. Okul rehber öğretmenin diğer branşlarda olduğu gibi yapacağı işler belli bi...

Enzimin Görevleri

Enzimlerin görevleri; enzimler sadece canlılar tarafından proteinlerden üretilen, metabolik faaliyetler için olmazsa olamaz yapılardır. Tüm metabolik faaliyetleri kontrol ederler. Başka bir deyişle enzimler kibrit görevi görürler. Enzimler metabolik tepkimeleri başlatmazlar. Metabolik faaliyetlerin başlayabilmesi için bir aktivasyon enerjisi...

Proteinlerin Görevleri

Proteinlerin Görevi, proteinler hücrede oluşan bütün biyolojik olayların yapı taşı olan birimlerdir. Kan şekerinin ayarlanmasından oksijenin taşınmasına kadar her olayda protein yapıları görev alır. Proteinler aminoasit denilen daha küçük yapıların birleşmesiyle meydana gelirler. Başlıca 20 aminoasit kompleksinin birleşmesiyle proteinler olu...

Akut Görevleri

Akut Görevleri: Akut arama kurtarma teşkilatının kısaltılmış halidir ve adından da anlaşılabileceği gibi arama kurtarma durumunda görev yapan kişilerden oluşan bir kurumdur. Zor durumda olan kişilere yardımda bulunan teşkilatın adı olan Akut 1996 tarihinde kurulmuştur ve bu teşkilatta bulunan ekip tamamen gönüllü kişilerden meydana gelmiştir...

Kızılay Görevleri

Kızılay Görevleri, Kurtuluş savaşı döneminde, toplum desteği ile önemli görevler üstlenen derneğe ismini veren ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Günümüzde Türk Kızılay'ı sosyal hizmetlerden afet yönetimine, gençlik hizmetlerinden kan bağışı ile alakalı hizmetlere ve teşhis tedavi hizmetleri alanında pek çok görevi bir arada yürütmekt...

Dolaşım Sistemi Görevleri

Dolaşım sistemi görevleri, insanda dolaşım sistemi kalp, kan ve damarlardan oluşur. Kalpten pompalanan kan damarlar içinde vücudun bütün dokularının en uç bölümlerine kadar ulaştırılır. Ayrıca dolaşım sistemine yardımcı olarak çalışan lenf sistemi vardır. Sindirilen besin ögelerinin ve ihtiyaç olan oksijenin hücrelere kadar ulaştırılmasını v...

Fen İşleri Müdürlüğü Görevleri

Fen İşleri Müdürlüğü Görevleri; Fen işleri müdürlüğü her belediyede bir tane bulunmak zorundadır. Fen işleri müdürünü üniversite mezunu olmalıdır. Fen işleri müdürlüğünün birçok farklı görevleri bulunur; alt yapı hizmetleri, yol bakım onarım hizmetleri, park ve bahçe hizmetleri, etüd proje ve yapı işleri hizmetleri, büro hizmetleri gibi.

Muhtarın Görevleri

Muhtarın görevleri: Muhtarlar mahallelerde ve köylerde görev yapan kişilerdir. Muhtarlar köy ve mahallelerde​ idarenin başıdır. Muhtarlar göreve seçimle gelirler. Muhtara aday olan kişilerin herhangi bir partiyle ilişkisi yoktur, bireysel olarak aday olurlar. O bölgede oturan kişiler tarafından 5 yıllığına seçilirler. Muhtarlar bi...

Kasların Görevleri

Kasların Görevleri, Genel olarak insan vücudunun hareketlerinden sorumlu olmaktır. İskelet sistemimizde, kabaca vücut ağırlığının yarısı olacak şekilde, 700 farklı kas bulunmaktadır. Kaslar vücuttaki özel dokulardır. Eklem hareketleri, eklemlere bağlı kas gruplarının aktivasyonu ile gerçekleşmektedir. Bu kasların her biri, iskelet kası ...

Klavyenin Görevleri

Klavyenin görevleri, Klavye bilgisayarda yazı yazabilmeyi sağlayan donanım birimidir. Klavyeler 2 çeşittir. Q klavye ve F klavye olarak tanımlanır. Türkçe'ye en yakın olan klavye F klavyedir. İki klavye çeşidi arasındaki tek fark tuşların diziliş sırasıdır. Klavyelerin üzerinde çeşitli tuş takımları bulunmaktadır. Bu tuşlar alfabedeki h...

Duyu Organlarımız ve Görevleri

Duyu organlarımız ve görevleri, Duyular tamamen dışsal etkilerin vücuda olan etkilerinin hissedilmesiyle oluşan eylemlerdir. İnsan vücudunda soyut ve somut duyu organları vardır. Genel duyu organları ve görevleri dendiğinde somut olanlar ilk akla gelenlerdir.İnsan vücudunda somut anlamda beş duyu organı vardır....

Azrailin Görevi

Azrailin Görevi: Dört büyük melek; Mikail, Cebrail, İsrafil ve Azrail'dir. Azrail Yüce Allah'ın izniyle ömrü dolan, eceli gelen kulların canını almakla görevlidir. Ölüm dediğimiz olay, ruhun bedenden ayrılmasıdır. İnsanlar, bu esnada amellerine göre ya rahat can verir veya ızdıraplı can verir. Azrail (A. S) çok güçlüdür ve önemli göreve...

Midenin Görevi

Midenin Görevleri, mide özellikle insan vücudunun en önemli olan organlarından bir tanesidir. Mide vücuttaki sindirim sisteminin önemli parçalarındandır. Mide vücudumuzda karın bölgesinin üst sol kısmında ve hemen diyaframın altında yer almaktadır. Midenin üst uç kısmı yemek borusu ile bağlantılıdır, alt uç kısmı ise ismine kapıcı denilen ha...

Kaslar ve Görevleri

Kaslar ve Görevleri, vücudun hareket etmesini ve güç oluşturulmasını sağlayan kaslardır. Ancak kasların bulundukları yerlere göre işlevleri farklılık göstermektedir. Kasların büyük kısmı istem dışı olarak çalışmaktadır. Özellikle kaslar iskelet sisteminin dik ve bütünlüğünü sağlayarak, vücuttaki bazı organların fonksiyonlarını gerçekleştirme...

Q Klavye Tuşlarının Görevleri

Q Klavye Tuşlarının Görevleri, klavye bilgisayar gibi elektronik cihazlara komut vermekte kullanılan araçtır. Bu araç üzerinde alfabede bulunan tüm harfler ve bunun yanında sayı tuşları, fonksiyon tuşları, yön tuşları, klavye göstergeleri ve bazı özel görevleri bulunan tuşlar vardır. İki çeşit klavye vardır F klavye ve Q klavye. F klavy...

Yeşilay Görevleri

Yeşilay Görevleri, yeşilay özellikle kötü alışkanlıklarından kurtulmak isteyen kişilerin ellerinden tutarak bu kötü alışkanlıklarından kurtulması için yardım eden bir kuruluştur. Ülkemizde her an hizmet veren bütün teşkilatların ilk sırasında yer almaktadır. Yeşilayın en temel görevleri özellikle gençleri ve halkı uyuşturucu, sigara, alkol v...

Danıştayın Görevleri

Danıştayın Görevleri, Danıştay 1868 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Danıştay üyelerinin 4/3'ü birinci sınıf idari yargı hâkim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 4/1'i ise nitelikleri kanunda belirtilen görevliler arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir. Danıştay bazı durumlar d...

Kanın Görevleri

Kanın görevleri, vücut içerisinde yer alan kırmızı renkli sıvı olan maddedir. İnsanın sağlıklı şekilde yaşaması için işlevi oldukça fazladır. Vücut içerisinde damarda dolaşım sağlayarak, organlara gerekli miktarda kan akışının sağlanması gerçekleştirir. Sürekli hareket halinde olmasının yanı sıra içerisinde bulunan maddeler ile vücudun yaşam...

Başbakan Görevleri

Başbakan görevleri, ülkenin yönetimi içerisinde birçok görevi vardır. Bu sebepten dolayı seçilen Başbakanın sağlıklı şekilde görevini yerine getirebilmesi için Meclis ve Cumhurbaşkanı ile uyum halinde çalışması önemlidir. Ülkenin refahın ve çağdaş medeniyete ulaşma noktasında doğru kararlar ile ülkenin yönetilmesi ekonomik açıdan kalkınmayı ...

Apandisit Görevi

Apandisit görevi; apandisit kalın bağırsaklardan, insan vücuduna zarar verecek olan bakteri ve virüslerin vücuttan temizlenmesini sağlayan bir organdır. Karın bölgesinde adeta bir bademcik gibi mikropları, virüsleri, karın içerisinde meydana gelen yabancı maddelerin ilk tutunduğu yerdir.Apandisit görevi nele...

İdrar Kesesi Görevi

İdrar Kesesi Görevi; Boşaltım sistemlerine ait kadınlarda pelvis boşluğunda erkeklerde ise prostatın üstünde yer alan bir organ olup oldukça esnek yapıya sahiptir. Küçük çocuklarda büyüklere oranla daha yukarıda yer alır. İdrar kesesi böbrekler, idrar borusu, üretra ile koordineli çalışan bir organdır.İdrar kesesinin yapısı 3 t...

