İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir?
22 Haziran 2024

İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir?

İşyeri Hekiminin Görevleri

İşyeri, belirli bir mal veya hizmeti üretmek için iş sözleşmesi kapsamında çalışılan yer olarak tanımlanabilir. Kısaca, işin yapıldığı yer olarak ifade edilebilir. Hekim ise, hastalıklara tanı koyan, ilaçla veya operasyonla tedavi eden ve hekimlik mesleğini icra eden kişilere verilen isimdir.

İşyeri hekimi, bir işyerinde çalışanların sağlık problemleriyle ilgilenen, meslek hastalıkları veya iş kazalarının neden olduğu yaralanma ve sakat kalma gibi durumların önlenmesi adına çalışan sağlık profesyonelleridir.

İşyeri Hekiminin Görevleri

 • İşe girişlerde sağlık muayenesi yapmak.
 • Periyodik sağlık muayenelerini gerçekleştirmek.
 • Çalışma ortamında gözetim yapmak ve çalışanlara sağlık yönünden danışmanlık hizmeti sunmak.
 • Toplu alanların bakım ve temizliği konusunda kontroller yaparak eksiklikler hakkında tavsiyelerde bulunmak.
 • İş sağlığı, hijyen ve kişisel koruyucu donanım malzemeleri konusunda önerilerde bulunmak.
 • İşyeri risk değerlendirmesi çalışmalarında görev almak.
 • Mevzuat hükümlerine uygun sağlık kontrolleri yapmak.
 • Çalışanlara sağlıklı ve ergonomik çalışma ortamı sağlamak.
 • Tüm vardiyalı çalışanların sağlık sorunlarını gözlemlemek.
 • Sağlık gözetimi hakkında çalışanları bilgilendirmek.
 • Çalışanlara genel sağlık sorunları hakkında bilgi vermek ve bu bilgi ve eğitimin sürekliliğini sağlamak.
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları oranını minimuma indirmek için çalışmalar yapmak.
 • Gelişen teknolojiyle birlikte çalışanların sağlık durumlarını değerlendirmek ve gerekli testleri yapmak.

Ekstra Bilgiler ve Detaylar

İşyeri hekimleri, işyerinde sağlık ve güvenlik kültürünün gelişmesine katkıda bulunurlar. Bu kapsamda, çalışanlara yönelik eğitim programları düzenler ve iş sağlığı güvenliği bilincinin artırılması için seminerler verirler.

İşyeri hekimleri ayrıca, işyerinde ilk yardım ve acil müdahale hazırlıklarına katkıda bulunurlar. İlk yardım ekipmanlarının ve acil müdahale planlarının güncel ve erişilebilir olmasını sağlarlar.

İşyeri hekimlerinin bir diğer önemli görevi de işyerinde meydana gelen iş kazalarını ve meslek hastalıklarını analiz etmek ve bu doğrultuda gerekli önlemleri alarak, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için stratejiler geliştirmektir.

Sağlık raporları ve sağlık kayıtlarının düzenli ve doğru bir şekilde tutulması da işyeri hekimlerinin sorumlulukları arasındadır. Bu raporlar, çalışanların sağlık durumlarının izlenmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olur.

İşyeri hekimleri, işyerinde kullanılan kimyasal, biyolojik ve fiziksel etmenlerin çalışanların sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir ve bu etmenlerin kontrol altına alınması için önerilerde bulunur.

Son olarak, işyeri hekimleri, çalışanların psikososyal risk faktörlerini de değerlendirir ve bu konuda gerekli destek ve danışmanlık hizmetlerini sunarlar. Bu kapsamda, stres yönetimi, işyeri mobbing ve benzeri konularla ilgili eğitimler vererek çalışanların ruh sağlığını koruma altına alırlar.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

İsrafil Meleğinin Görevi Nelerdir?

İsrafil Meleğinin Görevi Nelerdir?

Akyuvarların Görevleri Nelerdir?

Akyuvarların Görevleri Nelerdir?

Müdür Yardımcısının Görevleri Nelerdir?

Müdür Yardımcısının Görevleri Nelerdir?

Resmi Kurumlar ve Görevleri Nelerdir?

Resmi Kurumlar ve Görevleri Nelerdir?

Cumhurbaşkanın Görevleri Nelerdir?

Cumhurbaşkanın Görevleri Nelerdir?

Güncel

Ribozom Görevi Nelerdir?

Ribozom Görevi Nelerdir?

Güncel

Yağın Görevi Nelerdir?

Yağın Görevi Nelerdir?

Güncel

İnce Bağırsağın Görevi Nedir?

İnce Bağırsağın Görevi Nedir?

Tse Görevleri Nelerdir?

Tse Görevleri Nelerdir?

Lizozom Görevi Nelerdir?

Lizozom Görevi Nelerdir?

Muhasebecinin Görevleri Nelerdir?

Muhasebecinin Görevleri Nelerdir?

Hakimin Görevleri Nelerdir?

Hakimin Görevleri Nelerdir?

Zabıtanın Görevleri Nelerdir?

Zabıtanın Görevleri Nelerdir?

Öğretmenin Görevleri Nelerdir?

Öğretmenin Görevleri Nelerdir?

İl Özel İdaresi Görevleri Nelerdir?

İl Özel İdaresi Görevleri Nelerdir?

Sefer Görev Emri Verilen Durumlar

Sefer Görev Emri Verilen Durumlar

İslamda Kocanın Kadına Karşı Görevleri Nelerdir?

İslamda Kocanın Kadına Karşı Görevleri Nelerdir?

İmamın Görevleri Nelerdir?

İmamın Görevleri Nelerdir?

Suyun Görevi Nedir?

Suyun Görevi Nedir?

Yemek Borusunun Görevi Nelerdir?

Yemek Borusunun Görevi Nelerdir?

Tırnak İşaretinin Görevleri Nelerdir?

Tırnak İşaretinin Görevleri Nelerdir?

Çiçeğin Kısımları ve Görevleri Nelerdir?

Çiçeğin Kısımları ve Görevleri Nelerdir?

Hizmetlinin Görevleri Nelerdir?

Hizmetlinin Görevleri Nelerdir?

Anayasa Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

Anayasa Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

Akciğerin Görevleri Nelerdir?

Akciğerin Görevleri Nelerdir?

Karaciğerin Görevi Nedir?

Karaciğerin Görevi Nedir?