Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri

Okul Müdür Yardımcısının Görevleri

Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkili kişidir. Okullarda müdürün olmadığı zamanlarda sorumluluğu alan kişi ise müdür yardımcısı olarak bilinir.

Okul Müdür Yardımcısının Görevleri

 • Müdür yardımcısı ders okutmanın yanında okulun her türlü eğitim öğretim, yönetim, öğrenci, personel, yazışma, bursluluk, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen ve halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri üstlenir ve yerine getirir.
 • Okulda kullanılan belgelerin defter, çizelge ve formlarla ilgili işlemleri yürütür ve gerekli evrakları imzalayan kişidir.
 • Görevlendirildiğinde kurallar içerisinde kurul, komisyon ve ekiplere katılarak başkanlık eder. Bu durumlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür.
 • Kendisine verilen nöbet görevini yürütür. Nöbetçi öğretmen çizelgesini hazırlayarak, nöbetçi öğretmenleri takip eder.
 • Öğrenci nöbet çizelgesini hazırlar ve öğrencileri izlemeye alarak değerlendirme yapar.
 • Öğretmen ve öğrenci nöbet raporlarını inceleyerek, varsa sorunlar müdür yardımcısına ve müdüre iletmekle görevlidir.
 • Sorumluluğu verilen öğrencilerle ilgili ve işlemleri müdür veya müdür başyardımcısı ile iş birliği yaparak düzenleme yapar.
 • Müdür yarımcısı elektronik ortamda veri tabanı üzerinden bilgi alışverişi ile ilgili işlemleri yürüterek düzene koyar.
 • Mezun olan öğrencilerinin izlenmesine yönelik olan işlemleri yürütmekle mükelleftir.
 • Okulun bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarını belirleyerek müdürü bilgilendiren kişidir.
 • Kaynakların etkin ve verimli kullanmasını sağlayarak, ihtiyaçları belirleyip gerekli ödenek ve kaynakları temin eder. Okul imkânlarıyla temin edilemeyen ihtiyaçları ilgili kişilere bildirir. Çözüm odaklı çalışır.
 • Eğitim-öğretimle ilgili yayın, yazılım ve doküman geliştirilmesini, üretilmesine, temin edilmesine, yayımlanmasını ve ulaştırılmasını sağlar.
 • Bina, tesis ve araç gerecinin düzenini, temizliği, bakımı ve kullanılabilir durumda bulundurulmasını ve kullanılmasını sağlar.
 • Sınavların kurallarına göre yapılmasını, değerlendirilmesini ve sonuçlarının duyurulmasını sağlar.
 • Personelin devam takip işlemlerini yürüterek ve deftere işlenmesini sağlar.
 • Öğretmenlerin sınıf ve ders dağıtımını yaparak okul içerisinde karışıklığı önler.
 • Personelin kişisel dosyalarını takip ederek, öğretmenin kişisel dosyalarını tutarak, tayini çıkan öğretmenlerin dosyalarını tutanak haline getirir.
 • Düzen ve disiplinle ilgili her türlü önlemi alır. Alınan kararları zamanında ve etkili bir şekilde uygular. Personelin sicil ve disiplinle ilgili iş ve işlemlerini yönetmeliğine göre yürütür.
Son Güncelleme : 20.01.2024 13:19:34
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri Yorumları
şifre

2 Yorum Yapılmış "Okul Müdür Yardımcısının Görevleri"
Okulda birçok büyük işin müdür tarafından yapıldığını görüyorum ama müdür yardımcısının tam olarak ne gibi görevler yaptığı konusunda bir bilgiye sahip değilim. Okul müdür yardımcısı tam olarak ne gibi görevler yapıyor? Bu konuda bilgi verir misiniz?
Zeyneddin . 01.11.2018 22:37:16
2 YANITI GÖRÜNTÜLE
doğuda bir okulda ne müdür nede müdür yardımcısı var okula 62 puanla aynı şehirden müdür yardımcısı atandı okulun sitesine de müdür vekili yazacağına müdür yazmış okula müdür atanmasın diye galiba okumuş cahiller de varmış aynı şehirden olan meb de her kes işini yüzdürüyor öyle müdürler var ki okula bile gelmiyor ne arayan var nede soran çünkü müdürde aynı şehirden
Enver . 02.12.2018 18:36:51
CEVAP YAZ
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içerisinde an...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin ya da grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı ...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devleti'nden de önceki devletlere dayanır. An...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran, kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur. Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzer...
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimî olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler alan Uzman onbaşı ya da Uzman çavuş kişilerdir. Ülkemizde 3269 Uzman çavuş kanunlarına dayanarak görev...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Bayan Polislerin Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri, Emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik bayan polislerin birçok görevi vardır. Bu hususta erkek ve bayan ayrımının yapılm...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024