Kemiklerin Görevi

Kemiklerin Görevi, vücudun iskelet sistemini oluşturan kemikler özellikle dik durmamızı sağlamaktadır. İnsanların vücudunda 206 adet kemik bulunmaktadır. Ancak yeni doğan bebeklerde kemik sayısı 350 tanedir, fakat zaman içerisinde kemikler birleşerek bu kemik sayısı azalmaktadır. Bu şekilde kemikler vücudumuza destek olmaktadır. İnsan vücudu...

Dilin Görevleri

Dilin görevleri, Duyu organlarımız arasında yer alan dil üzerinde bulunan yapılar sayesinde vücut için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Adeleli bir yapıya sahip olan dilimiz bilindiği gibi yalnızca tat alma görevine sahip bir organımız değildir. Aynı zamanda vücudumuzda çok sayıda görevi bulunmaktadır. Kemiği bulunmayan ve beş duyu organımı...

Gırtlağın Görevi

Gırtlağın görevi, gırtlak bir ses ve solunum organıdır. Her organ gibi hayati önem taşıyan görevleri vardır. Kişi vücudunda bulunan yutak ile soluk borusu arasındaki bağlantıyı kurar. Gırtlağın görevi asıl hava olarak gelen solunumu yutak borusuna iletmektir. Bir tür ses organı olarak da kabul edilebilir. Ses çıkarmamızda da görev yap...

İskelet Sistemi Görevleri

İskelet sistemi görevleri; İskelet canlılara desteklik sağlayan, vücudu koruyan ve hareket etmesine yardımcı olan bir yapıdır. İnsandaki iskelet sistemindeki yapıyı kemik doku ve kıkırdak doku oluşturur. İnsanlar anne karnındaki döneminde kıkırdak özelliğinde olan iskelete sahiptirler. İskelet sistemi kalsiyum karbonat, kalsiyum fosfor gibi ...

Veterinerin Görevleri

Veterinerin görevleri, veterinerlik hayvanların sağlık sorunlarını ve tedavisini sağlayan hekimlerdir. Bazı veteriner hekimler hayvanların iç hastalıkları ile ilgilenirler bazıları ise cerrahi kısmı ile ilgili olurlar. Hiçbir veteriner hekiminin tüm alanlarla sorumlu olma zorunluluğu yoktur. Hastalık içerisinde olan hayvanların veya kazaya m...

Bağırsağın Görevi

Bağırsağın Görevi, Sindirim sisteminin olmazsa olmazı olan bağırsağın birçok görevi vardır. Öncelikle sizlere bağırsağın ne olduğunu anlatacağım. İnce bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bir bölüme verilen addır. Bağırsağın görevi sindirimin gerçekleştiği ince bağırsakta besinleri küçük küçük parçalara ayırıp besinlerin kana karışmas...

Pankreasın Görevi Nedir

Pankreasın Görevi Nedir Hem sindirim hem de hormon bezidir. Yağsız ve kemiksiz bir dokudan meydana gelen pankreas iç organlarımızdan biri olup, vücudumuz için oldukça önemli bir organdır. Halk arasında uykuluk diye adlandırılır. Pankreası; pankreas dokusu üzerinde meydana gelen kanserden dolayı isim olarak biliriz. Lakin ne işe yaradığını, a...

Kiramen Katibin Meleğinin Görevi

Kiramen Katibin Meleğinin Görevleri; Kiramen katibin meleği sağ yanımızda ve sol yanımızda da bulunan iki melektir. Sağdaki melek yaptığımız iyilikleri yazar. Soldaki melek ise yaptığımız kötülükleri, isyanları ve günahları yazar. Kur'an'ı Kerim de bu hususlar şöyle anlatılmaktadır. "O iki kaydedici melek her yaptığınızı kaydederken,...

Azı Dişi Görevi

Azı dişi görevi, dişlerimiz yiyeceklerin midemizde daha kolay sindirilebilmesi için ağzımızda ısırarak, kopararak ya da çiğneyerek mekanik sindirimi başlatan organlarımızdır. Ayrıca bazı harfleri ve sesleri çıkarmamıza da yardımcı olarak konuşmamızı sağlar. Ağzımızda yapı ve görevlerine göre üç çeşit diş vardır. Kalıcı dişler geçici dişlerin...

Dalağın Görevi

Dalağın görevi, vücut içerisinde yer alan organlardan bir tanesidir. Dalağın vücut içerisinde çeşitli görevleri olmasına rağmen, bu organın çıkarılması hayatın devam etmesini etkilemez. Gevrek bir yapıya sahip olan dalak organının, karın bölgesine gelen herhangi bir darbe veya delici darbeler karşısında yırtılmasına neden olur. Bu durumda ce...

Kapıcının Görevleri

Kapıcının görevleri, apartman dairelerinin ufak çaplı tadilat işlerini yapan, temizlik işlerini yerine getiren sakinlerin güvenliğini sağlayan çalıș ana denir. Kapıcı ile apartman yönetimi arasında karşılıklı yaptıkları sözleşme ile işe başlar bu sözleşmeyle kapıcının ücreti ve bütün hakları belirlenir.Kapıcının g...

Ribozom Görevi

Ribozom Görevi, canlı olmanın en önemli yapıtaşı, işlevsel proteinlerdir. Organizmada bulunan proteinler farklı işlevlere sahip biyolojik moleküllerdir. Vücuttaki proteinler ise ribozom adı verilen nanometre büyüklüğündeki yapılardan sentezlenir. Tüm hücrelerin içeriğinde bulunan ribozomlar, sitoplazmada ya serbest halde veya endoplazmi...

Lizozom Görevi

Lizozom Görevi: Lizozomlar sindirim enzimleri içeren organellerdir. Bir başka deyişle lizozomlar, enzimlerin küresel zarları olan kesecikleridir. Bu enzimler, hücresel makromolekülleri sindiren asidik hidrolaz enzimlerdir. Lizozom zar, iç bölgenin asidik kalmasına yardımcı olur ve sindirim enzimlerini hücrenin geri kalanından ayırır. Fa...

Organlarımız ve Görevleri

Organlarımız ve Görevleri, İnsan vücudunda iç ve dış olmak üzere bir sürü organ bulunmakta ve her birinin ayrı görevi olmaktadır. Bulunan organlar sayesinde vücut oluşmaktadır ve kişiler organlarını kullanarak birçok işi yerine getirmektedir. Genellikle kişilerin sağlıklı bir şekilde yaşamına devam etmesi için bütün organlarının uyum içerisi...

Karaciğerin Görevleri

Karaciğerin Görevleri, Vücudumuzda birçok organ vardır. Bu organların hepsinin ayrı ayrı görevleri vardır. Organlarımız sayesinde konuşmayı, duymayı, görmeyi ve nefes alıp vermemizi sağlar. Organlarımız olmasa hayat bizim için çok zor olurdu. Özellikle iç organlarımız daha da önemlidir. Mesela nefesi burnumuzdan alıp veririz, ama burada önem...

Boşaltım Sisteminin Görevleri

Boşaltım sisteminin görevleri: Yaşamsal faaliyetlerin devamı için iç ortamın denge yani homeostasis halinde bulunması gerekir. Bu nedenle hücrelerde meydana gelen metabolik faaliyet sonucu açığa çıkan vücut için zararlı işe yaramayan ve fazla maddelerin vücuttan atılması gerekmektedir. Vücuttaki suyun fazlası bazı maddeleri (Na, K, Ca, H gib...

Maliye Bakanlığının Görevleri

Maliye Bakanlığının Görevleri; kanun hükmünde kararnameyle düzenlenmektedir. Maliye Bakanlığı kuruluş tarihi itibariyle en köklü geçmişe sahip olan bakanlıklardan bir tanesidir. Osmanlı Devleti zamanında kurulan bu Bakanlığın eski adı Umur-ı Maliye Nezareti idi. İlk Maliye Bakanı olarak atanan kişi Abdurrahman Nafiz Paşadır. Cumhuriyeti...

Öğretmenin Görevleri

Öğretmenin görevleri, bir sınıfın içinde durup ders vermekten fazlasını içermektedir. Aslında bir öğretmen, günün büyük bir kısmını sınıfta geçirirken; asıl öğretim unsurunun bir parçasını oluşturmaktadır. Etkili bir öğretmen, öğretimin ve okul gününün sorunsuz çalışmasını sağlarken, tüm öğrencilerin kaliteli bir eğitim almasını sağlama...

Belediye Başkanı Görevleri

Belediye Başkanı Görevleri, Belediye başkanı belli bir zaman aralıkları ile halk ve belediyeye ait olan mahallelerdeki seçimler sonucunda belirlenmektedir. Belediyenin başında duran ve resmi işleri yöneten kişiye belediye başkanı denilmektedir. Başkan seçilirken kanunun belirlemiş olduğu usule göre seçilmektedir. Farklı görevler ve sorumlulu...

Key Görevi

Key görevi, Turgut Özal döneminde çalışanların konut edindirme vaadi ile oluşturulan bir fondur. Sistem üzerinde çalışan insanlarda kesilen ve bir hesapta paraların toplanması birikimlerin nemalandırılması ve konut edindirme sırasında çalışana ciddi bir katkı yapılması amaçlanmıştır. Ancak pek çok fon uygulamasında olduğu gibi key uygulaması...

Mikail Meleğinin Görevi

Mikail Meleğinin Görevi; Diğer meleklerde olduğu gibi genel olarak ve bilebildiğimiz hayırları kadarı ile; Yüce Rabbimizin emirlerini yerine getirmektir. Melekler kendileri için değil, Allah C. C için çalışan, ona itaat ederek saf tutan ve tesbih eden varlıklardır. Allah C. C. İnsanların içinden elçiler göndermiştir. Kendisiyle bu elçil...

