Resmi Kurumlar ve Görevleri Nelerdir?
11 Temmuz 2024

Resmi Kurumlar ve Görevleri Nelerdir?

Resmi Kurumlar ve Görevleri

Resmi kurumlar, devletin birçok alanda faaliyet göstererek, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş olan kurumlardır. Bu kurumlar, eğitimden sağlığa, güvenlikten vatandaşlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede görev yaparlar. Her resmi kurumun belirli görev ve sorumlulukları vardır ve bu görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.


 • Cumhurbaşkanlığı: Devletin en üst mertebesinde yer alır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) alınan kararları onaylama ve veto etme yetkisine sahiptir. Ayrıca, başkomutan sıfatını taşır ve devletin genel politikasını belirler.
 • Bakanlıklar: Ülke yönetiminde belirli alanlarda sorumluluk taşıyan ve bu alanlardaki politikaları uygulayan kurumlar olup, her bakanlık kendi alanında düzenlemeler yapmakla yükümlüdür. Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim politikalarını, Sağlık Bakanlığı ise sağlık hizmetlerini düzenler.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM): Ülkenin yasama organı olup, milletvekilleri tarafından yasa tekliflerinin sunulup görüşüldüğü ve yasaların kabul edildiği kurumdur. TBMM ayrıca, bütçe onaylama ve denetleme görevine de sahiptir.
 • Mahkemeler: Adaletin sağlanması ve hukukun uygulanması ile yükümlü kurumlardır. Mahkemeler, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde ve suçların cezalandırılmasında önemli bir role sahiptir.
 • Okullar: Eğitim ve öğretim hizmeti veren kurumlardır. Öğrencilere ücretsiz eğitim sağlamak ve onların akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmakla sorumludurlar. Okullar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösterirler.
 • Sağlık Ocakları: Mahalle ve köy düzeyinde birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlardır. Bireylerin temel sağlık hizmetlerine erişimini sağlar ve koruyucu sağlık hizmetleri sunar.
 • Nüfus Müdürlükleri: Vatandaşlık işlemleri, kimlik belgesi düzenleme, evlenme, boşanma ve diğer medeni hal değişikliklerinin kaydını tutmakla görevli kurumlardır. Nüfus kayıtlarının güncel ve doğru tutulmasını sağlarlar.
 • Valilikler: İl düzeyinde devletin temsil edildiği ve il yönetiminden sorumlu olan kurumlardır. Valilikler, illerdeki kamu hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini ve devlet politikalarının uygulanmasını sağlar.
 • Kaymakamlıklar: İlçe düzeyinde devletin temsil edildiği ve ilçe yönetiminden sorumlu olan kurumlardır. Kaymakamlar, ilçelerdeki kamu hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini ve devlet politikalarının uygulanmasını sağlar.
 • Belediyeler: Yerel yönetim birimleri olup, bulundukları yerleşim yerlerinde halka hizmet sunmakla görevli kurumlardır. Belediyeler, şehircilik, altyapı, çevre düzenlemesi, sosyal hizmetler gibi birçok alanda hizmet verirler.
 • Muhtarlıklar: Mahalle veya köy düzeyinde en küçük idari birim olup, yerel yönetim hizmetlerinin en alt kademesinde yer alırlar. Muhtarlar, halkın taleplerini belediye ve diğer resmi kurumlara iletmek ile görevlidirler.

Resmi kurumlar, devletin işleyişinde ve halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynarlar. Her biri, belirli görev ve sorumluluklar çerçevesinde faaliyet göstererek, toplumun düzenli ve güvenli bir şekilde yaşamını sürdürmesine katkıda bulunur.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Resan

11 Temmuz 2024 Perşembe

Resmi kurumların görev ve sorumlulukları hakkında daha fazla bilgi alabilir miyim? Özellikle, Cumhurbaşkanlığının veto yetkisi ve başkomutan sıfatıyla ilgili detaylar nelerdir?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba Resan,

Cumhurbaşkanlığı'nın görev ve yetkileri oldukça geniştir. Veto yetkisi, Cumhurbaşkanı'nın Meclis tarafından kabul edilen kanunları tekrar görüşülmek üzere geri göndermesini sağlar. Cumhurbaşkanı, geri gönderdiği kanunun bazı maddelerini veya tamamını veto edebilir. Meclis, Cumhurbaşkanı'nın geri gönderdiği kanunu aynen kabul ederse, Cumhurbaşkanı bu kanunu onaylamak zorundadır.

