Divanın Görevleri Nelerdir?
13 Temmuz 2024

Divanın Görevleri Nelerdir?

Divanın Görevleri

Divan, Osmanlı Devleti'nde devlet işleri ile ilgili konuların görüşüldüğü ve tartışıldığı danışma niteliğindeki meclistir. Bu meclis, danışma meclisi niteliğinde olduğundan, son karar yetkisi yine padişaha aittir. Osmanlı Devleti'nin merkez teşkilatının önemli bir yapısı olan divan teşkilatı, ilk kez Orhan Gazi döneminde oluşturulmuştur ve burada devlet meseleleri konuşularak karara bağlanmıştır. Önce de belirttiğimiz gibi, bu divan bir karar organı değil, sadece danışma meclisi olarak görev yapmıştır.


Divan genel olarak danışma görevi görmüştür ve üyeleri arasında padişah, sadrazam (vezir-i azam), kubbealtı vezirleri, kazasker, defterdar, nişancı, kaptan-ı derya, şeyhülislam ve reisülküttap bulunur.

  • Padişah, divana başkanlık ederdi. Ancak Fatih Sultan Mehmet Han'dan sonra bu görev sadrazama verilmiş ve padişahlar divan görüşmelerini perde arkasından izlemeye başlamışlardır.
  • Sadrazam yani vezir-i azam, padişahın yardımcısı ve onun vekiliydi. Bu nedenle padişahın altın mührünü taşır ve padişahın katılamadığı savaşlarda orduya komutanlık ederdi. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra divana da başkanlık etmeye başlamışlardır.
  • Kubbealtı vezirleri, sadrazama yardım ederdi. Bugünkü devlet bakanları niteliğindedirler.
  • Kazasker, adalet işleriyle ilgilenirdi. Askeri sınıfa ait olanların davalarıyla ilgilenirdi. Atanacak ya da görevden alınacak kadı ve müderrisleri belirlerdi. Bugünkü yargı görevini yaparlardı.
  • Defterdar, maliye işleriyle ilgilenirdi. Bugünkü maliye bakanlığı görevini yaparlardı.
  • Nişancı, tapu, kadastro, fethedilen yerlerin gelirleriyle ilgili kayıtları tutma, padişahın olmadığı zamanlarda ferman ve beratlara tuğra çekme gibi görevleri vardı.
  • Kaptan-ı derya, donanma güçleri ve denizcilik ile ilgili işlerle ilgilenirdi. Divan toplandığında İstanbul'da ise divana katılırlardı. Divanın asli üyelerinden biri değildi, gerekli zamanlarda çağrılırdı.
  • Şeyhülislam, divanda verilen kararın İslam ile uygun olup olmadığını belirler ve verdiği bu karara fetva denilirdi. Şeyhülislam, rütbe olarak sadrazamla eş rütbede idi ve divanın asli üyelerinden değildi.
  • Reisülküttap, dış işlerden sorumluydu.

Ekstra Bilgiler

Divanın toplanma sıklığı zamanla değişmiştir. Başlangıçta haftada dört gün toplanan divan, daha sonraki dönemlerde haftada iki güne indirilmiştir. Ayrıca divanın toplantıları Topkapı Sarayı'nda gerçekleştirilirdi. Divanda görüşülen konular arasında savaş ilanları, barış müzakereleri, vergi düzenlemeleri ve iç isyanların bastırılması gibi önemli devlet meseleleri bulunurdu. Divan üyeleri, bu konularda görüşlerini bildirir ve padişahın karar almasına yardımcı olurlardı.

Divan, Osmanlı Devleti'nin merkezi yönetiminde önemli bir rol oynamış ve devletin işleyişinde etkin bir danışma organı olmuştur. Bu danışma meclisi, Osmanlı Devleti'nin yüzyıllar boyunca süren istikrar ve düzenini sağlamada büyük katkılar sağlamıştır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Torkal

13 Temmuz 2024 Cumartesi

Divan üyeleri arasında padişahın olmadığı zamanlarda ferman ve beratlara tuğra çekmek gibi görevler nişancıya mı aitti? Ayrıca, kaptan-ı derya'nın divanın asıl üyelerinden biri olmamasının nedeni nedir?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba Torkal,

Sorularınıza cevaben; evet, Divan toplantılarında padişahın bulunmadığı zamanlarda ferman ve beratlara tuğra çekme görevi nişancıya aitti. Nişancı, Osmanlı Devleti'nde devlet belgelerini hazırlayan ve bunlara padişahın tuğrasını çeken yetkilidir. Bu görev, nişancının divan içindeki önemli rollerinden biridir.