İsrafil Meleğinin Görevi

İsrafil Meleğinin Görevi; Ebu Said r. A. 'den rivayet olunur ki Allah Rasulu (S. A. V.) şöyle buyurmuşlardır; "Surun sahibi olan İsrafil as., Sur denilen borusunu ağzına dayamış, yüzünü çevirmiş, kulağını dikmiş, üfleme emrini beklerken, ben nasıl dünya nimetlerinden istifade edebilirim. " (Tirmizi) İsrafil as....

Sayıştayın Görevleri

Sayıştayın görevleri; çok eski yıllara ait bir geçmişe sahip olan Sayıştay, denetim yapan yüksek denetim ve yargı kurumuna verilen isimdir. Sayıştay görevini yerine getirirken TBMM dahil hiçbir kuruma veya hiyerarşiye ait bir ilişki içerisinde bulunmamaktadır. Kısaca Anayasada yer alan bağımsız bir denetim ve yargı kurumudur....

Safra Kesesinin Görevi

Safra kesesinin görevi, safra sıvısı, karaciğer organında üretilen bir sıvı olup, daha sonra bağırsağa geçen bir salgıdır. Yağların ve yağda eriyen vitaminlerin emiliminde rol oynamaktadır. Aynı zamanda vücutta bulunan bazı maddelerin atılımını sağlamaktadır. Günlük olarak karaciğerde yaklaşık olarak 600 ml safra üretilmektedir ve ana s...

4 Büyük Meleğin Görevleri

4 Büyük Meleğin Görevleri: 4 büyük melek bunlar: Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil'dir. Bunlar en büyük dört melektir. Sayısını adını bilmediğimiz daha birçok melek vardır. Bu dört büyük meleğin baş harflerinden CAMİ olmaktadır. Bu meleklerin bizim yaşantımızda doğa ve düzende büyük rolleri vardır.4 Büyük Melek ve Gö...

Karaciğerin Görevi Nedir

Karaciğerin görevi nedir, karaciğer insan vücudunda yer alan en büyük organdır. Karın boşluğunun sağ kısmında bulunur ve genelde 1, 5 kg civarında ağırlığa sahiptir. İnsanlarda yaşamı sağlayan bir organdır ve kendi kendini yenilemeye sahip bir organdır. Rengi pembemsi veya kahve tonu arasındadır. Şekil olarak ise üçgen bir şekle sahiptir. Ka...

Mimarın Görevi

Mimarın görevi, Mimar binaların fiziki yapılarını tasarlayıp çizen kişidir. Mimar verilen istekler doğrultusunda kişinin tarzını analiz ederek onlara uygun olacak eseri ortaya çıkarır. Günümüzde mimarların bir kısmı sadece ofiste görevini devam ettirirken bir kısmı ise hem sahalarda hem ofiste görev almaktadır. Verdikleri hizmet dahilinde gö...

Solunum Organlarının Görevleri

Solunum organlarının görevleri, sağlıklı şekilde nefes almak için vücutta bazı organlar bulunur. Bu organlar sayesinde kişinin yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesi sağlanır. Solunumun gerçekleşmesi hayatın devamı açısından son derece önemlidir. Solunum organları sırası ile insanlarda burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğer olarak sırala...

Müezzinin Görevleri

Müezzinin görevleri, dini ibadetlerin yerine getirilmesi noktasında imama yardımcı olan kimsedir. Müezzinin belli vasıfları da olması gerekir. Dini ibadet öncesinde herkesten önce camiye gelerek görevini yerine getirmesi, bunun için karşılığında bir ücret talep etmemesi gerekir. Bazı durumlarda imamın görevini üstlenir. Müezzin ezan okuyarak...

Anayasada Devletin Görevleri

Anayasada Devletin Görevleri; Anayasa bir devletin şeklini bildiren, vatandaşların hak ve görevlerini düzenleyen, yasama, yürütme ve yargılama kurallarını düzenleyen kurallar bütününe anayasa denir. Temel kanundur. Temel hükümler koyarlar.Sivil anayasa: Amayasanın kurallar bütününü kapsayacak şekilde hiçbir düşünce...

Yağın Görevi

Yağın görevi,  hem insan hem de diğer canlılar için çok geniş bir yelpazede incelenmektedir. İlk okul eğitim sürecinden başlayıp her an her yerde karşılaştığımız yağlar, insan metabolizmasının olmazsa olmazları arasında bulunmaktadır. Hücrelerden organlara, organlardan deri altına ve oradan vücudun her yerine kadar işlev görmektedir. Ayr...

Minerallerin Görevleri

Minerallerin görevleri; mineraller vitaminler ile çalışan inorganik maddelerdir. Vücudumuzda %4 kadar bulunur. Ancak bu %4 çok önemli bir kısmıdır. Mineraller vücudumuzda herhangi bir dokuda ya da organında üretilmezler. Dışarıdan inorganik olarak alınırlar. Mineraller toprakta bulunur. İnsanlarda mineralleri yiyecekler ile alırlar....

Bakanlar Kurulunun Görevleri

Bakanlar kurulunun görevleri, bakanlar kurulu yapılan genel seçimlerin ardından geçici olarak seçilir daha sonra hükumet güvenoyunu aldıktan sonra yeniden revizyona giderler. TBMM içerisinde bakanlar kuruluna büyük işler düşmektedir. Hükumet işlerini yürütülmesinde aktif görev alırlar.Bakanlar kurulunun başlıca görevleri...

Yutağın Görevi

Yutağın Görevi; yemek borusu ile ağız boşluğunda kapı görevi oluşturmaktır. Ayrıca yutak da bir başka özellik olarak insanın yemek borusu ve nefes borusunu birbirine bağlayıcı görevi bulunur. Bu bağlantı nedeni ile kişi ağızdan çok rahat nefes alabilmektedir. Ağız yolu ile alınan gıdalar dilinde yitmesi sonucunda çiğnenen gıdalar yutağa ulaş...

Organeller ve Görevleri

Organeller ve görevleri, organellersitoplazma da yer alarak, o hücrenin beslenme, solunum ve başaltım gibi yaşamsal olayların gerçekleştiği yere organel adı verilir. Organeller lizozom, kloroplast, ribozom, mitokondri, endoplazmik retikulum, golgi cisimciği (Aygıtı), koful, plastitler ve sentrozomdan oluşmaktadır. Organeller ve görevler...

Mitokondri Görevi

Mitokondrinin görevleri, bütün canlılar için enzimatik ve yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Canlılarda bu enerji üretiminden sorumlu organel ise mitokondriler ve zarlı organel taşıyan canlılarda mitokondriler bulunur. Mitokondriler ökaryotik hücrelerde bulunur diğer zarsız olan prokaryotik hücrelerde ...

Vitaminlerin Görevleri

Vitaminlerin görevleri, vitamin, normal yaşamın sürdürebilmesi için gerekli olan ve yiyeceklerin içerisinde bulunan basit yapılı bileşiklerdir. Vitaminler vücut fonksiyonunu düzenlerken aynı zamanda devamlılığını da sağlamaktadır. Vücudumuzun alması gereken vitaminler A, B, C, D, E ve K vitaminleridir.Vitami...

Dna Görevleri

DNA Görevleri: Deoksiribo Nükleik Asit olarak bilinmektedir. Organizmalarda ve bazı virüslerde canlılık ve biyolojik gelişim için olması gerekli olan ve genetik bilgileri taşıyan nükleik asit çeşididir. Metabolik olayları kontrol eder, kalıtımı sağlar ve özellikleri yeni nesillere aktarır. Hücrelerde kullanılacak proteinlere ait bilgiyi...

Sağlık Bakanı Görevleri

Sağlık Bakanı Görevleri: arasında en önemli madde, vatandaşlar için gelişmiş, güvenli ve etkin sağlık hizmetlerini sağlamak amacıyla, yeni ve mevcut sağlık teknolojileri alanında politikalar oluşturmak ve bunları geliştirmekdir. Bu ana görevin yanı sıra Sağlık Bakanı'nın görevlerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkün olacaktır;

Meleklerin Görevleri

Meleklerin Görevleri, Melekler dişilik ve erkeklik gibi cinsiyetleri bulunmayan nurdan yaratılmış varlıklardır. Melekler yemezler ve içmezler. Melekler sadece Allah'a itaat ederler, emirlerini kusursuz yerine getirirler ve hiç günah işlemezler. Melekler nurdan yaratılmış varlıklar oldukları için bizler onları göremeyiz. Çünkü insanın gözü he...

Beyin Görevleri

Beyin Görevleri: başında, beyinin insan sinir sisteminin komuta merkezi olması gelmektedir. Duyusal organlardan girdi alır ve kaslara çıktı gönderir. İnsan beyni diğer memeli canlıların beyin yapısı ile aynı temel yapıdadır ancak vücut büyüklüğüne göre daha büyüktür. Tüm omurgalı beyinlerde olduğu gibi, insan beyni ön beyin, orta beyin ...

Kalın Bağırsağın Görevi Nedir

Kalın Bağırsağın Görevi Nedir, Kalın bağırsak, sindirim sisteminize dahil olan ve sindirim sisteminin en sonunda bulunan bir iç organımızdır. Toplam uzunluğu 1,5-2 metre arasındadır. Sindirim sisteminin %20'lik kısmını oluşturmaktadır. Kalın bağırsağın yeri, ince bağırsak ile anüs veya makat arasında yer almaktadır. Kalın bağırsak, konum iti...

