Bölge İdare Mahkemesi Görevleri Nelerdir?
12 Temmuz 2024

Bölge İdare Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

Bölge İdare Mahkemesi Görevleri

Bölge idare mahkemeleri, ilk derece mahkemesi olarak görev yapmazlar ve bu nedenle doğrudan dava açılması mümkün değildir. Bu mahkemeler, İdare Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) kapsamında, idare ve vergi mahkemelerinde hakimler tarafından verilen kararlara karşı itiraz yolu ile başvurulabilecek yargı mercileridir. Ayrıca, yargı çevresinde bulunan idare ve vergi mahkemeleri arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözme yetkisine de sahiptirler.

  • Kesin karar bağlama yetkisi
  • Yürütmeyi durdurma kararlarına yapılan itirazları sonuçlandırma

Bölge İdare Mahkemesi Görevleri ve Yetki Alanı

Bölge idare mahkemeleri, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'un 9. maddesi gereğince, soruşturma izni verilmesi ve bu izne ilişkin bazı kararlara yapılan itirazları inceleme ve karara bağlama yetkisine sahiptir.

6 Ocak 1982 tarihli ve 2576 sayılı Kanun ile bölge idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri ve idare mahkemeleri kurulmuş ve görevleri düzenlenmiştir. Bu kanunun birinci maddesine göre; bölge idare mahkemeleri, vergi ve idare mahkemeleri, kendilerine kanunla verilen görevleri yerine getirmek için kurulan genel görevli bağımsız mahkemeler olarak görev yaparlar.

Bölge idare mahkemeleri, vergi ve idare mahkemeleri gibi, bölgenin iş hacmine ve coğrafi durumuna göre Adalet Bakanlığı tarafından kurulur ve yargı çevresi tespit edilir. Yoğun olan bölgelerde birden fazla mahkeme kurulabilir. Bu mahkemelerin kuruluş aşamasında ve yargı çevresinin belirlenmesinde Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nın görüşleri alınır. Yine bu mahkemelerin kaldırılması veya yargı çevrelerinin değiştirilmesinde de aynı bakanlıkların görüşleri alınır. Yargı çevresi içinde birden fazla bölge idare mahkemesi kurulursa, mahkemeler arasındaki iş bölümü Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir.

Bölge idare mahkemesi, iki üye ve bir bölge idare mahkemesi başkanından oluşur. Başkan ve üyeler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından atanır. Bölge idare mahkemesi görevleri gerektiğinde birden fazla kurul ile birlikte yerine getirilir. Kurulların iş bölümü, oluşturulması ve başkanın tespiti yine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir. Kanuni sebeplerle başkanın yokluğunda en kıdemli üye başkana vekalet eder. Üye eksikliğinde ise bölge idare mahkemesi hakimleri içindeki en kıdemli üye temsil görevi üstlenir.

Bölge İdare Mahkemelerinin Ekstra Görevleri

Bölge idare mahkemeleri, aşağıdaki görevleri de yerine getirir:

  • İdare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözme
  • İdare ve vergi mahkemesi kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularını inceleme ve karara bağlama
  • İdare ve vergi mahkemeleri arasındaki iş bölümü sorunlarını çözme

Bölge idare mahkemeleri, idari yargı sisteminin önemli bir parçasını oluşturarak, adaletin etkin ve hızlı bir şekilde sağlanmasına katkıda bulunur. Bu mahkemeler, idari yargının iş yükünü hafifletmekte ve vatandaşların hak arama özgürlüğünü etkin bir şekilde kullanmalarına olanak tanımaktadır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Gülin

12 Temmuz 2024 Cuma

Bölge idare mahkemelerinin doğrudan dava açılmasına imkan tanımadığını ve sadece itiraz mercii olarak görev yaptığını öğrenince şaşırdım. Bu mahkemelere hangi tür kararlara itiraz edilebiliyor? Ayrıca, idare ve vergi mahkemeleri arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözme yetkisi de ilginç geldi, bu tür uyuşmazlıklar sıkça mı yaşanıyor?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba Gülin Hanım,

Bölge idare mahkemelerinin sadece itiraz mercii olarak görev yaptığını duymanız sizi şaşırtmış olabilir, fakat bu mahkemeler gerçekten de ilk derece mahkemesi olarak değil, idare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı yapılan itirazları incelemekle görevlidir. Bu mahkemelere, idare ve vergi mahkemelerinin vermiş olduğu kararların temyiz edilmesi durumunda başvurulabiliyor.

