Toplum Sağlığı Merkezi Görevleri Nelerdir?
15 Mayıs 2024

Toplum Sağlığı Merkezi Görevleri Nelerdir?

Toplum Sağlığı Merkezi Görevleri adından da Anlaşılacağı gibi kendi bölgesinde yaşamış olan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı kendine görev edinmiş ve aynı zamanda sağlıkla ilgili riskleri belirleyen ve bu sorunları gidermek için plan yapan ve bu planları hayata geçiren sağlık Müdürlüğü'nün sevk ve idaresinde bağlı kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşlarına Toplum Sağlığı Merkezi görevi verilmiştir.


Basamak sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi sağlık ocakları gibi yatay örgütlenme modellerinin yanında AÇSAP merkezlerine Verem Savaş dispanserleri gibi örgütlenmelerin olması bazı karmaşaları ve israfa neden olmaktadır. Oysaki bu tür hizmetlerin entegre ilerlemesi Toplum Sağlığı Merkezi görevleri açısından büyük önem taşımaktadır. İlçe Sağlığı Merkezi yönetiminde Merkez ilçeler dahil her bir ilçede en az bir toplum sağlığı merkezi bulunmalıdır. Bu merkezlerin görevleri Aile hekimliğinde gerekli teknik ve tahlillerin yapmanın yanı sıra aile doktorlarının görevi dışında kalan diğer hizmetleri yapmaya yaramaktadır. Bu sayede bireylere yönelik rehabilitasyon hizmetleri dışında kalan hizmetleri tek çatı altında toplayarak daha önceki veriler gibi verimli bir şekilde hizmet sunabilmektedir.

Toplum Sağlığı Merkezi Görevleri Plan ve Programlar

Sağlık kuruluşları ve koordinasyonu sağlamak gerektiğinde diğer kurumlarla iş birliği yapmak şartıyla toplumun ve bireylerin sağlık düzeylerini yükseltmek için aşağıda sağlayacağımız hizmetleri sunar ve bunların sunulmasını sağlar. İdari işler ve mali işler, üniversite izleme ve değerlendirme, bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve çevre sağlığı adli tıp hizmetleri ve acil sağlık hizmetleri sağlığı merkezleri ulusal programlar, iş sağlığı ve iş güvenliği Sosyal Hizmetler ve toplum yaşam alanları. Bu yukarıda saydığımız.

Toplum Sağlığı Merkezi Görevleri Aşağıdaki Gibidir
  • İdari işler ve mali işler bakanlıktan ve diğer kuruluşlardan genelgeleri ve talimatları bölgesinde Aile Sağlığı Merkezi'ne ulaştırır.
  • Kayıt ve istatistik Bakanlığın belirlemiş olduğu ulusal sağlık veri sözlüğüne göre yürütülen bütün hizmetlerin elektronik ortamda yapıldığı ve toplandığı bilgileri ilgili Müdürlüğü'ne zamanında ulaştırmaya çalışır.
  • Plan ve program bir bütün olarak değerlendirmektedir.
  • Üniversitelerde diğer kurumlarla iş birliği hizmetlerin her aşamasında ilgili kamu ve özel sivil toplum kuruluşları ile iş birliği sağlar
  • İzleme ve değerlendirme aile planlayıcısı sağlığı elemanlarının sahada verdiği hizmetlerin mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ve değerlendirme çalışma sonuçlarını müdürlüğe iletir.
  • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü Bakanlığı'nın yürüttüğü programlara uygun olarak bulaşıcı hastalıkların verilerini toplar ve kayıtları değerlendirir ve toplum sağlığı merkezlerinin iletir.
  • Üreme sağlığı diğer sağlık kuruluşları ile iş birliği içerisinde Aile planlaması ve Ana Çocuk Sağlığı hizmetlerine koruyucu hizmet ilkelerine uygun biçimde teorik ve beceri kazandıran eğitimi ile danışmanlık veren ve rahim içi spiral takarak ve aynı zamanda Aile planlaması hakkında bilgilendirerek kurslar verilmektedir.
  • Adli tıp Kurumu'nun direkt hizmet vermediği yerlerde bu tür hizmetlerin planlamasının görevi Toplum Sağlığı merkezlerine aittir.
  • Ulusal programlar ile ilgili hizmetler bakanlık tarafından karşılaştıkları ulusal ya da bölgesel programları yürütür ve bu programların devamlılığını sağlar.
  • Acil sağlık hizmetleri kendi bölgesi için müdürlüğün belirlediği acil sağlık hizmetleri uygulanır. Çevre sağlığı hizmetleri bölgesinde insan sağlığı ile ilgili her türlü çevre şartlarını takip edip değerlendiren ve önlem alınması gereken durumlarda diğer kuruluşlarla iş birliği yapar.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Müdürün Görevleri Nelerdir?