Omuriliğin Görevleri

Omur iliğinin görevleri, omurilik başlangıcı tam olarak beyinde başlayıp, kuyruk sokum da son bulan, 33 adet omurganın bir sistem içerisinde üst üste sıralanmasıyla oluşan kemiklerin içinde korumaya alınmış olan merkezi sinir sistemin bir parçasıdır. Beynin devamı olarak yer alır. Omurilik yaklaşık 1 cm kalınlığında, 50 cm uzunluğunda, 35-40...

Peygamberlerin Görevleri

Peygamberlerin görevleri, bazı alimlerin görüşüne göre dünya ya gönderilen peygamberlerin sayısı 100 binin üzerinde olduğu açıklanır. Ancak Kuranı Kerim içerisinde geçen Peygamber sayısı azdır. Peygamberler doğru, kararlı, düzgün, düşünerek hareket eden kişilerdir. Kesinlikle yalan söylemez, söyledikleri her söz doğrudur. Verdikleri sözü tut...

Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

Meleklerin Özellikleri ve Görevleri, Müslümanların yani İslam dinine mensup olan bireylerin dini inancına göre, melekler; özel olarak yaratılmış nurani varlıklardır. Müslümanlar meleklerin onları koruduğuna, her an yanında olduklarına inanır ve meleklerin varlığına iman ederler. Meleklere iman konusu İslamiyet dininde 6 imanın şartından (All...

Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri

Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri, Branş öğretmenlerinin okullarda ders anlatmak dışında bir de hepsine birer sınıf olmak koşulu ile rehber öğretmenliği görevi düşer. Sınıf rehber öğretmeni eğer dersine girdiği öğrenciye dersini güzel anlatırsa öğrenci ile yakınlığı daha kuvvetli olur. Bu nedenle başlangıçta her öğretmen kendi branşını iyi...

İnfaz Koruma Memuru Görevleri

İnfaz Koruma Memuru, yargılama sonucunda islah evleri ve cezaevlerinde cezalandırılan kişilerin ihtiyaçlarını tedarik eden ve bu kişilerin ıslah edilerek topluma kazandırılmasını sağlayan görevliye denir. Eskilerin tabiri ile "Gardiyan".İnfaz Koruma Memuru GörevleriCezaevine giren kişileri...

Hakemin Görevleri

Hakemin görevleri, oynan maçın yönetilmesinde ve oyunun tüm kurallarının uygulanmasında tam yetkili kişidir. Futbol oyunu dört hakemin gözetiminde ve yönetiminde gerçekleşmektedir. Fakat oyunu orta hakem yönetmektedir ve aldığı kararlar kesin gözü ile bakılarak uygulanır. Her bir yarı saha için bir yardımcı hakem bulunmaktadır. Toplam o...

Görev Tanımları

Görev tanımları, İşlerin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli olan makamlar, personeli hakkında denetim yetkisini verir. Bu yetki sınırsız olmayıp ifa edilecek göreve tabidir. Yani görevli olmadan yetki kullanılamaz, yetki ise kanun hükmü veya kanunun yetkilendirdiği yüksek idari kişiler tarafından verilebilir. Görev tanımları b...

Bilgisayarın Parçaları ve Görevleri

Bilgisayarın parçaları ve görevleri, kendisine yüklenmiş olan programları, bilgileri istenildiği zaman geri getirebilen istenilen mantıksal ve aritmetik işlemleri yapabilen, elektronik yapıya bilgisayar denir. Bilgisayar iç ve dış donanımdan oluşur.İç donanım parçaları şunlardırGüç kaynağı:

Tbmm Görev ve Yetkileri

Tbmm görev ve yetkileri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yazılışını Tbmm şeklinde kısaltabiliriz. Tbmm'nin görev ve yetkileri çok geniştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri halk tarafından beş yılda bir seçilir. Seçilen bu üyeler milletvekili denir. Milletvekilleri 82 anayasasına göre çalışır. Anayasanın 108. Maddesine göre yasama yetkis...

İki Noktanın Görevleri

İki noktanın görevleri, iki noktanın cümle içerisinde kullanıldığı yerler farklı anlama gelmektedir. O nedenle iki nokta kullanımı için kullanım alanları ve anlamlarını detaylı olarak incelemek gerekir.Bir cümleden sonra örnek verilecekse o cümlenin sonuna konurİlköğretim derslerinden bazıları şu...

Diyaframın Görevi

Diyaframın Görevi, nefes alırken diyafram birleşerek kasılır. Nefes alma sırasında diyafram karnın boşluğuna doğru açılır bu durumda akciğerlerin genişlemesine yol açar. Nefes verirken de yine aynı şekilde kasılmalar olur bu kısımda bulunan kasların gevşemesine sebep olmaktadır. Kubbe şeklini alan diyafram nefes verirken göğüs boşluğuna doğr...

Dinimizde Kadının Kocasına Karşı Görevleri

Dinimizde Kadının Kocasına Karşı Görevleri, Dinimizde aile, geçici bir birliktelik değil ömrün sonuna kadar devam edecek olan bir kurumdur. Bundan dolayı yuvayı yapan dişi kuştur atasözünden yola çıkılarak, dinimizde kadının kocasına karşı görevleri ayrı ve detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Dinimizde erkeklere özellikle iyi ahl...

Zabıt Katibi Görevleri

Zabıt Katibi Görevleri, Adliyelerde genel idare hizmetleri sınıfında çalıştırılan kalem işleri, yazışma, dosyalama gibi işleri yapan yardımcı yargı personeline verilen bir ifadedir. Zabıt katibi denilince akla hemen hakimin söylediklerini yazan personel gelmektedir. Halbuki aslı öyle değildir. Çalıştığı kurum ile kamu arasındaki ...

Kadının Erkeğe Karşı Görevleri

Kadının erkeğe karşı görevleri, İslam dini açısından oldukça önemli bir değere sahip olan kadın evin bütün yükünün üzerinde olması bakımından eşleri tarafından kesinlikle hor görülmemeli ve koruyup kullanmalıdır. Ancak aileyi çekip çeviren kadının da erkeğe karşı birtakım görev ve sorumlulukları yerine getirmesi gerekir. Aile içinde yapılmas...

Merkezi Sinir Sistemi Organları ve Görevleri

Merkezi sinir sistemi organları ve görevleri, canlıların vücudunu yöneterek dışarıdan gelen bütün uyarıların anlaşılmasını sağlayan ve bu sinyalleri alarak bilgiyi işleyip, insan vücudundaki iletilerin bütün hücresel ağlarla birlikte başka iç organlara iletilmesini sağlayıp, kasların ve organların çalışmasını düzenleyen sisteme sinir si...

Boşaltım Organlarının Görevleri

Boşaltım Organlarının görevleri, Canlılarınyaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmeleri için vücutlarının ihtiyaç duyduğu besinleri alırlar bu besinlerdeki vitamin, mineral ve diğer maddeleri aldıktan sonra geriye kalan posa kısmını dışarı atmaları gerekir. İşte bu işlem boşaltım sistemleri sayesinde gerçekleşir. Bu işlemleri gerçekle...

Omurilik Soğanı Görevleri

Omurilik soğanı görevleri, vücudumuzun tam ortasından geçen en iri kemiğe omurilik denir. Omurilik soğanı bu kemiğin tam tepesinde yer alır. Hayati öneme sahiptir. Vücudumuz için olmazsa olmazıdır. Görüntü itibariyle soğana benzediği için omurilik soğanı ismini almaktadır. Omurilik soğanın görevleri arasında sinirsel iletimi ye...

Kalp Görevi Nedir

Kalp görevi nedir, insan sağlığında hayati önemi olan organlarımızdan biri olan kalp görevi vücudun her bölgesinde kanı pompalamaktır. Sağlıklı bir yaşam için insanların kalp sağlığına dikkat etmeleri gerekir, bu nedenle sağlıklı bir kalp insan yaşamının temel taşıdır. Metabolizma sonucu vücutta oluşan artık ürünlerin uzak durmasını sağlayan...

Tema Vakfı Görevleri

Tema Vakfı Görevleri, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı kısaltılmış adı ile TEMA. 11 Eylül 1992 yılında kurulmuş çevreci bir vakıf olma yolunda ilerlemektedir. Amaç doğal varlıkları korumak ve ağaçlandırma yapmaktır. Tema, 11 Eylül 1992'de Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit tarafından kurulmuştur. 1998'...

İşyeri Hekiminin Görevleri

İşyeri Hekiminin Görevleri, işyeri, bir iş sözleşmesi bünyesinde ve belli bir mal veya hizmeti üretmek için çalıştığı yer olarak tanımlanabilir. Kısaca işin yapıldığı yerdir diyebiliriz. Hekim, doktorun eş anlamlısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir tanımla insandaki hastalıklara tanı koyan onları iyileştirmek için ilaçla ya da operasy...

Garsonun Görevleri

Garsonun görevleri, restoran, pansiyon, otel gibi yerlerde çalışan, servis görevlilerine garson denir. Bütün gün ayakta sağlıkla durmak, müşteri ile ilgili ve güzel iletişim kurmak garsonun görevlerinden en önemli olanlarından sayılır. Garsonluk sanıldığı gibi kolay bir meslek değildir. Müşteri memnuniyeti ve servis kalitesinin yüksel...

