Peygamberlerin Görevleri Nelerdir?
12 Temmuz 2024

Peygamberlerin Görevleri Nelerdir?

Peygamberlerin Görevleri

Peygamberlerin görevleri, İslam dünyasında büyük bir öneme sahiptir. Bazı alimlerin görüşlerine göre, dünyaya gönderilen peygamberlerin sayısının 100 binin üzerinde olduğu belirtilmektedir. Ancak, Kur'an-ı Kerim içerisinde ismi geçen peygamber sayısı daha azdır. Peygamberler, doğru, kararlı ve düşünerek hareket eden kişilerdir. Kesinlikle yalan söylemez, söyledikleri her söz doğrudur. Verdikleri sözü tutarlar ve güvenilir olmaları ile diğer insanlardan farklıdırlar. Kesinlikle emanete ihanet etmezler. Zeki, uyanık ve akıllı insanlardır. Peygamberler, Allah tarafından büyük bir zekâ ile lütuf edilmiştir. Günah işlemezler ve Allah'tan aldıkları emirleri kullara aynen ileterek kendi düşünce veya fikirlerini söylemeden olduğu gibi ifade etme görevi ile görevlendirilmişlerdir. Güzel huylu, güzel ahlaklı, görünüşü güzel, yüzü nurlu, uzakta yardımı seven, insanlara iyilik etmeyi seven kişilerdir. Peygamberler, Allah'ın kendilerine söylediği emir ve yasakların insanlara duyurulmasını sağlayarak, Allah ile kul arasında köprü görevi üstlenip elçilik yaparlar.

Peygamberlerin Temel Görevleri

Peygamberlerin görevleri arasında, Allah'ın Cebrail Aleyhisselam ile göndermiş olduğu emir ve yasakların topluluğa duyurulması ve Allah'ı gerektiği şekilde en üstün özellikleriyle tanıtma vazifesi yer alır. Öncelikle yaşamı ile kendisinin buna uyması, sonrasında insanlara tebliğ etmesi görevlerinden bir tanesidir. Allah'ın varlığının anlaşılması açısından peygamberler olmasaydı, insanların aklı Allah'ın varlığını kavrayamazdı. Bu sebepten dolayı, peygamberin görevini icra etmesi ile kullara cennet ve cehennemin anlatılması, dünya içerisinde nasıl yaşayarak ahirette nasıl mutlu olunacağının öğretilmesi peygamberlerin görevlerinden bir tanesidir. El-Emin olarak tanımlanan peygamberler, dünya üzerinde birçok sıkıntıya maruz kalsalar dahi Allah'ın emir ve yasaklarından kesinlikle ayrılmazlar. Görevlerini tamamladıktan sonra Allah'ın izniyle ölerek görevlerini tamamlarlar. Bazı topluluklarda gönderilen peygamberler, hiçbir kulu Allah'a inandıramadan görevlerini tamamlamak zorunda kalmıştır. Anlattıkları ve söyledikleri sebebiyle kulların peygamberlere inanmaması, peygamberlere işkence ve eziyet edilmesine neden olmuştur. Zorlu ve güç gerektiren görevlerinde Allah'ın gerekli şekilde tanıtılmasını sağlamakla görevlidirler. Peygamberler, Allah tarafından çeşitli topluluklara ve kavimlere gönderilmiştir.


