İl Özel İdaresi Görevleri Nelerdir?
21 Haziran 2024

İl Özel İdaresi Görevleri Nelerdir?

İl özel idaresi, il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Bir yerel yönetim birimi olan il özel idaresi ile merkezi idarenin taşra örgütlerinden biri olan ili birbirine karıştırmamak gerekir. İl özel idarelerinin olmazsa olmaz koşulu, kamu tüzel kişiliği dolayısıyla mali ve idari özerkliğidir. Bu bağlamda, merkezi idareye bağlı ve onun taşra teşkilatının bir parçası olan il; özel idaresi itibariyle kamu tüzel kişiliğine ve seçilmiş karar organına sahip bir mahalli idare birimidir.

İl özel idaresi, kanunlar ile başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yerine getirir. Ayrıca, gerekli kararları alır, uygular ve denetler. İl özel idaresinin görevleri şunlardır:

  • İl sınırları içerisinde sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat ve turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapımı, bakımı ve onarımına ilişkin hizmetleri yapar.
  • İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yerine getirir.
  • Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin mali durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.
  • İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemler ile sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
  • Hizmetlerin diğer mahalli idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

İl Özel İdaresinin Yetkileri

Kanunlar ile verilen görev ve hizmetleri yerine getirmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek ile görevlidir. Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermektir. İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacı ile kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Yağın Görevi Nelerdir?

Yağın Görevi Nelerdir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Toplum Sağlığı Merkezi Görevleri Nelerdir?

Toplum Sağlığı Merkezi Görevleri Nelerdir?

Sadrazamın Görevleri Nelerdir?

Sadrazamın Görevleri Nelerdir?

Sosyal Hizmet Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Sosyal Hizmet Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Azı Dişi Görevi Nelerdir?

Azı Dişi Görevi Nelerdir?

Merkez Bankası Görevleri Nelerdir?

Merkez Bankası Görevleri Nelerdir?

Güncel

Tıbbi Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Tıbbi Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Güncel

Bitki Hücresinin Görevleri Nelerdir?

Bitki Hücresinin Görevleri Nelerdir?

Solunum Organları ve Görevleri Nelerdir?

Solunum Organları ve Görevleri Nelerdir?

İçişleri Bakanlığı Görevleri Nelerdir?

İçişleri Bakanlığı Görevleri Nelerdir?

Depocunun Görevleri Nelerdir?

Depocunun Görevleri Nelerdir?

Omuriliğin Görevleri Nelerdir?

Omuriliğin Görevleri Nelerdir?

Karbonhidratların Görevi Nelerdir?

Karbonhidratların Görevi Nelerdir?

Dolaşım Sistemi Görevleri Nelerdir?

Dolaşım Sistemi Görevleri Nelerdir?

Maliye Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

Maliye Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

Karaciğerin Görevi Nedir?

Karaciğerin Görevi Nedir?

Aşçının Görevleri Nelerdir?

Aşçının Görevleri Nelerdir?

İcra Müdürünün Görevleri Nelerdir?

İcra Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Klavye Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Klavye Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Bakanlar Kurulunun Görevleri Nelerdir?

Bakanlar Kurulunun Görevleri Nelerdir?

Kasların Görevleri Nelerdir?

Kasların Görevleri Nelerdir?

Yönetici Asistanı Görevleri Nelerdir?

Yönetici Asistanı Görevleri Nelerdir?

Enzimin Görevleri Nelerdir?

Enzimin Görevleri Nelerdir?

Yeşilay Görevleri Nelerdir?

Yeşilay Görevleri Nelerdir?

Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Kaymakamın Görevleri Nelerdir?

Kaymakamın Görevleri Nelerdir?

Lizozom Görevi Nelerdir?

Lizozom Görevi Nelerdir?

Mitokondri Görevi Nelerdir?

Mitokondri Görevi Nelerdir?

Safra Kesesinin Görevi Nelerdir?

Safra Kesesinin Görevi Nelerdir?

Sandık Kurulu Başkanı Görevleri Nelerdir?

Sandık Kurulu Başkanı Görevleri Nelerdir?

Hastane Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Hastane Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Şefin Görevi Nelerdir?

Şefin Görevi Nelerdir?

Kızılay Nedir Görevleri Nelerdir?

Kızılay Nedir Görevleri Nelerdir?

Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri Nelerdir?

Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri Nelerdir?

Mikail Meleğinin Görevi Nedir?

Mikail Meleğinin Görevi Nedir?