Güvenlik Personelinin Görevleri

Güvenlik personeli görevleri, güvenlik görevlisi özellikle kurumsal iş yerleri başta olmak üzere akla gelebilecek her yerde asayişi, can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlü görevlilerdir. Güvenlik personeli görevleri, yerine getirilirken bu işi yapan kişinin gerekli eğitimleri almış, otoriter, soğukkanlı, gerektiğinde inisiyatif ala...

Anayasa Mahkemesi Görevleri

Anayasa Mahkemesi Görevleri, İlk anayasa mahkemesi 15 asıl 5 yedek üye ile 1961 anayasası ile hayatımıza girmiştir. 1982 anayasamızda ise 146 ve 153. Maddeler de yeniden düzenlenerek 11 asıl dört yedek üyeli sistem getirilmiş olup, Anayasa da yapılan 2010 değişikliğiyle Anayasa Mahkemesinin Görevleri kuruluş ve yetkileri yeniden ...

Aile Hekiminin Görevleri

Aile Hekiminin Görevleri,  Aile hekimliği sayesinde Uzman doktorlar kendi mahallesi veya bölgesinde bulunan kişilerin sağlık durumlarını düzenli olarak takip etmektedir. Aile hekimliği sayesinde kişilerin düzenli olarak hastalık veya rahatsızlıkları araştırılarak kişisel sağlığın korunması sağlanmıştır. Ülkemizde aile hekiminin görev...

Derinin Görevleri

Derinin Görevleri; Canlı vücudunda beş duyu organı vardır ve bu beş duyu organından biri de deridir. Deri canlı vücudunu komple kaplayan bir yapıdır Deri, çeşitli duyuları algılayan duyu organlarını ve sinir uçlarını yapısında barındıran bir organdır. Derinin birçok farklı görevi vardır. Derinin görevlerinin başında canlı vücudu ve dış ortam...

Asliye Hukuk Mahkemesi Görevleri

Asliye hukuk mahkemesi görevleri, hukuk sistemimizde mahkemelerin görevleri sadece kanunla düzenlenmektedir. Mahkemelerin görevi ise hangi tür uyuşmazlığa yani davaların hangi mahkemede görüleceğinin belirlenmesidir. Asliye hukuk mahkemesi görevleri de 6100 sy. HMK md. 2'de belirlenmiştir. Buna göre; davaya konu olan değer ve miktara bakılma...

Bölge İdare Mahkemesi Görevleri

Bölge idare mahkemesi görevleri, bölge idare mahkemesi ilk derece mahkemesi değildir. Bu nedenle bu mahkemelerde doğrudan dava açılamaz. Bölge idare mahkemeleri İdare Yargı Usulleri Kanununda (İYUK) sayılmış olan mahkeme kararlarına karşı ya da idare ve vergi mahkemelerinde hâkim tarafından verilen kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilen b...

Teog Sınav Görevi

Teog sınavı görevi, ülkemizde orta öğretime geçiş sınavı olarak bilinen TEOG, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında uygulamaya konulmuştur. Teog sınavının açılımı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi olup, Milli Eğitim Bakanlığının yurdumuz genelinde yapmış olduğu bir ortak sınavdır. İki aşamalı olarak uygulanan teog sınavı 1. Dönem...

Tuşların Görevleri

Tuşların Görevleri; Klavye üzerinde birçok tuş bulunmaktadır. Alfabe tuşları, sayı tuşları, fonksiyon tuşları, yön tuşları gibi. Bu tuşların her birinin ayrı görevleri vardır. İletişim çağında bilgisayar hayatımızda önemli rol oynuyor. Hayatımızda büyük rol oynayan bilgisayarın işimizi daha çok kolaylaştırması için içeriğini bilmemiz iş...

Sivil Toplum Örgütleri ve Görevleri

Sivil Toplum Örgütleri ve Görevleri, resmi kurumlara bağlı olmadan görev yapan kar elde etmek gibi amacı olmayan gelirlerini üyelerin bağışlarından ve aidatlarından karşılayan kurumlardır. Ülkemizde çok fazla sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır.Sivil Toplum Örgütleri ve GörevleriTema (T...

Sefer Görev Emri

Sefer görev emri; askerlik görevini tamamlamış yasal olarak yaş sınırını aşmış olağan üstü haller dahilinde Türk silahlı kuvvetlerinin ihtiyacına binaen vatandaşlara verilen silahlanma görevine sefer görev emri denir. Sefer görev emri Türk silahlı kuvvetlerinin seferberlik yönetmenliğince belirlenir. Sefer görev emri subay, astsubay, ...

Burunun Görevi

Burunun görevi, burun koku alma organıdır. Burun en önemli duyu organlarından biridir. Koku alma yetisine sahip olan burun tıkandığı zaman koku almak zorlaşır. Burun tıkanıklığı oluştuğunda kişi özellikle de geceleri uyurken oldukça zorlanır. Koku alma organımız olan burnun en büyük görevi dışarıdan almış olduğu her türlü kokunun tümünü...

İmamın Görevleri

İmamın Görevleri; İmam, islamiyet dininde mabet olarak kabul edilen camilerde görevli din adamlarıdır. İmam Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak atanır ve çalışır. Çalışmalarının denetimi, takibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılır. İmam olmak için İmam hatip lisesi mezunu olmak ve bundan sonra birtakım sınavlara gir...

Att Görevleri

Att Görevleri, acil tıp teknisyeni ve acil tıp teknikeri sağlık çalışanlarına kısaca Att denmektedir. Acil tıp teknisyeni unvanı sağlık meslek liselerinin ilgili bölümünü başarıyla bitirip mezun olana verilir. Acil tıp teknikeri ise sağlık meslek yüksek okullarının ön lisans bölümünü başarıyla bitirip diplomalarını almaya hak kazanan kişiler...

Savaş Pilotlarının Görevleri

Savaş Pilotlarının Görevleri, Ülkelerin birbiriyle arasında yaşanan toprak, su, düşünce farkı ve uygulanan yasal olmayan angajmanlardan dolayı ortaya çıkan sorunlar beraberinde savaşları getirmektedir. Bu savaşlar hava, deniz ve kara yoluyla gerçekleşmektedir. Ülkeler kendi vatanlarını korumak amacıyla bir kısım teçhizat ve insan gücüne ihti...

Sınıf Öğretmeninin Görevleri

Sınıf öğretmeninin görevleri; Sınıf Öğretmeni, İlkokulun dördüncü sınıfına kadar öğrencilere toplumsal yaşamda gerekli olan bilgileri, becerileri ve tutumları kazandıran eğitim insanına verilen isimdir.Sınıf öğretmeninin görevleriÖğrencilere okuma-yazma öğretmek.Temel vatandaşlık bilgisi...

İç Organlarımız ve Görevleri

İç organlarımız ve görevleri: Vücudumuzda her biri ayrı göreve sahip olan birçok organ bulunmaktadır. İç organlarımızın hepsinin kendine ait bazı görevleri yapması sayesinde hayatımıza sağlıklı bir şekilde devam edebiliriz. Ancak iç organlarımızın herhangi birinde bir problem olduğu durumda bu çalışma düzeni bozulur ve birtakım rahatsızlıkla...

İşlemcinin Görevi

İşlemcinin görevi, başta bilgisayarlar olmak üzere birçok işletim sistemi için gerekli olan sistem devrelerindendir. İşlemciler hem bilgisayarlarda hem telefonlarda hem de genellikle ticari amaçlı kullanılan araçlar içerisinde kullanılmaktadır. İşlemciler yapmış oldukları görevler ile sistemin çalışmasında çok ciddi bir etken oldukları için ...

Kasların Görevleri Nelerdir

Kasların Görevleri Nelerdir, Vücut iskeletimizin etrafı esnek bir yapıya sahip olan kaslarla çevrilmiştir. Vücudun şeklini sağlayan iskelet ve kasların vücudumuzda bulunan diğer yapılar gibi birtakım birtakım görevleri vardır. Vücudumuzun hareket edebilmesi için oldukça büyük öneme sahip olan kaslar büzülebilme özelliğine sahiptir. Lifli bir...

Klavye Tuşlarının Görevleri

Klavye tuşlarının görevleri konusuna giriş yapmadan önce klavyenin bilgisayara veri girişi yapılmasını sağlayan bir donanım olduğunu belirtelim. Klavyelerin üzerinde yer alan tuşlar işlevleri bakımından guruplara ayrılmışlardır. 2 çeşit klavye bulunmaktadır. Belirtilen çeşitler arasındaki temel fark klavyedeki tuşların farklı şekillerde dizi...

Ticaret Mahkemelerinin Görevi

Ticaret mahkemelerinin görevleri, çeşitli ürün, mal vb. Şeyerden kazanç elde etmek için yapılan alışverişlerin tümüne denir. Bu alışverişler sırasında alıcı ile anlaşmazlıklar olabilir, bu anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak için ticaret mahkemeleri vardır.Mahkemeler üçe ayrılırC...

Lenf Sisteminin Görevleri

Lenf sisteminin görevleri; vücudumuzun en önemli sistemlerinden biridir. İlk önce lenfin tanımını yapacak olursak damarlarımız içerisinde dolaşan kan plazması ve lenf proteinlerinden meydana gelen sıvıya lenf adı verilir. Lenf sistemi de lenf sıvısı ve lenf düğümlerinden meydana gelen, vücutta çeşitli alanlar oluşturan, beyin hariç vücu...

