Sınıf Öğretmeninin Görevleri Nelerdir?
24 Haziran 2024

Sınıf Öğretmeninin Görevleri Nelerdir?

Sınıf Öğretmeninin Görevleri

Sınıf öğretmeni, ilkokulun dördüncü sınıfına kadar öğrencilere toplumsal yaşamda gerekli olan bilgileri, becerileri ve tutumları kazandıran eğitim insanına verilen isimdir.

Sınıf Öğretmeninin Görevleri

 • Öğrencilere okuma-yazma öğretmek.
 • Temel vatandaşlık bilgisini kazandırmak.
 • Matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi, beden eğitimi ve müzik gibi alanlarda temel beceri ve tutumları kazandırmak için etkinlikler düzenlemek.
 • Öğrencilerin yeteneklerini geliştirecek etkinlikler planlamak ve uygulamak.
 • Öğrencinin akademik başarısını değerlendirmek.
 • Başarısı düşük olan öğrencilerin başarılarını artırmak için destekleyici önlemler almak.
 • Serbest çalışma saatlerinde öğrenciyi gözlemlemek ve rehberlik etmek.
 • Okutulan derslerle ilgili öğrencilere sınav ve değerlendirme uygulamaları yapmak.
 • Öğrencilerin kişisel ve sosyal sorunlarıyla yakından ilgilenmek.
 • Kanun, emir ve yönetmeliklere uygun olarak görevini yerine getirmek.
 • Ders dışında okulun eğitim-öğretim faaliyetlerine katılmak ve destek vermek.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Sınıf öğretmeninin çalışma ortamı okuldur. Görevlerini sınıf içinde ve okulun diğer alanlarında yerine getirirler. Ayrıca, veli toplantıları, okul etkinlikleri ve mesleki gelişim toplantıları gibi faaliyetlere katılarak eğitim sürecine katkı sağlarlar.

Sınıf Öğretmeninin Nitelikleri

Sınıf öğretmeninin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesi için bazı niteliklere sahip olması gerekmektedir:

 • İyi iletişim becerilerine sahip olmak.
 • Sabırlı ve anlayışlı olmak.
 • Problem çözme ve kriz yönetimi yeteneklerine sahip olmak.
 • Mesleki etik ve değerlere bağlı olmak.
 • Öğrencilerin bireysel farklılıklarını tanımak ve buna göre eğitim vermek.

Sınıf Öğretmeninin Mesleki Gelişimi

Sınıf öğretmenleri, mesleki gelişimlerini sürekli olarak sürdürmek zorundadırlar. Bu bağlamda, hizmet içi eğitim programlarına katılmak, akademik yayınları takip etmek ve meslektaşlarıyla işbirliği yapmak önemlidir. Bu sayede, öğretmenler hem kişisel hem de mesleki açıdan kendilerini geliştirebilirler.

Sonuç

Sınıf öğretmenleri, ilkokul çağındaki çocukların eğitiminde kritik bir rol oynamaktadır. Öğrencilere temel beceri ve bilgileri kazandırmanın yanı sıra, onların sosyal ve duygusal gelişimlerini de desteklerler. Bu yüzden, sınıf öğretmenlerinin görevlerini bilinçli ve özenli bir şekilde yerine getirmeleri büyük önem taşır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Perihan

10 Mayıs 2024 Cuma

Sınıf öğretmenlerinin eğitim bilimleri fakültesinden mezun olduklarını biliyorum. Ancak orada sınıf öğretmenlerinin sınıftaki görev ve sorumluluklarına dair nasıl bir eğitim aldıklarını merak ediyorum. 3 sınıfa giden çocuğumun öğretmeni gayet iyi birisi. Ancak yine de güven noktasında şüphelerim var. Gerçekten de iyi eğitiliyorlar mı acaba? Onlara çocuğumuzu emanet ediyoruz sonuçta.

