Devletin Görevleri Nelerdir?
22 Haziran 2024

Devletin Görevleri Nelerdir?

Devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde egemenlik yetkisini kullanan ve hukuki bir düzen içinde örgütlenmiş bir topluluktur. Devletin başlıca unsurları arasında halk, ülke ve egemenlik yer alır. Devletin görevleri, toplumsal düzeni sağlamak, bireylerin hak ve özgürlüklerini korumak ve genel refahı artırmak olarak özetlenebilir.

Sosyal Devlet

Sosyal devlet, tüm toplum bireylerinin insanca yaşayabilmeleri için minimum gelir düzeyini ve gerekli yaşam koşullarını garanti eden devlet sistemidir. Bu sistemde devlet, sosyal adaleti sağlamak amacıyla çeşitli sosyal hizmetler sunar ve ekonomik eşitsizlikleri gidermeye çalışır.

Laik Devlet

Laik devlet, din ve devlet işlerini birbirinden ayırarak, tüm bireylerin din, vicdan ve ibadet özgürlüğünü tam anlamıyla koruyan bir devlet sistemidir. Bu sistemde devlet, dine dayalı herhangi bir ayrımcılık yapmaksızın, tüm vatandaşlarına eşit davranır.

Hukuk Devleti

Hukuk devleti, kamu gücünün değişmezlik ve süreklilik temeline dayandığı ve hukuki düzenlemelere bağlı olarak işlediği bir devlet sistemidir. Hukuk devletinde, tüm devlet faaliyetleri hukuk kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir ve yargı denetimine tabidir.

Devletin Temel Unsurları

Devletin varlığı için olmazsa olmaz üç temel unsur bulunmaktadır:

 • Ulus (Halk-Millet)
 • Ülke (Toprak-Vatan)
 • Egemenlik (Güç-Otorite)

Devletin yerine getirmesi gereken başlıca görevler şunlardır:

 • Kişi dokunulmazlığını sağlamak
 • Konut dokunulmazlığını sağlamak
 • Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak
 • Haberleşme ve seyahat özgürlüğünü sağlamak
 • Adaleti devlet içinde tesis etmek
 • Ülkenin bölünmezliğini korumak
 • Seçme ve seçilme hakkını vatandaşa sağlamak
 • Kişilere din ve vicdan özgürlüğü sağlamak
 • Güvenlik, sağlık, eğitim ve insan hakları konusunda çalışmalar yapmak ve tedbirler almak
 • Ekonomik gelişmeyi ve yoksullukla mücadeleyi sağlamak
 • Gelir dağılımında adalet sağlamak
 • Fırsat eşitliğini sağlamak
 • Sosyal güvenlik hizmeti sunmak
 • Tam istihdam ve işsizlikle mücadele etmek
 • Sosyal denge ve barışı sağlamak
 • Temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak
 • Yargısal denetimi sağlamak
 • Kanuni hâkim güvencesini sağlamak
 • Kuvvetler ayrılığını sağlamak
 • Hukukun genel ilkelerine bağlı olmak
 • Kanun önünde eşitlik ilkesine riayet etmek
 • İdarenin mali sorumluluğunu yerine getirmek

Devlet, bu görevleri yerine getirerek toplumun huzur ve refahını sağlamayı, bireylerin hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlar. Bu süreçte, devletin şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı kalması büyük önem taşır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Popüler İçerikler

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Vitaminlerin Görevleri Nelerdir?

Vitaminlerin Görevleri Nelerdir?

Sefer Görev Emri Verilen Durumlar

Sefer Görev Emri Verilen Durumlar

Sandık Kurulu Görevleri Nelerdir?

Sandık Kurulu Görevleri Nelerdir?

Lizozom Görevi Nelerdir?

Lizozom Görevi Nelerdir?

Pilin Görevleri Nelerdir?

Pilin Görevleri Nelerdir?

Güncel

Anayasa Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

Anayasa Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

Güncel

Fonksiyon Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Fonksiyon Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Güncel

Kasların Görevleri Nelerdir?

Kasların Görevleri Nelerdir?

Ebenin Görevleri Nelerdir?

Ebenin Görevleri Nelerdir?

Avukatın Görevleri Nelerdir?

Avukatın Görevleri Nelerdir?

İcra Müdürünün Görevleri Nelerdir?

İcra Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Nişancının Görevleri Nelerdir?

Nişancının Görevleri Nelerdir?

Tbmm Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Tbmm Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Sinir Sistemi Görevleri Nelerdir?

Sinir Sistemi Görevleri Nelerdir?

Diyaframın Görevi Nelerdir?

Diyaframın Görevi Nelerdir?

Okul Müdürü Görevleri Nelerdir?

Okul Müdürü Görevleri Nelerdir?

Tıbbi Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Tıbbi Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Okul Memuru Görevleri Nelerdir?

Okul Memuru Görevleri Nelerdir?

Biyolog Görevleri Nelerdir?

Biyolog Görevleri Nelerdir?

Savaş Pilotlarının Görevleri Nelerdir?

Savaş Pilotlarının Görevleri Nelerdir?

Afad Görevleri Nelerdir?

Afad Görevleri Nelerdir?

Noktalama İşaretleri ve Görevleri Nelerdir?

Noktalama İşaretleri ve Görevleri Nelerdir?

Erkek Organın Görevleri Nelerdir?

Erkek Organın Görevleri Nelerdir?

Dilin Görevleri Nelerdir?

Dilin Görevleri Nelerdir?

Rektörün Görevleri Nelerdir?

Rektörün Görevleri Nelerdir?

Uç Beyin Görevleri Nelerdir?

Uç Beyin Görevleri Nelerdir?

Beyin Görevi Nelerdir?

Beyin Görevi Nelerdir?

Dolaşım Sistemi Görevleri Nelerdir?

Dolaşım Sistemi Görevleri Nelerdir?

Karaciğerin Görevi Nedir?

Karaciğerin Görevi Nedir?

Devletin Görevleri Nelerdir?

Devletin Görevleri Nelerdir?

İmamın Görevleri Nelerdir?

İmamın Görevleri Nelerdir?

Resmi Kurumlar ve Görevleri Nelerdir?

Resmi Kurumlar ve Görevleri Nelerdir?