Denizlerin Görevleri

Denizlerin görevleri, Dünya ekolojik sistemi içerisinde denizlerin, hava ve kara parçası ile uyum içinde bir denge mevcuttur. Bu denge gerek canlı topluluğu olsun gerek oksijen, karbondioksit gibi maddeler olsun birbirleri ile denge içerisindedir. Dünya genelinin oksijen, karbondioksit dengesini ağaçlar ve denizler sağlamaktadır. Denizlerde ...

Toplardamarın Görevi

Toplardamarın Görevi; Kalpte bulunan kirli kan akciğer atardamarı ile akciğere getirilir ve temizlenir. Temizlendikten sonra akciğer toplardamarı ile tekrar kalbe getirilip aort atardamarının yardımıyla vücutta bulunan tüm organlara kan iletilir. Bu kan organlar tarafından kullanılarak tekrar karbondioksit bakımından zengin kan haline getiri...

Kadının Görevleri

Kadının görevleri, deyince ilk akla gelen şey anneliktir. Bu kutsal görev yani annelik demek sabır isteyen ve bir o kadarda meşakkatli olan bir iştir. Aile içerisindeki sorumluluklarını eksiksiz bir şekilde yerine getiren kadının görevi dünyadaki en kutsal görevdir. Bir kadın mutlaka kanaatkar olmalıdır. Kadın kafî derecedeki miktar ile yeti...

Araba Parçaları ve Görevleri

Araba Parçaları ve Görevleri; genellikle sürücü kurslarında ders kapsamında ve ehliyet sınavlarında sorulan araba parçaları ve görevleri günlük hayatta da karşımıza çıkmaktadır. Issız bir yerde arabamız bozulup kaldığında ya da araba tamiri esnasında araba parçaları ve görevlerini bilmemiz gerekmektedir. Bu sebepten ötürü sizler ...

Milli Eğitim Müdürlüğünün Görevleri

Milli Eğitim Müdürlüğünün Görevleri, Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bulunan il ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün görevleri oldukça fazladır. Gelecek nesillerin eğitilmesi ve yetiştirilmesi üzerinde etkili olan Milli Eğitim Müdürlüğü özellikle öğrenci, öğretmen ve çalışanların birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını düzenleyen...

İnşaat Mühendisinin Görevleri

İnşaat Mühendisinin Görevleri, İnşaat mühendisi bina (Ev, işyeri, plaza, köprü, havaalanı gibi) yapılanmalarını planlayan kişidir. Üniversitelerde inşaat mühendisliği bölümünü okuyup bu alanda lisans diploması aldıktan sonra inşaat mühendisi unvanı alırlar. Diploma alınmadan önce öğrenci iken staj programlarında sahada inşaat mühendisliği al...

Hücreler ve Görevleri

Hücreler ve Görevleri, Canlıları meydana getiren bir ya da birden fazla hücre vardır. Canlıyı oluşturan en küçük yapıya hücre denir. Canlıların bazıları tek bir hücreden bazıları ise birden fazla hücreden meydana gelmiştir. Her canlı gibi hücre ve hücrenin büyüklüğü de farklıdır. İnsan ve Bitki hücreleri de farklılıklar göstermektedir. ...

Biyolog Görevleri

Biyolog görevleri; biyolog, canlı olan bir hücre yapısının görevlerini ve hücreler arasındaki etkileşimi laboratuvar ortamında inceleyerek araştırıp daha sonra bu yapılan incelemelerin sonucunu tıp, hayvancılık ve tarım alanlarında uygulayarak, geliştirme bilgi ve becerisine sahip Uzman kişiye verilen isimdir. Aynı zamanda canlı tüm tür...

Damarın Görevleri

Damarın görevleri, başlangıçta damarın ne olduğunu açıklayacak olursak içerisinden bütün canlılarda kan, lenf gibi hayati önem taşıyan sıvıları taşıyan, oldukça esnek yapılı olan borulardır. Dolaşım sisteminin önemli bir bölümüdür.Damarlar işleyişi bakımından kısımlara ayrılırAtardamarlarTopla...

Boşaltım Sistemi Organları ve Görevleri

Boşaltım Sistemi Organları ve Görevleri konusunda burada kısaca verilen bilgilendirmeler bulacaksınız. Boşaltım sisteminde yer alan her organ ve görevi hakkında bilgilere geçmeden önce boşaltım sistemini kısaca tanımlayalım. Boşaltım sistemi vücuttaki fazla suyun ve suyun içerinde çözünmüş halde bulunan maddelerin vücut sıvısındaki dengesini...

Kalbin Görevleri

Kalbin Görevleri, kalp göğüs kafesinde yer alan kas yapısından oluşan yaşam organına verilen isimdir. İnsanoğlu için oldukça önemli olan bu organ göğüs kası kafesinin orta kısmında yer alan kaslardan meydana gelen bir organdır. Kalbin bulunduğu yer aslında yanlış bilinmektedir. Kalp göğsün sol tarafında değil göğsün tam orta çizgisi üstünde ...

Müdür Yardımcısının Görevleri

Müdür yardımcısının görevleri, resmi kurumlar içerisinde devletin kendisine vermiş olduğu görevleri üstlenir. Resmi kurum içerisinde güvenlik, bakım, temizlik, burs, beslenme, düzen, gerekli evrak, kayıt, çıkış işlemleri, gerekli araç gereç temini, personel işleri ilgili görevleri üstlenir. Kurumun işleyişi içerisinde müdüre karşı sorumluluğ...

Hücre Zarının Görevleri Nelerdir

Hücre zarının görevleri nelerdir, Hücreler yapılarına göre prokaryot ve ökaryot hücre olmak üzere ikiye ayrılır. Hücre zarı da prokaryot ve ökaryot hücrelerde bulunan bir yapıdır. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak yapılar bulunur. Bu yapılar hücre zarı, sitoplazma, ribozom ve genetik materyaldir. Bununla birlikte ökaryot hücrede farklı y...

Çekül Görevleri

Çekül görevleri, sivil toplum kuruluşları içerisinde yer alan Çekül, İstanbul'u içerisinde merkezli olarak faaliyete başlayan örgütlerden bir tanesidir. 1975 yılında çevrenin korunması ve yaşatılması amacıyla ortak miras kavramının söze dökülmesiyle kurulmuş topluluktur. 1975 yılında Safranbolu kentin UNESCO Dünya mirası içerisine girmesi il...

Hormonlar ve Görevleri

Hormonlar ve Görevleri, Hormonlar vücutta büyümeyi, gelişmeyi, üremeyi kolaylaştırır ve vücudun fonksiyonlarının düzenli olarak işlev görmesine yardımcı olur. Hormonlar, vücutta bulunan salgı bezlerinden salgılanarak kan yoluyla diğer dokulara taşınmasıyla taşınmaktadır. Her ne kadar az salgılama olsa da etkileri fazladır. Çok büyük etk...

Bilgisayarda Tuşların Görevleri

Bilgisayarda tuşların görevleri: Bilgisayarın tuşları klavye adı verilen donanım üzerinde yerleşmiştir.2 çeşit klavye kullanılmaktadır. Bunlar F ve Q klavyelerdir. Evrensel olarak kullanılan klavye türü Q olmasına karşın ülkemizde kullanılan klavye F klavyedir.Bilgisayarda tuşların görevleri şunlardır

Emniyet Müdürlüğünün Görevleri

Emniyet Müdürlüğünün Görevleri, Devletin her bir şehir için meydana getirdiği bir Kolluk Kuvveti olan Emniyet Müdürlüğü birçok il ve ilçelerde milletin her anlamda rahat edebilmesi için bulunan genel merkezlerdir. İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışan Emniyet Müdürlüğü bu bakımdan resmi kurum olarak görülür ve anayasaya göre kanunlar çer...

İsrafil Görevi

İsrafil görevi; henüz başlamamış bir melektir. Allah-u Teâlâ sayısını idrak edemeyeceğimiz kadar çok canlı yaratmıştır. Bunların bir kısmını çıplak gözle görülebilirken bir kısmını ancak bazı bilimsel materyaller sayesinde görmek mümkün olabilir. Ancak insanoğlunun gözle göremeyeceği başka yaratılmışlar da mevcuttur. Özellikle cinler ve mele...

Böbreğin Görevleri

Böbreğin görevleri: Vücudumuz açısından oldukça önemli bir organ olan böbrekler karnımızın arka bölgesinde ve belimizin sağ ve sol tarafında yer alan organlardır. Şekil olarak kuru fasulyeyi andıran iki adet böbreğimiz üzerinde kanımız açısından oldukça önemli olan bazı hormonların salgılanmasına yardımcı olan böbrek üstü bezleri bulunur. Bö...

Tüketici Mahkemesi Görev

Tüketici Mahkemesi Görev, Kredi kartından ya da nakit olarak her gün küçük tutarlarda alışveriş yaparak bir sözleşmeye taraf oluyoruz. 6502 sayılı kanun uyarınca tutarı 3000 TL'ye kadar olan tüketici işlemlerinden doğan davaların çözüm yeri, tüketici mahkemesi görev tanımına girer. Bu duruma tahkim yolu ile uyuşmazlıkların çözülmesi de ...

Bakırın Görevi

Bakırın görevi, vücut içerisinde yer alan maddelerden bir tanesidir. Özellikleri insan bedeninin sağlıklı şekilde yaşaması için önemli görevler üstlenir. Kemik yapısı için önemlidir. Vücutta enzimler için görev alır. Protein sentezlenmesi esnasında gerekli enerji oluşumuna katkı eder. Bakır görevi içerisinde vücutta alyuvarların oluşm...

