Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Fabrika Müdürü Görevleri

Fabrika Müdürü Görevleri

Fabrika Müdürü Görevleri; Fabrika müdürü olabilmek herkesin yapabileceği bir görev değildir. Fabrika müdürü olabilmek için en az lise mezunu olmak gerekmektedir. İyi bir müdür olabilmek tecrübe gerektirir. Disiplinli ve düzenli çalışacak olan fabrika müdürünüz çevre ve iş sağlığı güvenliği yasal mevzuatları hakkında ilgi sahibi olması gerekmektedir. Yabancı dil bilmesi gereken fabrika müdürlerinin bazı görevleri bulunmaktadır. Fabrikada çalışmak sorumluluk isteyen bir iştir. Genellikle farklı ürünler üretilen fabrikada üretilen ürün ne olursa olsun fabrika müdürünün bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Bizde sizlerle fabrika müdürlerinin görevleri arasında hangi maddeler yer almaktadır. Bunlardan bahsetmek istedik.

Fabrika Müdürü Görevleri

  • Fabrikada üretim ekibinde yer alan çalışanlar tarafından A. Ş'nin kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği ve insan kaynakları ile üretim satın alma ve hedeflerinin anlaşılmasını ve uygulanmasını bir de sürekliliğinin sağlanması için gereken önlemleri almak,
  • Üretim, depolama, satın alma bilgi teknolojileri ve idari işler için uygulanan süreçleri, organizasyonel yapıyı ve gerekli yetki ve sorumlulukları belirler, uygulamak ve süreç hedeflerine ulaşmak için çalışanları sevk ve idare eder.
  • Sorumluluğu altındaki zamanda performanslarının ölçülmesinin sağlar ve performansların sürekli daha iyi olması için gerekli önlemleri almaktadır.
  • Üretim faaliyetlerinin başarısı için ilgili diğer bölümlerin yöneticileri ve üretimden sorumlu olan genel müdürler ile iş birliği içinde çalışmalıdır.
  • Ürünlerin müşteri beklentisi olan kalite standartlarında, istenilen zamanda ve en düşük maliyette üretilmesini sağlar.
  • Yurt içi ve yurt dışı satış bölümleri tarafından kendisine ulaşan müşteri siparişlerinin beklentilere uygun olarak üretilmesini sağlar.
  • Sorumlu olduğu birimlerde prosedürlerin, çizimlerin ve yönetim sistemine uygun şekilde oluşturmak ve yürütmelidir.
  • Verimlilik ve kalite seviyesinde artışı sağlamalıdır. Günün koşullarına uygun üretimi gerçekleştirmek için gelişimlerden sürekli haberi olması gerekmektedir. Bunun için gerekli olan teknolojik yatırımları firmaya kazandırmak için çalışmalıdır.
  • Üretilen ürünlerin kalite seviyesinde olmasını güvence altına almak için üretimde çalışan kadroların kalite bilincinin artırılması yönünde yönetim temsilcisi ile iş birliği içinde çalışmalıdır.
  • Fabrika müdürünün görrevlerinden biri de gerekli toplantılara katılarak performansların dikkate alınabilmesi için gerekli raporları hazırlayarak sunmalıdır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 22:26:00
Fabrika Müdürü Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Fabrika Müdürü Görevleri Yorumları
şifre

2 Yorum Yapılmış "Fabrika Müdürü Görevleri"
Uzun yıllardır usta başı olduğum fabrikada başarılarımdan dolayı fabrika müdürü görevine terfi ettirildim. Ancak geçmişte hep işçilerle çalıştığımdan dolayı organizasyon yeteneğin gelişti. Ancak masa başında idarecilik hiç yapmadım. Acaba fabrika müdürü görevleri arasında idarecilik ve yöneticilik nasıl gerçekleştirilmekte? Bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkürler.
Kerem . 04.10.2018 01:44:39
CEVAP YAZ
Sağolun teşekkürler
Over . 06.03.2019 18:04:20
CEVAP YAZ
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içerisinde an...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin ya da grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı ...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devleti'nden de önceki devletlere dayanır. An...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran, kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur. Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzer...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024