Müdürün Görevleri Nelerdir?

Talamusun Görevleri Nelerdir?

Talamusun Görevleri Nelerdir?

Muhtarın Görevleri Nelerdir?

Muhtarın Görevleri Nelerdir?

Polisin Görevleri Nelerdir?

Polisin Görevleri Nelerdir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Omuriliğin Görevleri Nelerdir?

Omuriliğin Görevleri Nelerdir?

Öğretmenin Görevleri Nelerdir?

Öğretmenin Görevleri Nelerdir?

Dilin Görevleri Nelerdir?

Dilin Görevleri Nelerdir?

Resmi Kurumlar ve Görevleri Nelerdir?

Resmi Kurumlar ve Görevleri Nelerdir?

Dişi Organın Görevleri Nelerdir?

Dişi Organın Görevleri Nelerdir?

Güncel

Teknisyenin Görevleri Nelerdir?

Teknisyenin Görevleri Nelerdir?

Güncel

Yargının Görevleri Nelerdir?

Yargının Görevleri Nelerdir?

Mitokondri Görevi Nelerdir?

Mitokondri Görevi Nelerdir?

Zabıtanın Görevleri Nelerdir?

Zabıtanın Görevleri Nelerdir?

Tse Görevleri Nelerdir?

Tse Görevleri Nelerdir?

Belediye Başkanı Görevleri Nelerdir?

Belediye Başkanı Görevleri Nelerdir?

Çiçek Sapı Görevi Nelerdir?

Çiçek Sapı Görevi Nelerdir?

Ek Fiilin Görevleri Nelerdir?

Ek Fiilin Görevleri Nelerdir?

Meleklerin Görevleri Nelerdir?

Meleklerin Görevleri Nelerdir?

Kalbin Görevleri Nelerdir?

Kalbin Görevleri Nelerdir?

İnsan Kaynakları Görevleri Nelerdir?

İnsan Kaynakları Görevleri Nelerdir?

Adalet Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

Adalet Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

Çekül Görevleri Nelerdir?

Çekül Görevleri Nelerdir?

Fabrika Müdürü Görevleri Nelerdir?

Fabrika Müdürü Görevleri Nelerdir?

Solunum Organları ve Görevleri Nelerdir?

Solunum Organları ve Görevleri Nelerdir?

Çiçeğin Kısımları ve Görevleri Nelerdir?

Çiçeğin Kısımları ve Görevleri Nelerdir?

Yemek Borusunun Görevi Nelerdir?

Yemek Borusunun Görevi Nelerdir?

Nişancının Görevleri Nelerdir?

Nişancının Görevleri Nelerdir?

Ebenin Görevleri Nelerdir?

Ebenin Görevleri Nelerdir?

Burunun Görevi Nelerdir?

Burunun Görevi Nelerdir?

Safra Kesesinin Görevi Nelerdir?

Safra Kesesinin Görevi Nelerdir?

İtfaiyecinin Görevleri Nelerdir?

İtfaiyecinin Görevleri Nelerdir?

Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Çekirdeğin Görevi Nedir?

Çekirdeğin Görevi Nedir?

Karbonhidratların Görevi Nelerdir?

Karbonhidratların Görevi Nelerdir?

Vhki Görevleri Nelerdir?

Vhki Görevleri Nelerdir?

Jandarmanın Görevleri Nelerdir?

Jandarmanın Görevleri Nelerdir?

Anayasa Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

Anayasa Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

Biyolog Görevleri Nelerdir?

Biyolog Görevleri Nelerdir?