Akyuvarların Görevleri

Akyuvarların Görevleri; Kanın beyaz ve renksiz olan hücrelerinden oluşur. Birçok çeşidi vardır. Akyuvarların bazıları direkt mikroplarla savaşırken bazıları da dolaylı yollarla savaşırlar.Akyuvar çeşitleri ve görevleriGranüllü (Çekirdekleri tanecikli olanlar) akyuvarlar, mikropları yutup ...

Belediye Encümeninin Görevleri

Belediye Encümeninin Görevleri, belediye encümeni il belediyelerinde ve nüfusu 100.000'i aşan belediyelerde bulunur. Belediye başkanının herhangi bir sebepten katılamamış olduğu toplantılara, Belediye başkanının görevlendirmiş olduğu başkan yardımcısı ya da encümen üyesi başkanlık eder. Belediye Encümeni, haftada en az bir kere olmak üz...

Görev

Görev, Bir kişinin yapması gereken iştir. Yani kişinin sorunlu olduğu bir alanda kendi üstüne düşeni eksiksiz olarak yapmasıdır. Görev kutsaldır. Herhangi bir işyerinde çalışan birinin yapması gereken işin üstleri tarafından talimat alarak yapması görev tanımlamasında ast-üst ilişkisini açıklar. Çoğu kişi görevini layık olduğu şekilde üstlen...

Hemşirenin Görevleri

Hemşirenin Görevleri, Hemşire, bireyleri, aileleri ve toplumu koruma ve geliştirme konusunda bilgilendiren, ayrıca doktor tarafından uygun görülen şekilde tedaviye yardımcı olan kişilere verilen meslek adıdır. Hemşirelik özellikle bayanlar için özdeşleşmiş bir meslek olsa da son yıllarda erkeklerinde tercih ettiği bir meslek haline gelmiştir...

İnce Bağırsağın Görevi

İnce bağırsağın görevleri, ince bağırsak vücuttaki boşaltım sistemine yardım eden bir organdır. Oldukça uzun ve katlı görünüme sahiptir. Katlı olmasının sebebi ise uzunluğu insan boyunu aşacağından dolayıdır. 7-8 metre uzunluğuna sahip olan bağırsağın 2-3 cm olduğu bilinir. Kıvrımlı yapıya sahip olan bağırsak sindirilmiş besinlerin bizz...

İşyeri Hekimi Görev Yetki ve Sorumlulukları

İşyeri Hekimi Görev Yetki ve Sorumlulukları, işyeri hekimi iş sağlığı ve güvenliği için Sağlık bakanlığınca yetki verilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip olan sağlık çalışanıdır. İşyeri hekimi görev yetki ve sorumlulukları işyerinde bulunan diğer sağlık personeli ile çalışmayı gerektirir. İşyeri hekimi görev yetki ve sorumluklarını ...

Hücre Zarının Görevleri

Hücre zarının görevleri, bitki ve canlılarda bulunanhücre zarı karışık ve kompleks bir yapı olup hücre canlılığı için çok önemli bir bileşendir. Hücreyi çepeçevre saran ve hücreyi dış ortam ile ayıran bir yapıdır. Oluşumuna lipitler, proteinler ve karbonhidratlar katılır.2 sıra halinde fosfolipit tabakadan oluşan hücre zarının bu modeli Akıc...

Dişlerimiz ve Görevleri

Dişlerimiz ve görevleri: Dişler her insanın ağzında bebeklikten itibaren oluşan kemik yapısına sahip bir tür organımız diyebiliriz. Diş küçük ve basitmiş gibi algı yaratsa da aslında oldukça önemli bir organdır. Vücudun yeterli derece beslenip gelişmesi ve sindirim sistemi için gerekli olan en temel ve ilk başlangıç organıdır. Bu nedenl...

Yemek Borusunun Görevi

Yemek borusunun görevi; 20-25 santim uzunluğundaki yemek borusu, boru şeklinde olup, ağızdan alınan besinlerin mideye ulaşmasını sağlamaktadır. İçten dışa doğru şekilde, örtü, düz kas ve bağdan meydana gelen bir dokudan oluşmuştur. Yemek borusunun en uç kısmında sürekli olarak kasılma hareketi yapan bir kapakçık bulunmaktadır. Bu kapakç...

Sinir Sistemi Görevleri

Sinir sistemi görevleri, karmaşık yapıya sahip olarak liflerden meydana gelen sinir hücreleri topluluğudur. Sinir sistemi yönetimi omurilik ve beyin tarafından uygulanır. Bu süreç içerisinde bu organlara yardım eden bazı bölümler bulunur. Bunlar nöronlar olarak adlandırılır. Beyine uyarıyı götüren merkezi sinir sistemi, uyarıyı değerlendirer...

Besin İçerikleri ve Görevleri

Besin içerikleri ve görevleri, Tükettiğimiz besinlerin içinde vücudumuz için gerekli karbonhidrat, yağ, protein gibi besinlerin içerisinde bulunan bu maddeler sayesinde vücudumuzun gerekli şekilde çalışması desteklenir. Bunlar sayesinde vücudumuzun belirli görevleri yerine getirmesine yardımcı olunur. Yediğimiz hangi besin içerisinde hangi i...

İnsan Kaynakları Görevleri

İnsan kaynakları görevi; genel olarak tüm kurumlarda ve özel sektörde benzerlik arz etmektedir. İnsan kaynakları denildiğinde akla gelen ilk şey insan yönetimdir. Kamu hizmeti sunan kurumların veya tamamen kar odaklı çalışan oluşumların temel güç kaynağı insandır. Yani bunlar ancak insan eliyle kendisinden beklenilen misyonu yerine geti...

Köy Muhtarının Görevleri Nelerdir

Köy muhtarının görevleri nelerdir, seçim öncesinde adaylığını koyması sonrasında köyde bulunan halkın çoğunluğunun oyunu alan kişinin Muhtar seçilmesi ile göreve başlanır. Köy muhtarı köyde devlet demektir. Devletin temsili esnasında gerekli mecra Muhtardır. Bu sebepten dolayı köy ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması, halka hizmet götürül...

Okul Aile Birliğinin Görevleri

Okul Aile Birliğinin Görevleri; Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yer alan okulların, yönetiminde sorumluluk sahibi olan yetkililerin yanı sıra okulun temel ihtiyaç ve sosyal sorumluluk projelerinde görevlendirilmesi amacıyla okul aile birliği yetkililer yer almaktadır. Okul aile birliğinin görevleri incelendiğinde bu birliğin temel a...

Kızılay Nedir Görevleri Nelerdir

Kızılay nedir görevleri nelerdir, Günümüzde başta kan bankacılığı, afet ve savaş hallerinde yardıma koşan bir dernektir. 19. Yüzyılın ikinci yarısında bir grup Paşa tarafından yaralı askerlere yardım etmek amacı ile 1868 yılında Osmanlı Mecruhun-i Askeri Muavenet Cemiyeti ismi ile kurulan cemiyet daha sonra Hilal-i Ahmer Cemiyeti olarak...

İslamda Kocanın Kadına Karşı Görevleri

İslamda kocanın kadına karşı görevleri, dinimiz her konu hakkında gerekli bilgilendirmenin yapılmasını uygun görmüştür. Bu süreç içerisinde evliliğin sağlıklı şekilde devam etmesi için eşlerin birbirlerine karşı olan tavrının ve muhabbetinin artmasının sağlanması için gerekli açıklamalarda yer alır. Aile içerisinde mutlu, sevgi dolu, huzurlu...

Akciğerin Görevi

Akciğerin Görevleri; Akciğer, kaburga kafesinin hemen altında, diyaframın üstünde bulunan doku torbalarıdır. Akciğerler vücuttaki en büyük organlardan biridir. Vücudun solunum sistemi ve atık yönetiminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Vücutta iki akciğer bulunur. Bunlardan birisi göğüs boşluğunun sol tarafında, diğeri ise sağ tar...

Mahkemelerin Görevleri

Mahkemelerin görevleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kanunlara göre hazırlanan, taraflar arasındaki bütün hukuki anlaşmazlıklara hukuk üstünlüğü ile askeri, sivil, idari ve adli konularda adaleti sağlaması üzere yetkilendirilen, toplumun kültür ve yapısına uygun olarak değişiklikler gösteren yargılama formuna mahkeme adı veri...

Divanın Görevleri

Divanın Görevleri, Divan, Osmanlı Devleti'nde devlet işleri ile ilgili mevzuların konuşulup görüşüldüğü danışma niteliğindeki meclistir. Danışma meclisi niteliğinde olmasından dolayı buradaki son karar yine padişahındır. Osmanlı Devleti'nin merkez teşkilatının önemli bir yapısı olan divan teşkilatı ilk kez Orhan Gazi döneminde oluşturulmuştu...

Merkez Bankası Görevleri

Merkez Bankası Görevleri, Merkez Bankasının o ülkedeki para politikasını yürüten, bankaları düzenlemeye yetkin, ekonomik araştırmalar da dahil olmak üzere finansal hizmetler sağlayan bağımsız ulusal bir otorite olmasıdır. Merkez Bankasının amacı o ülkenin para birimini istikrara kavuşturmak, enflasyonu önlemek ve buna bağlı olarak da iş...

