Sayıştayın Görevleri Nelerdir?
06 Temmuz 2024

Sayıştayın Görevleri Nelerdir?

Sayıştayın Görevleri

Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) adına kamu idarelerinin mali faaliyetlerini denetleyen bağımsız bir denetim ve yargı organıdır. Anayasa tarafından belirlenen bu kurum, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla faaliyet gösterir. Bu makalede, Sayıştayın görevleri ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.

Sayıştayın Genel Görevleri

Sayıştay, Anayasa ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde çeşitli görevler üstlenir. Bu görevler şunlardır:

  • Kamu kurumlarının mali faaliyetlerini, kararlarını ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu kapsamında denetler ve bu denetlemelerin sonuçlarını TBMM'ye doğru, açıklayıcı ve zamanında raporlar.
  • Kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler. Bu denetlemeler sonucunda, kamu zararına neden olan olayları kesin hükme bağlar.
  • Genel uygunluk bildirimini TBMM'ye sunar.
  • Kanunlarla verilen denetleme, inceleme ve hükme bağlama işlerini yerine getirir.
  • Sayıştay denetimine tabi tüm işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dahil gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.
  • Denetimler esnasında gerekli durumlarda, dış uzmandan veya bilirkişiden yardım alabilir. Bilirkişi ve uzmanın hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir.

Detaylı Görev ve Yetkiler

Sayıştay, denetim görevlerini yerine getirirken birçok yetkiye sahiptir:

  • Kamu kurumlarının işlemleri ile ilgili kayıtları, eşyaları, faaliyetleri, işleri ve hizmetleri yerinde inceleme yetkisi vardır. Bu incelemeler, Sayıştay mensupları veya görevlendirdiği bilirkişiler tarafından yapılır.
  • Denetim raporlarını hazırlarken, kamu idareleri ile bankalar dahil olmak üzere tüm gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge talep etme yetkisine sahiptir.
  • Yıl içinde ve yıllar arasında denetleyebileceği işlemler ve faaliyetler, hesap dönemine bakılmaksızın yapılabilir.
  • Sayıştay, denetimlerin etkinliğini artırmak amacıyla gerektiğinde dış uzmanlardan da yararlanabilir. Uzman görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmeliklerle belirlenir.

Sonuç

Sayıştay, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla bağımsız bir denetim ve yargı organı olarak önemli bir rol üstlenmektedir. Kamu kurumlarının mali faaliyetlerini denetleyerek, kamu zararını önlemeye ve hesap verebilirliği sağlamaya yönelik görevlerini başarıyla yerine getirmektedir. Bu görevler, Sayıştayın Anayasa ve ilgili yasal düzenlemelerle belirlenen yetkileri çerçevesinde yapılmaktadır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Kasların Görevleri Nelerdir?

Kasların Görevleri Nelerdir?

Çiçeğin Görevleri Nelerdir?

Çiçeğin Görevleri Nelerdir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

İtfaiyecinin Görevleri Nelerdir?

İtfaiyecinin Görevleri Nelerdir?

Sivil Toplum Kuruluşlarının Görevleri Nelerdir?

Sivil Toplum Kuruluşlarının Görevleri Nelerdir?

Ek Fiilin Görevleri Nelerdir?

Ek Fiilin Görevleri Nelerdir?

Azrailin Görevleri Nelerdir?

Azrailin Görevleri Nelerdir?

Ebenin Görevleri Nelerdir?

Ebenin Görevleri Nelerdir?

Güncel

Açev Görevleri Nelerdir?

Açev Görevleri Nelerdir?

Güncel

Köy Muhtarının Görevleri Nelerdir?

Köy Muhtarının Görevleri Nelerdir?

Hizmetlinin Görevleri Nelerdir?

Hizmetlinin Görevleri Nelerdir?

Boşaltım Sisteminin Görevleri Nelerdir?

Boşaltım Sisteminin Görevleri Nelerdir?

Hipotalamusun Görevleri Nelerdir?

Hipotalamusun Görevleri Nelerdir?

Atardamarın Görevleri Nelerdir?

Atardamarın Görevleri Nelerdir?

Organellerin Görevleri Nelerdir?

Organellerin Görevleri Nelerdir?

Afad Görevleri Nelerdir?

Afad Görevleri Nelerdir?

Koful Görevi ve Özellikleri

Koful Görevi ve Özellikleri

Çiçeğin Kısımları ve Görevleri Nelerdir?

Çiçeğin Kısımları ve Görevleri Nelerdir?

Pil Yatağının Görevi Nedir?

Pil Yatağının Görevi Nedir?

Genel Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Genel Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Güneşin Görevleri Nelerdir?

Güneşin Görevleri Nelerdir?

Rektörün Görevleri Nelerdir?

Rektörün Görevleri Nelerdir?

Çanak Yaprak Görevi Nelerdir?

Çanak Yaprak Görevi Nelerdir?

Damarın Görevleri Nelerdir?

Damarın Görevleri Nelerdir?

Anayasada Devletin Görevleri Nelerdir?

Anayasada Devletin Görevleri Nelerdir?

İç Organlarımız ve Görevleri Nelerdir?

İç Organlarımız ve Görevleri Nelerdir?

Sandık Kurulu Başkanı Görevleri Nelerdir?

Sandık Kurulu Başkanı Görevleri Nelerdir?

Vhki Görevleri Nelerdir?

Vhki Görevleri Nelerdir?

Yağın Görevi Nelerdir?

Yağın Görevi Nelerdir?

Noktalama İşaretlerinin Görevleri Nelerdir?

Noktalama İşaretlerinin Görevleri Nelerdir?

Lizozom Görevi Nelerdir?

Lizozom Görevi Nelerdir?

Okul Memuru Görevleri Nelerdir?

Okul Memuru Görevleri Nelerdir?

İnfaz Koruma Memuru Görevleri Nelerdir?

İnfaz Koruma Memuru Görevleri Nelerdir?

Mineraller ve Görevleri Nelerdir?

Mineraller ve Görevleri Nelerdir?

Geçici Görev Yolluğu Hesaplama

Geçici Görev Yolluğu Hesaplama

Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü Görevleri Nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü Görevleri Nelerdir?