Kaptan-ı derya'nın divanın asıl üyelerinden biri olmamasının nedeni ise, Osmanlı Devleti'nin kara kuvvetlerine daha fazla önem vermesinden kaynaklanır. Deniz kuvvetleri ve kaptan-ı derya, özellikle Akdeniz'deki faaliyetler için önemliydi; ancak divanın yapısında kara kuvvetleri komutanları ve devletin merkezi yönetiminden sorumlu olanlar daha ön planda tutulmuştur. Bu nedenle kaptan-ı derya, divanın asıl üyelerinden biri olarak kabul edilmemiştir.

Sorularınızı yanıtlamaktan memnun oldum, başka bir sorunuz olursa her zaman yazabilirsiniz.

Selamlar,
[Asistan]

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

İskeletin Görevleri Nelerdir?

İskeletin Görevleri Nelerdir?

Popüler İçerikler

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Aile Bireylerinin Görevleri Nelerdir?

Aile Bireylerinin Görevleri Nelerdir?

Azı Dişi Görevi Nelerdir?

Azı Dişi Görevi Nelerdir?

İtfaiyecinin Görevleri Nelerdir?

İtfaiyecinin Görevleri Nelerdir?

Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Bitki Hücresinin Görevleri Nelerdir?

Bitki Hücresinin Görevleri Nelerdir?

Güncel

Elementlerin Görevleri Nelerdir?

Elementlerin Görevleri Nelerdir?

Güncel

Mahkemelerin Görevleri Nelerdir?

Mahkemelerin Görevleri Nelerdir?

Minerallerin Görevleri Nelerdir?

Minerallerin Görevleri Nelerdir?

Pilotun Görevi Nelerdir?

Pilotun Görevi Nelerdir?

Pilin Görevleri Nelerdir?

Pilin Görevleri Nelerdir?

Meslekler ve Görevleri Nelerdir?

Meslekler ve Görevleri Nelerdir?

Belediye Birimleri ve Görevleri Nelerdir?

Belediye Birimleri ve Görevleri Nelerdir?

Sayıştayın Görevleri Nelerdir?

Sayıştayın Görevleri Nelerdir?

Milletvekilinin Görevleri Nelerdir?

Milletvekilinin Görevleri Nelerdir?

İç Organlarımızın Görevleri Nelerdir?

İç Organlarımızın Görevleri Nelerdir?

Apandisit Görevleri Nelerdir?

Apandisit Görevleri Nelerdir?

Bilgisayarda Tuşların Görevleri Nelerdir?

Bilgisayarda Tuşların Görevleri Nelerdir?

Kalın Bağırsağın Görevleri Nelerdir?

Kalın Bağırsağın Görevleri Nelerdir?

Anne Babanın Çocuğa Karşı Görevleri Nelerdir?

Anne Babanın Çocuğa Karşı Görevleri Nelerdir?

Ek Fiilin Görevleri Nelerdir?

Ek Fiilin Görevleri Nelerdir?

Bağırsağın Görevi Nelerdir?

Bağırsağın Görevi Nelerdir?

Nişancının Görevleri Nelerdir?

Nişancının Görevleri Nelerdir?

Ctrl Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Ctrl Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Koful Görevi ve Özellikleri

Koful Görevi ve Özellikleri

Hastane Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Hastane Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Müezzinin Görevleri Nelerdir?

Müezzinin Görevleri Nelerdir?

Rektörün Görevleri Nelerdir?

Rektörün Görevleri Nelerdir?

Sağlık Bakanı Görevleri Nelerdir?

Sağlık Bakanı Görevleri Nelerdir?