Kalın Bağırsağın Görevi

Kalın bağırsağın görevi, vücudumuzda yer alan organlardan bir tanesidir. Kasığın sağ tarafından yukarı doğru çıkan, midenin alt tarafından düz şekilde geçerek, aşağıya doğru inen bölümdür. İnce bağırsağın etrafında dolanarak S biçiminde kıvrık haldeyken karın boşluğunun orta bölümünden aşağı doğru iner. İnsan bedeninde vücudun alt bölümü ola...

Polisin Görevleri

Polisin Görevleri: İç işler bakanlığına bağlı olan emniyet teşkilatı personelidir. Polisin görevleri, yasalarla belirlenen toplumun huzur ve güvenliğini sağlayan, resmi üniforması olan ve silah taşıma yetkisi bulunan devlet memurudur. Polis bulunduğu, görev yaptığı yer itibariyle oluşacak suçları önlemekle görevlidir. Genel düzenle ilgi...

Hakimin Görevleri

Hakimin Görevleri, devlet ve birey arasında ya da bireylerin birbirleri arasında ya da iki idare arasında meydana gelen anlaşmazlıklar ve kamu düzenini bozmuş olan suçlar ile alakalı olarak Anayasa, Hukuk ve Kanunları inceleyerek kendi vicdan kanaatine göre bağımsız bir şekilde karar veren kişiye hâkim denilmektedir. Hakimler her zaman suçu ...

Şark Görevleri

Şark görevleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre bütün memurlar atama ve yer değiştirmeye tabidir. Bununla birlikte kanunun 36 maddesinde yer alan yardımcı sınıf memurlar, 59. Madde de yer alan istisnai memurlar ve aday memurlar bu hükümlere tabi değildir. Devlet memurlarında hizmet bölgeleri birinci bölge ve ikinci bölge olar...

Pankreasın Görevleri

Pankreasın görevleri, vücut içerisinde yer alan organlardan bir tanesidir. Vücutta karın boşluğu içerisinde bel omurlarının ön tarafında yerini alır. Pankreas içerisinde on iki parmak bağırsak ile mide arasında bulunan yaprak şeklinde benzer görünümde salgı bezidir. Besinlerin vücuda girdikten sonra sindirimine fayda sağlayan hormonlar salgı...

Anne Babanın Çocuğa Karşı Görevleri

Anne babanın çocuğa karşı görevleri, çocuklar aileler için çok önemlidir. Doğdukları andan itibaren onların sağlıklı şekilde büyümelerini sağlamak ve hayata hazırlamak anne babanın asli görevleri içerisinde yer alır. Çocuklar anne ve babaya Allah'ın emanetidir. Çocukların terbiyesinden verilmesinin yanı sıra bedenen ve ruhen sağlıklı şekilde...

Cumhurbaşkanın Görevleri

Cumhurbaşkanın görevleri, yetkileri ve seçimi anayasaya göre belirlenir. Anayasanın 101,102,103,104,105 ve 106. Cı maddeleri bu görev ve yetkileri ile ilgilidir.Anayasanın 101. Ci maddesine göre cumhurbaşkanın nitelikleri belirlenir. Bunlar;Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş olmalıYük...

Valinin Görevleri

Valinin görevleri, Şehirlerin önemli gelişme ve değişim görevleri valiye aittir. Şehirlerdeki en önemli yönetim ve organları valinin yönetimi altındadır. Oldukça önemli ve bu derece yüksek mevkide olan valinin okumuş ve kesinlikle eğitim almış olması gerekir. Şehri yönetmekle birlikte birçok görevi vali üstlenir. Valiler iç işleri bakanlıkla...

Belediyenin Görevleri

Belediyenin görevleri, belediye bulunduğu şehrin hemen hemen her sorunundan kendisi sorumludur. Oluşan sorunları giderme görevi belediyeye aittir. Kimi zaman sağlık sorunları kimi zaman ise genel sorunlarla ilgilenir. Bulunduğu mahallenin her türlü hizmetini yapmak ve yaptırmakla mükelleftir. Kararlar alır ve bu kararları uygulamaya geç...

Vatandaşlık Görevleri

Vatandaşlık görevleri: Düzenli bir toplum yapısına sahip olabilmek için her bir vatandaşın birtakım hak ve görevleri bulunmaktadır. Bu konuda her birey üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine geçirdiği taktirde ülke çok daha iyi yerlere gelecektir. Vatandaşlık görevleri yerine getirilmesi sayesinde ülkede refah içinde ve düzenli bir şekild...

Kaymakamın Görevleri

Kaymakamın görevleri, Bir ilçenin idari olarak yetkili en üst memuru ilçenin kaymakamıdır. Kaymakamlar ilçenin yönetiminden sorumlu olarak, ilçe içerisinde devleti temsil edilmesini sağlar. Bu nedenle halk ile ilişkisinin üst seviyede olması devlet ile halk arasında bağ kurulmasını sağlar. Kaymakamın görevlerini denetleyen bir üst merci bulu...

İçişleri Bakanlığı Görevleri

İçişleri bakanlığı görevleri, bir ülkenin sınırları içerisinde huzur ve refahı sağlamaktır. İnsanların yaşamları içerisinde güvenliği bu organ tarafından temin edilir. İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan kişiler toprak sınırları içerisinde emniyet, asayiş ve güvenli ortamların temin edilmesi görevini üstlenir. Ülke içerisindeki emniyet per...

Sindirim Sistemi Görevleri

Sindirim Sistemi Görevleri, Sindirim sistemi tükettiğimiz yiyeceklerin belli bazı aşamalardan geçtikten sonra bir kısmının kana bir kısmının ise vücuttan atılması işlemidir. Sindirimsistemi görevlerinden ilkibesinleri küçük parçalara ayırmaktır. Daha sonra besin içerisindeki yağ, su, karbonhidrat ve protein gibi molekülleri ayrıştırıp...

Savcının Görevleri

Savcının Görevleri, Savcı, işlenen suçlar sonrasında kanunun ona verdiği yetkilere dayanarak sanıkları mahkeme huzuruna sunan devlet görevlisidir. Suç haberinin kendisine ulaşmasından sonra devlet adına araştırma yapar. Hukuka uygun şekilde tüm delilleri toplar ve yazılı olarak mahkemeye sunar. Savcılar adalet bakanlığına bağlıdır ve ad...

Vitaminlerin Bulunduğu Besinler ve Görevleri

Vitaminlerin Bulunduğu Besinler ve Görevleri: Vitaminler, vücudumuzun sağlıklı olması için en gerekli maddelerdir. Vitaminler sayesinde organlar düzenli çalışır ve vücudumuz direnç kazanır. Vitaminler diğer birtakım minerallerle birlikte, vücudumuzun büyümesine ve gelişmesine yardımcı olurlar. Hasta olmamıza engel olurlar ve eğer hasta ...

İdrar Borusunun Görevi

İdrar borusunun görevi genel olarak çok sık bir şekilde karşımıza çıkar. İlk olarak idrar borusunu tanıyalım. Boşaltım sisteminde yer almakta olan organlardan bir tanesi de idrar borusudur ve idrar borusu böbrekte bulunmakta olan havuzcuk kısmında toplanan idrarı içerisinden geçiren boruya denmektedir. İdrar, idrar borusundan geçerek idrar k...

İnce Bağırsağın Görevi Nedir

İnce bağırsağın görevi nedir, vücut içerisinde yer alan organlardan bir tanesidir. Boşaltım sistemi içerisinde görev alır. İnce bağırsak yapısı itibarı ile uzun ve katı halde olması ile gerekli görevlerini yerine getirir. Yaklaşık olarak 8 metreye kadar uzunluğu bulunan ince bağırsağın, 3 santim çapı bulunmaktadır. İnce b...

Suyun Görevi Nedir

Suyun Görevi Nedir, Su insan hayatında oldukça önemlidir. Yaşamımızın devam etmesi için vücudun suya ihtiyacı vardır. Su insanların vücudunda yüzde olarak nitelendirilmiştir. Bu yüzdeler ise yetişkinlerde %60-70 arasında olmaktadır. Ancak bebeklerde veya çocuklarda suyun yüzde oranı yetişkinlere göre çok farklıdır. Çocukların veya beb...

Solunum Organları ve Görevleri

Solunum organları ve görevleri, Solunum sistemi solunum olayı için gerekli olan oksijeni dış ortamdan alıp, karbondioksit in dış ortama verilmesini sağlayan sistemdir. Solumun sistemi canlıların yaşamsal faaliyetlerinin devamı açısından çok önemlidir.Solunum organları ve görevleri nelerdir?

Hücre Çekirdeğinin Görevleri

Hücre çekirdeğinin görevleri; bir canlıyı oluşturan en küçük yapıya hücre denir. Bütün canlılar ise bir veya birden fazla hücreden meydana gelmektedir. Hücre çekirdeği de büyümenin ve onarımın denetim noktasıdır. Ayrıca hücrenin yaşamını devam ettirebilmesi için hücre çekirdeğine ihtiyacı vardır. Bu nedenle de hücre çekirdeğinin birçok öneml...

İskeletin Görevleri

İskeletin görevleri, insan vücudunda kemiklerin ve eklemlerin bir araya gelerek oluşturduğu sisteme iskelet sistemi denir. İskelet sistemi, insan vücudunun çatısını oluşturan sert ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. 206 kemikten meydana gelmiştir.İskeletin GörevleriKas ve eklemler yardımıyla vücudun hareketin...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyeler...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşall...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların y...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024