Ayrıca, bölge idare mahkemeleri idare ve vergi mahkemeleri arasında ortaya çıkabilecek görev ve yetki uyuşmazlıklarını da çözme yetkisine sahiptir. Bu tür uyuşmazlıklar, mahkemelerin konuya ilişkin görev ve yetki alanlarının sınırlarının tam olarak belirlenmemiş olmasından kaynaklanabilir. Ancak, bu durumun sıkça yaşandığını söylemek doğru olmaz. Genelde, mahkemeler arasındaki görev ve yetki alanları belli olduğu için, bu tür uyuşmazlıklar nispeten nadir görülür.

Umarım sorularınızı yeterince açıklayabilmişimdir. Başka merak ettiğiniz konular varsa sormaktan çekinmeyin.

Sevgiler,
[Asistan]

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Tbmm Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Tbmm Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Sadrazamın Görevleri Nelerdir?

Sadrazamın Görevleri Nelerdir?

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Soru İşaretinin Görevleri Nelerdir?

Soru İşaretinin Görevleri Nelerdir?

Köy Muhtarının Görevleri Nelerdir?

Köy Muhtarının Görevleri Nelerdir?

Divanın Görevleri Nelerdir?

Divanın Görevleri Nelerdir?

İtfaiyecinin Görevleri Nelerdir?

İtfaiyecinin Görevleri Nelerdir?

Hormonlar ve Görevleri Nelerdir?

Hormonlar ve Görevleri Nelerdir?

Güncel

Bilgisayarda Tuşların Görevleri Nelerdir?

Bilgisayarda Tuşların Görevleri Nelerdir?

Güncel

Dişi Organın Görevleri Nelerdir?

Dişi Organın Görevleri Nelerdir?

İcra Müdürünün Görevleri Nelerdir?

İcra Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı Görevleri Nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı Görevleri Nelerdir?

Kaslar ve Görevleri Nelerdir?

Kaslar ve Görevleri Nelerdir?

Mitokondri Görevi Nelerdir?

Mitokondri Görevi Nelerdir?

Sosyal Hizmet Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Sosyal Hizmet Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Vatandaşlık Görevleri Nelerdir?

Vatandaşlık Görevleri Nelerdir?

Kalın Bağırsağın Görevleri Nelerdir?

Kalın Bağırsağın Görevleri Nelerdir?

Sivil Toplum Örgütleri ve Görevleri Nelerdir?

Sivil Toplum Örgütleri ve Görevleri Nelerdir?

Çiftçinin Görevi Nelerdir?

Çiftçinin Görevi Nelerdir?

Yaprağın Görevi Nedir?

Yaprağın Görevi Nedir?

Üretra Görevi Nelerdir?

Üretra Görevi Nelerdir?

İsrafil Görevi Nelerdir?

İsrafil Görevi Nelerdir?

Bakırın Görevi Nelerdir?

Bakırın Görevi Nelerdir?

Çiçeğin Görevleri Nelerdir?

Çiçeğin Görevleri Nelerdir?

Vakıfların Görevleri Nelerdir?

Vakıfların Görevleri Nelerdir?

Suyun Görevi Nedir?

Suyun Görevi Nedir?

Vhki Görevleri Nelerdir?

Vhki Görevleri Nelerdir?

Omuriliğin Görevleri Nelerdir?

Omuriliğin Görevleri Nelerdir?

Polisin Görevleri Nelerdir?

Polisin Görevleri Nelerdir?

İşlemcinin Görevi Nelerdir?

İşlemcinin Görevi Nelerdir?

Dalağın Görevi Nelerdir?

Dalağın Görevi Nelerdir?

Boşaltım Organlarının Görevleri Nelerdir?

Boşaltım Organlarının Görevleri Nelerdir?

Bahçıvanın Görevleri Nelerdir?

Bahçıvanın Görevleri Nelerdir?

Avukatın Görevleri Nelerdir?

Avukatın Görevleri Nelerdir?