 • Allah tarafından görevlendirilen peygamberler, diğer insanlara göre farklı özelliklere sahiptirler. Görevleri, Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara aktarmaktır.
 • Dinin gerektiği şekilde insanları uyarmak ve dini tebliğ etmek öncelikli vazifeleridir.
 • Gönderildiği topluluk içerisinde, insanların hangi davranışlarının uygun olduğunu, hangi davranışlarının din açısından zararlı olduğunu bildirmek için görevlendirilmişlerdir.
 • Kendisine uyan kişilerin cennetle ödüllendirileceğini, dini davranışlarda bulunmayıp kötü davranışlara devam eden kişilerin ise Allah tarafından cehennem ile cezalandırılacağını tebliğ ederler.
 • Gönderilme amaçlarından bir tanesi, Allah'ın varlığını, sadece bir olduğunu, kullardan istediklerini insanlara bildirerek bunlar için gerekli uygulamaları yapıp, ispat etme görevi üstlenmektir.
 • Dini açıdan kullara yol gösterici olarak dünyaya gönderilmişlerdir.
 • Dinin gerektiği şekilde ibadetlerin nasıl uygulanacağını gönderdikleri topluluklara öğretmekle mükelleftirler.
 • Gönderildiği topluluğa ahlak ilkelerini açıklayarak, bu noktada gerekli uygulamaları yapmakla görevlendirilmişlerdir.
 • Allah'ın yasaklarını kendisi de uygulayarak kullara düzgün örnek olmakla mükelleftirler.
 • Görevlerinin doğru olması açısından hangi zorlukta olursa olsun görevini yerine getirmek zorundadırlar.
 • Kainatı yaratan Allah'ın varlığının, birliğinin ve dünyada oluşturduğu sanatın kullara gösterilmesi için vazife almışlardır.
 • Allah'ın gönderdiği vahiy ve risalet sayesinde kulların bilgilendirilmesini sağlarlar.
 • Kendilerine karşı yapılan baskılara kesinlikle boyun eğmezler.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Refik

12 Temmuz 2024 Cuma

Peygamberlerin görevlerinin ne kadar zor olduğunun farkında mısınız? Özellikle bazı peygamberlerin, hiçbir kulu Allah'a inandıramadan görevlerini tamamlamak zorunda kalmaları nasıl bir duygu olabilir?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Refik, peygamberlerin görevlerinin ne kadar zor olduğunu gerçekten anladığında, onlara olan saygı ve hayranlık daha da artıyor. Özellikle hiçbir kulu Allah'a inandıramadan görevlerini tamamlamak zorunda kalan peygamberler için bu durum, muhtemelen büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü anlamına geliyordu. Buna rağmen, onlar sabır ve azimle görevlerini yerine getirdiler, çünkü Allah'a olan inançları ve bağlılıkları son derece güçlüydü. Bu da aslında bizlere örnek olabilecek bir davranış şekli sunuyor.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Defterdar Görevleri Nelerdir?

Defterdar Görevleri Nelerdir?

Kanın Görevleri Nelerdir?

Kanın Görevleri Nelerdir?

Popüler İçerikler

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Emniyet Müdürlüğünün Görevleri Nelerdir?

Emniyet Müdürlüğünün Görevleri Nelerdir?

Damarın Görevleri Nelerdir?

Damarın Görevleri Nelerdir?

Adalet Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

Adalet Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

Kiramen Katibin Meleğinin Görevi Nelerdir?

Kiramen Katibin Meleğinin Görevi Nelerdir?

Pöh Görevleri Nelerdir?

Pöh Görevleri Nelerdir?

Güncel

Hükümetin Görevleri Nelerdir?

Hükümetin Görevleri Nelerdir?

Güncel

Lenf Sisteminin Görevleri Nelerdir?

Lenf Sisteminin Görevleri Nelerdir?

Afad Görevleri Nelerdir?

Afad Görevleri Nelerdir?

Midenin Görevi Nelerdir?

Midenin Görevi Nelerdir?

Müftünün Görevleri Nelerdir?

Müftünün Görevleri Nelerdir?

Sitoplazmanın Görevleri Nelerdir?

Sitoplazmanın Görevleri Nelerdir?

Üreter Görevi Nedir?

Üreter Görevi Nedir?

Müezzinin Görevleri Nelerdir?

Müezzinin Görevleri Nelerdir?

Yeşilay Görevleri Nelerdir?

Yeşilay Görevleri Nelerdir?

Yazı İşleri Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Yazı İşleri Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Garsonun Görevleri Nelerdir?

Garsonun Görevleri Nelerdir?

Toplardamarın Görevi Nelerdir?

Toplardamarın Görevi Nelerdir?

Tıbbi Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Tıbbi Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Ribozom Görevi Nelerdir?

Ribozom Görevi Nelerdir?

Eşlerin Birbirine Karşı Görevleri Nelerdir?

Eşlerin Birbirine Karşı Görevleri Nelerdir?

Şeyhülislam Görevleri Nelerdir?

Şeyhülislam Görevleri Nelerdir?

Hizmetlinin Görevleri Nelerdir?

Hizmetlinin Görevleri Nelerdir?