Başkomutan sıfatıyla ise Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetler'in en üst düzeydeki komutanıdır. Bu yetki, savaş ve barış durumlarında önemli stratejik kararlar almasını sağlar. Ayrıca, Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık eder ve bu kurulda belirlenen güvenlik politikalarının uygulanmasında da etkin bir rol oynar. Bu yetkiler, ülkenin güvenlik ve istikrarını sağlamak adına büyük bir sorumluluk taşır.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Kemiklerin Görevi Nedir?

Kemiklerin Görevi Nedir?

Popüler İçerikler

Editörün Seçtiği

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Yemek Borusunun Görevi Nelerdir?

Yemek Borusunun Görevi Nelerdir?

Kiramen Katibin Meleğinin Görevi Nelerdir?

Kiramen Katibin Meleğinin Görevi Nelerdir?

Ceo Görevleri Nelerdir?

Ceo Görevleri Nelerdir?

Şeyhülislam Görevleri Nelerdir?

Şeyhülislam Görevleri Nelerdir?

Sulh Hukuk Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

Sulh Hukuk Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

Güncel

Boşaltım Sisteminin Görevleri Nelerdir?

Boşaltım Sisteminin Görevleri Nelerdir?

Güncel

Sefer Görev Emri Verilen Durumlar

Sefer Görev Emri Verilen Durumlar

Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Görevleri Nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü Görevleri Nelerdir?

Lösevin Görevleri Nelerdir?

Lösevin Görevleri Nelerdir?

İskelet Sistemi Görevleri Nelerdir?

İskelet Sistemi Görevleri Nelerdir?

İslamda Kadının Kocasına Karşı Görevleri Nelerdir?

İslamda Kadının Kocasına Karşı Görevleri Nelerdir?

Sınıf Öğretmeninin Görevleri Nelerdir?

Sınıf Öğretmeninin Görevleri Nelerdir?

İşlemcinin Görevi Nelerdir?

İşlemcinin Görevi Nelerdir?

Key Görevi Nelerdir?

Key Görevi Nelerdir?

Vatandaşlık Görevleri Nelerdir?

Vatandaşlık Görevleri Nelerdir?

5 Duyu Organımız ve Görevleri Nelerdir?

5 Duyu Organımız ve Görevleri Nelerdir?

Hakemin Görevleri Nelerdir?

Hakemin Görevleri Nelerdir?

İskeletin Görevleri Nelerdir?

İskeletin Görevleri Nelerdir?

Şark Görevleri Nelerdir?

Şark Görevleri Nelerdir?

Emniyet Müdürlüğünün Görevleri Nelerdir?

Emniyet Müdürlüğünün Görevleri Nelerdir?

Yönetici Asistanı Görevleri Nelerdir?

Yönetici Asistanı Görevleri Nelerdir?

Mahkemelerin Görevleri Nelerdir?

Mahkemelerin Görevleri Nelerdir?

Bayan Polislerin Görevleri Nelerdir?

Bayan Polislerin Görevleri Nelerdir?

Tema Vakfı Görevleri Nelerdir?

Tema Vakfı Görevleri Nelerdir?

Görev Yöneticisi Nedir?

Görev Yöneticisi Nedir?

Kanın Görevleri Nelerdir?

Kanın Görevleri Nelerdir?

Organeller ve Görevleri Nelerdir?

Organeller ve Görevleri Nelerdir?

Görev Tanımları Neden Kullanılır?

Görev Tanımları Neden Kullanılır?

Suyun Görevi Nedir?

Suyun Görevi Nedir?

Subay Görevleri Nelerdir?

Subay Görevleri Nelerdir?

Pöh Görevleri Nelerdir?

Pöh Görevleri Nelerdir?

Nöbetçi Öğretmenin Görevleri Nelerdir?

Nöbetçi Öğretmenin Görevleri Nelerdir?

Maliye Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

Maliye Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

Pankreasın Görevi Nedir?

Pankreasın Görevi Nedir?

Rehber Öğretmenin Görevleri Nelerdir?

Rehber Öğretmenin Görevleri Nelerdir?