Adalet Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
12 Temmuz 2024

Adalet Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

Adalet Bakanlığı'nın Görevleri

Adalet Bakanlığı, yürütme erkinin önemli bir parçası olup, kendisine kritik görevler verilmiştir. Bakanlıklar ancak kanunla kurulabilir ve kaldırılabilir. Adalet Bakanlığı da bir kanunla kurulmuş ve görevleri 1984 yılında çıkarılan "Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" ile belirlenmiştir. Bu kanunun 2. maddesinde Adalet Bakanlığı'nın görevleri detaylı bir şekilde sıralanmıştır. Adalet Bakanlığı, diğer bakanlıklar gibi çeşitli birimler aracılığıyla görevlerini yerine getirmektedir. Bakanlık, genel müdürlükler şeklinde teşkilatlanmış olup, her genel müdürlüğün altında daire başkanlıkları bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı bünyesinde 8 adet genel müdürlük ve birçok daire başkanlığı kurulmuştur. Ayrıca, Adalet Bakanlığı'na bağlı birçok bağlı ve ilgili kuruluş da bulunmaktadır. Bu birimlerin her biri, kanunla kendilerine tanınan görevleri yerine getirmektedir. İşte Adalet Bakanlığı'nın görevleri:

Adalet Bakanlığı'nın Görevleri Nelerdir?

 • Kanun ile kurulmasına karar verilmiş olan mahkemeleri açmak, teşkilatlarını kurmak, icra iflas daireleri ve ceza infaz ve ıslah kurumları gibi her dereceden ve türden adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimlerini yerine getirmek veya geliştirmek,
 • Daha önce kurulmuş olan bir mahkemenin kaldırılması ya da yargı çevresinin değiştirilmesi için Hakimler ve Savcılar Üst Kurulu'na teklif sunmak,
 • Kamu davasının açılmasıyla ilgili olarak kanunun Bakanlığa verdiği yetkinin kullanılmasıyla ilgili çalışma ve işlemler yapmak,
 • Noterlik ve Avukatlık Kanunları'nın verdiği yetkiye dayanarak gerekli görevleri yerine getirmek,
 • Adli sicil tutulmasıyla ilgili gerekli olan işlemleri yapmak,
 • Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicil Tüzüğü'nün Adalet Bakanlığı'na verdiği görevleri yerine getirmek,
 • Adalet hizmetlerini ilgilendiren konularda gerek görülen araştırmaları yerine getirmek ve hukuki düzenlemeler yapmak, görüş vermek,
 • İlgili kanun hükümlerine göre cezanın infazı ve ıslah işlemlerini yerine getirmek,
 • İcra ve İflas Daireleri vasıtasıyla icra ve iflas işlemlerini yapmak,
 • Diğer bakanlıklar tarafından hazırlanan kanun veya kanun hükmünde kararname taslaklarının Bakanlığa iletilmeden önce Türk hukuk sistemine ve kanun yapma yöntemlerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını incelemek,
 • Kanunlarla verilen başka görevleri yerine getirmek,
Adalet Bakanlığı, kanunla kendisine verilen bu görevlerin nasıl ve ne şekilde yerine getirileceğinin ayrıntılarını yönetmelikle düzenleme yetkisine sahiptir. Adalet Bakanlığı'nın görevlerinin ayrıntısı, görevle ilgili çıkarılan yönetmeliklerde daha geniş olarak düzenlenmiştir. Yönetmeliklerde bu görevlerin kimler eliyle gerçekleştirileceği, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimlerin ne şekilde oluşturulacağı, görevlerinin neler olduğu ayrıntılı olarak ilgili yönetmeliklerde tek tek sayılmaktadır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Pil Yatağının Görevi Nedir?

Pil Yatağının Görevi Nedir?

Bağırsağın Görevi Nelerdir?

Bağırsağın Görevi Nelerdir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Eşlerin Birbirine Karşı Görevleri Nelerdir?

Eşlerin Birbirine Karşı Görevleri Nelerdir?

Yaprağın Görevi Nedir?

Yaprağın Görevi Nedir?

Meleklerin Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?

Meleklerin Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?

Bilgisayarın Parçaları ve Görevleri Nelerdir?

Bilgisayarın Parçaları ve Görevleri Nelerdir?

İdrar Kesesi Görevleri Nelerdir?

İdrar Kesesi Görevleri Nelerdir?

Güncel

Şefin Görevi Nelerdir?

Şefin Görevi Nelerdir?

Güncel

Çiçeğin Görevleri Nelerdir?

Çiçeğin Görevleri Nelerdir?

Güncel

Hizmetlinin Görevleri Nelerdir?

Hizmetlinin Görevleri Nelerdir?

Solunum Organları ve Görevleri Nelerdir?

Solunum Organları ve Görevleri Nelerdir?

Depocunun Görevleri Nelerdir?

Depocunun Görevleri Nelerdir?

Akyuvarların Görevleri Nelerdir?

Akyuvarların Görevleri Nelerdir?

Başın Görevleri Nelerdir?

Başın Görevleri Nelerdir?

İslamda Kocanın Kadına Karşı Görevleri Nelerdir?

İslamda Kocanın Kadına Karşı Görevleri Nelerdir?

İtfaiyecinin Görevleri Nelerdir?

İtfaiyecinin Görevleri Nelerdir?

Beynin Bölümleri ve Görevleri Nelerdir?

Beynin Bölümleri ve Görevleri Nelerdir?

İsrafil Meleğinin Görevi Nelerdir?

İsrafil Meleğinin Görevi Nelerdir?

Belediyenin Görevleri Nelerdir?

Belediyenin Görevleri Nelerdir?

Mikail Meleğinin Görevi Nelerdir?

Mikail Meleğinin Görevi Nelerdir?

Kısayol Tuşları ve Görevleri Nelerdir?

Kısayol Tuşları ve Görevleri Nelerdir?

Hücre Çekirdeğinin Görevleri Nelerdir?

Hücre Çekirdeğinin Görevleri Nelerdir?

Kızılay Nedir Görevleri Nelerdir?

Kızılay Nedir Görevleri Nelerdir?

Boşaltım Organlarının Görevleri Nelerdir?

Boşaltım Organlarının Görevleri Nelerdir?

Pilotun Görevi Nelerdir?

Pilotun Görevi Nelerdir?

Astronot Görevleri Nelerdir?

Astronot Görevleri Nelerdir?

Sefer Görev Emri Verilen Durumlar

Sefer Görev Emri Verilen Durumlar

Zabıt Katibi Görevleri Nelerdir?

Zabıt Katibi Görevleri Nelerdir?

Böbreğin Görevleri Nelerdir?

Böbreğin Görevleri Nelerdir?

Şark Görevleri Nelerdir?

Şark Görevleri Nelerdir?

Dilin Görevleri Nelerdir?

Dilin Görevleri Nelerdir?

Genel Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Genel Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Virgülün Görevleri Nelerdir?

Virgülün Görevleri Nelerdir?

Afad Görevleri Nelerdir?

Afad Görevleri Nelerdir?