Mikail Meleğinin Görevi Nedir?
11 Temmuz 2024

Mikail Meleğinin Görevi Nedir?


Mikail Meleği, doğa olaylarının düzenlenmesinde görev alan meleklerden biridir. Özellikle rızıkların hem yetiştirilmesinde hem de dağıtılmasında ilahi emirleri yerine getiren en büyük meleklerden biridir. Mikail Meleği, insanlara, bitkilere, hayvanlara, yağmura ve rızka nezaret eden meleklerdendir.

Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz, Mikail Meleği ile pek çok kez görüşmüştür. Kur'an-ı Kerim'de Mikail Meleği, Bakara suresinde tek bir yerde zikredilmektedir. Ayette, "Kim ki, Cenab-ı Hakk'ın peygamberlerine, meleklerine, Mikail'e ve Cebrail'e karşı düşman olurlarsa, bilsinler ki, Cenab-ı Hakk'a karşı bu inkarcı ve kafir olan kişiler düşmanıdır," diye buyrulmuştur.

Melekler, sadece ilahi emirlere itaat ederler ve her zaman hayır işler yaparlar. Verilmiş olan emrin dışına kesinlikle çıkmazlar. Dört büyük meleğin şer ile hiçbir alakaları yoktur. Kainattaki hem manevi hem de maddi işlerde görev alırlar. Bazı melekler, insanların işlemiş olduğu günahları, bazıları ise yapmış oldukları sevapları yazarlar. İnsanlar, tek başına kaldıklarını düşünseler de aslında yalnız değillerdir; her zaman bu meleklerle birlikte olduklarını unutmamalıdırlar. Eğer iman ile Mikail Meleğinin ya da diğer meleklerin varlığını hissederseniz, kesinlikle yalnızlık çekmezsiniz. Meleklerin görevleri, genellikle Peygamber Efendimizin (SAV) hadislerinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Mikail Meleğinin Görevleri Nelerdir?

  • Mikail Meleği, doğada meydana gelen her türlü olaydan sorumlu olan bir melektir.
  • İnsanların rızıklarının dağıtılması ve yetiştirilmesi görevini üstlenmiştir.
  • Bitkilere, insanlara ve hayvanlara eşlik eder.
  • Sadece Allah'ın vermiş olduğu ilahi emirleri yerine getirir.
  • Bolluk ve kıtlık olaylarından sorumludur.
  • Her türlü maddeyi hareket ettirme özelliğine sahiptir.
  • Cenab-ı Hakk'ın peygamber olarak görevlendirdiği kullarına vahiy getirir.
  • İnsanları koruyucu olarak hizmet verir.
  • Müminlerin manevi güçlerine destek olarak onların sıkıntılarını gidermekle görevlidir.

Ekstra Bilgiler

İslam inancında, Mikail Meleği'nin görevleri oldukça geniştir ve bu görevler, Allah'ın iradesine uygun olarak gerçekleştirilir. Mikail Meleği'nin, doğa olaylarının düzenlenmesi ve rızıkların dağıtılması gibi görevleri, kainatın düzeninin korunmasında önemli bir rol oynar. Ayrıca, Mikail Meleği'nin insanlara yardım etmesi ve onları koruması, onun şefkatli ve merhametli bir melek olduğunu gösterir.

Meleklerin görevleri, sadece bu dünya ile sınırlı değildir; ahirette de çeşitli görevleri bulunmaktadır. Örneğin, kıyamet günü geldiğinde, melekler insanların hesap vermesi sürecinde de görev alacaklardır. Bu bağlamda, Mikail Meleği'nin varlığı ve görevleri, müminler için bir güven ve huzur kaynağıdır.

Meleklerin varlığına iman, İslam inancının temel esaslarından biridir. Bu iman, insanların manevi dünyalarını zenginleştirir ve onları daha bilinçli bir yaşam sürmeye teşvik eder. Mikail Meleği ve diğer meleklerin görevleri, Allah'ın büyüklüğünü ve kainat üzerindeki mutlak hakimiyetini gösteren önemli delillerdir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Müdürün Görevleri Nelerdir?

Müdürün Görevleri Nelerdir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Atardamarın Görevleri Nelerdir?

Atardamarın Görevleri Nelerdir?

Midenin Görevi Nelerdir?

Midenin Görevi Nelerdir?

Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Pilotun Görevi Nelerdir?

Pilotun Görevi Nelerdir?

Çekirdeğin Görevi Nedir?

Çekirdeğin Görevi Nedir?

Güncel

Vatandaşlık Görevleri Nelerdir?

Vatandaşlık Görevleri Nelerdir?

Güncel

Safra Kesesinin Görevi Nelerdir?

Safra Kesesinin Görevi Nelerdir?

Eğitim Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Eğitim Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Memurun Görevleri Nelerdir?

Memurun Görevleri Nelerdir?

Çiftçinin Görevi Nelerdir?

Çiftçinin Görevi Nelerdir?

Pilin Görevleri Nelerdir?

Pilin Görevleri Nelerdir?

İslamda Kocanın Kadına Karşı Görevleri Nelerdir?

İslamda Kocanın Kadına Karşı Görevleri Nelerdir?

Kazasker Görevleri Nelerdir?

Kazasker Görevleri Nelerdir?

Klavye Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Klavye Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Fonksiyon Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Fonksiyon Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Hafaza Meleklerinin Görevleri Nelerdir?

Hafaza Meleklerinin Görevleri Nelerdir?

Kanın Görevleri Nelerdir?

Kanın Görevleri Nelerdir?

Gırtlağın Görevi Nelerdir?

Gırtlağın Görevi Nelerdir?

Avukatın Görevleri Nelerdir?

Avukatın Görevleri Nelerdir?

Şark Görevleri Nelerdir?

Şark Görevleri Nelerdir?

Göz Görevleri Göz Yapısı ve Görevleri

Göz Görevleri Göz Yapısı ve Görevleri

Tbmm Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Tbmm Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Görev Yöneticisi Nedir?

Görev Yöneticisi Nedir?

Şube Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Şube Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Yargının Görevleri Nelerdir?

Yargının Görevleri Nelerdir?

Dilin Görevleri Nelerdir?

Dilin Görevleri Nelerdir?

İşletim Sisteminin Görevleri Nelerdir?

İşletim Sisteminin Görevleri Nelerdir?

Kalın Bağırsağın Görevi Nedir?

Kalın Bağırsağın Görevi Nedir?

Boşaltım Sisteminin Görevleri Nelerdir?

Boşaltım Sisteminin Görevleri Nelerdir?

Köy Muhtarının Görevleri Nelerdir?

Köy Muhtarının Görevleri Nelerdir?

Mübaşirin Görevleri Nelerdir?

Mübaşirin Görevleri Nelerdir?