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Sınıf öğretmenleri, eğitim bilimleri fakültelerinde kapsamlı bir eğitim alırlar. Bu eğitim, pedagojik formasyon, sınıf yönetimi, çocuk psikolojisi, öğretim yöntemleri ve değerlendirme teknikleri gibi birçok konuyu kapsar. Mezun olmadan önce de staj yaparak pratik deneyim kazanırlar. Bu nedenle, öğretmeninizin iyi bir eğitim aldığından emin olabilirsiniz. Ancak, her bireyin mesleki yeterliliği ve yaklaşımı farklılık gösterebilir. Çocuğunuzun öğretmeni ile iletişimde kalıp, onun eğitim anlayışını ve yaklaşımını daha iyi anlamaya çalışmak, güveninizi artırabilir.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Toplardamarın Görevi Nelerdir?

Toplardamarın Görevi Nelerdir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Kolun Görevi Nelerdir?

Kolun Görevi Nelerdir?

Hücre Zarının Görevleri Nelerdir?

Hücre Zarının Görevleri Nelerdir?

Sandık Başkanı Görevleri Nelerdir?

Sandık Başkanı Görevleri Nelerdir?

Meleklerin Görevleri Nelerdir?

Meleklerin Görevleri Nelerdir?

Açev Görevleri Nelerdir?

Açev Görevleri Nelerdir?

Güncel

Adalet Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

Adalet Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

Güncel

Vhki Görevleri Nelerdir?

Vhki Görevleri Nelerdir?

Güncel

Astronot Görevleri Nelerdir?

Astronot Görevleri Nelerdir?

Genel Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Genel Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Yağın Görevi Nelerdir?

Yağın Görevi Nelerdir?

Başın Görevleri Nelerdir?

Başın Görevleri Nelerdir?

Tema Vakfı Görevleri Nelerdir?

Tema Vakfı Görevleri Nelerdir?

Boşaltım Organlarının Görevleri Nelerdir?

Boşaltım Organlarının Görevleri Nelerdir?

Akut Görevleri Nelerdir?

Akut Görevleri Nelerdir?

Muhtarın Görevleri Nelerdir?

Muhtarın Görevleri Nelerdir?

Demirin Görevleri Nelerdir?

Demirin Görevleri Nelerdir?

Damarın Görevleri Nelerdir?

Damarın Görevleri Nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı Görevleri Nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı Görevleri Nelerdir?

Kaslar ve Görevleri Nelerdir?

Kaslar ve Görevleri Nelerdir?

İhtiyar Heyetinin Görevleri Nelerdir?

İhtiyar Heyetinin Görevleri Nelerdir?

Belediyenin Görevleri Nelerdir?

Belediyenin Görevleri Nelerdir?

Pilin Görevleri Nelerdir?

Pilin Görevleri Nelerdir?

Milli Eğitim Müdürlüğünün Görevleri Nedir?

Milli Eğitim Müdürlüğünün Görevleri Nedir?

İnşaat Mühendisinin Görevleri Nelerdir?

İnşaat Mühendisinin Görevleri Nelerdir?

Şark Görevleri Nelerdir?

Şark Görevleri Nelerdir?

Resepsiyonist Görevleri Nelerdir?

Resepsiyonist Görevleri Nelerdir?

Biyolog Görevleri Nelerdir?

Biyolog Görevleri Nelerdir?

Att Görevleri Nelerdir?

Att Görevleri Nelerdir?

İnfaz Koruma Memuru Görevleri Nelerdir?

İnfaz Koruma Memuru Görevleri Nelerdir?

Gırtlağın Görevi Nelerdir?

Gırtlağın Görevi Nelerdir?

Kan Pulcukları Görevileri Nelerdir?

Kan Pulcukları Görevileri Nelerdir?

Maliye Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

Maliye Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

Merkezi Sinir Sistemi Organları ve Görevleri Nelerdir?

Merkezi Sinir Sistemi Organları ve Görevleri Nelerdir?

Pil Yatağının Görevi Nedir?

Pil Yatağının Görevi Nedir?

Avukatın Görevleri Nelerdir?

Avukatın Görevleri Nelerdir?