Cumhurbaşkanın Görevleri Nelerdir?
12 Temmuz 2024

Cumhurbaşkanın Görevleri Nelerdir?

Cumhurbaşkanının Görevleri, Yetkileri ve Seçimi

Cumhurbaşkanının görevleri, yetkileri ve seçimi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile belirlenir. Anayasanın 101, 102, 103, 104, 105 ve 106. maddeleri bu görev ve yetkilerle ilgilidir.

Cumhurbaşkanının Nitelikleri

Anayasanın 101. maddesine göre cumhurbaşkanının nitelikleri şu şekildedir:
 • Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş olmalı.
 • Yükseköğrenim yapmış olmalı.
 • Seçilme yeterliliklerine sahip olmalı.
Cumhurbaşkanı, beş yıl süre ile görev yapar ve aynı kişi en fazla iki kez seçilebilir.

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en az yirmisinin imzası ile aday gösterilir. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir ve seçildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eder.

Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri

Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri beş ana başlık altında toplanabilir: yasama, yürütme, yargı, sorumluluk alanı ve yerine vekalet etme.

Yasama Görevleri

Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görevleri şunlardır:
 • Yasama yılının açılış konuşmasını yapmak.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplantıya çağırmak.
 • Kanunları onaylamak ve Resmi Gazete'de yayımlamak.
 • Gerektiğinde halk oylamasına karar vermek.
 • Meclis seçimlerinin yenilenmesine karar vermek.
 • Kanunların anayasaya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak.

Yürütme Görevleri

Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevleri şunlardır:
 • Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.
 • Başbakanın önerdiği bakanları atamak ve görevden almak.
 • Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmek.
 • Yabancı devletlere gönderilecek temsilcileri tayin etmek ve yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek.
 • Uluslararası antlaşmaları onaylamak.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını yapmak.
 • Genelkurmay Başkanını atamak.
 • Milli Güvenlik Kurulu'nu toplamak ve başkanlık etmek.
 • Sıkıyönetim ve olağanüstü hal ilanına karar vermek.
 • Kanun hükmünde kararname çıkarmak.
 • Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek.
 • Rektörleri atamak.
 • Mahkumların cezalarını hafifletmek veya kaldırmak.
 • Devlet Denetleme Kurulu üyelerini atamak ve kurulun işleyişini denetlemek.

Yargı ile İlgili Görevleri

Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görevleri şunlardır:
 • Anayasa Mahkemesi üyelerini atamak.
 • Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek.
 • Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerini atamak.
 • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini atamak.

Sorumsuzluk ve Sorumluluk

Anayasanın 105. maddesi, cumhurbaşkanının sorumsuzluk ve sorumluluk hallerini düzenler.

Cumhurbaşkanının Yerine Vekalet Etme

Anayasanın 106. maddesi, cumhurbaşkanının görevini yerine getiremeyeceği durumlarda vekalet esaslarını belirler. Bu durumda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, cumhurbaşkanına vekalet eder.

Bu görev ve yetkiler, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet işleyişinde cumhurbaşkanının önemli bir rol üstlendiğini göstermektedir. Cumhurbaşkanının görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesi, devletin düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Yekru

12 Temmuz 2024 Cuma

Cumhurbaşkanının görevlerini yerine getiremeyeceği durumlarda vekalet esasları nasıl belirleniyor? Örneğin, TBMM Başkanı hangi şartlarda cumhurbaşkanına vekalet eder ve bu süreç nasıl işler? Bu konuda daha fazla bilgi verir misiniz?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Yekru, Cumhurbaşkanının görevlerini yerine getiremeyeceği durumlarda vekalet esasları anayasada ve ilgili yasalarda belirlenmiştir. Anayasaya göre, Cumhurbaşkanının geçici olarak görev yapamayacağı durumlarda TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanına vekalet eder. Bu durum, Cumhurbaşkanının hastalık, yurt dışı gezileri veya başka bir nedenle görevini yerine getiremediği zamanlar için geçerlidir. Vekalet süreci, Cumhurbaşkanının görevini yerine getirememesi halinin tespit edilmesiyle başlar ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanının görevlerini geçici olarak üstlenir. Bu durum, Cumhurbaşkanının görevine dönmesiyle sona erer.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Lösevin Görevleri Nelerdir?

Lösevin Görevleri Nelerdir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Hipotalamusun Görevleri Nelerdir?

Hipotalamusun Görevleri Nelerdir?

Aile Bireylerinin Görevleri Nelerdir?

Aile Bireylerinin Görevleri Nelerdir?

Sindirim Sistemi Görevleri Nelerdir?

Sindirim Sistemi Görevleri Nelerdir?

Doktor Görevleri Nelerdir?

Doktor Görevleri Nelerdir?

Hücre Çekirdeğinin Görevleri Nelerdir?

Hücre Çekirdeğinin Görevleri Nelerdir?

Güncel

Kalp Görevi Nedir?

Kalp Görevi Nedir?

Güncel

Mitokondri Görevi Nelerdir?

Mitokondri Görevi Nelerdir?

Güncel

Motor Parçaları ve Görevleri Nelerdir?

Motor Parçaları ve Görevleri Nelerdir?

Hücre Zarının Görevleri Nelerdir?

Hücre Zarının Görevleri Nelerdir?

Şefin Görevi Nelerdir?

Şefin Görevi Nelerdir?

Tuşların Görevleri Nelerdir?

Tuşların Görevleri Nelerdir?

Merkez Bankası Görevleri Nelerdir?

Merkez Bankası Görevleri Nelerdir?

Yağın Görevi Nelerdir?

Yağın Görevi Nelerdir?

Ribozom Görevi Nelerdir?

Ribozom Görevi Nelerdir?

İdrar Borusunun Görevi Nelerdir?

İdrar Borusunun Görevi Nelerdir?

Anayasada Devletin Görevleri Nelerdir?

Anayasada Devletin Görevleri Nelerdir?

İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir?

İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir?

Açev Görevleri Nelerdir?

Açev Görevleri Nelerdir?

Akut Görevleri Nelerdir?

Akut Görevleri Nelerdir?

Müftünün Görevleri Nelerdir?

Müftünün Görevleri Nelerdir?

Damarların Görevleri Nelerdir?

Damarların Görevleri Nelerdir?

Koful Görevi ve Özellikleri

Koful Görevi ve Özellikleri

Yeşilay Görevleri Nelerdir?

Yeşilay Görevleri Nelerdir?

Toplardamarın Görevi Nelerdir?

Toplardamarın Görevi Nelerdir?

Lenf Sisteminin Görevleri Nelerdir?

Lenf Sisteminin Görevleri Nelerdir?

Diyaframın Görevi Nelerdir?

Diyaframın Görevi Nelerdir?