Sitoplazmanın Görevleri Nelerdir?
13 Temmuz 2024

Sitoplazmanın Görevleri Nelerdir?

Sitoplazmanın Tanımı

Sitoplazma, hücre zarı ve çekirdek arasında yer alan, yumurta akı kıvamında, renksiz bir sıvı ile dolu akışkan bir yapıdadır. Sitoplazmanın %90'ı su, geri kalan %10'u ise yağ, protein, madensel tuzlar, karbonhidrat, vitamin, salgı, glikoz, enzim ve organellerden oluşur. Hücreye ait tüm hayati faaliyetler burada gerçekleşir.

Sitoplazmanın Özellikleri Nelerdir?

 • Yarı saydam bir yapıdadır.
 • Suda çözünmez.
 • Canlı bir yapıya sahiptir.
 • Renksizdir.
 • Hücre zarından geçemez.

Sitoplazmanın Görevleri

Sitoplazma, hücredeki solunum, dolaşım, beslenme, üreme, sindirim ve boşaltım gibi hayati faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlar. Bu faaliyetleri gerçekleştiren yapılara organel denir. Sitoplazmada bulunan organellerin her birinin farklı görevleri vardır.

Sitoplazmadaki organeller şunlardır: ribozom, lizozom, mitokondri, endoplazmik retikulum, golgi aygıtı, plastitler, sentrozom ve koful.

Ribozom

 • Ana görevi protein ve enzim sentezlemektir.
 • Protein sentezi esnasında polizomları oluştururlar.
 • Ribozom, tüm hücrelerdeki en küçük organeldir.
 • Çekirdekçikte üretilir.
 • İki birimden oluşur ve zarsızdır. Alt birim RNA, üst birim proteindir.
 • Kloroplast sıvısında, sitoplazmada, mitokondride, çekirdek zarı üzerinde ve granüllü endoplazmik retikulumda bulunur.
 • Ribozomlar her canlıda farklı yapıya sahiptir.
 • Ribozom, bir hücrenin canlılığını sürdürebilmesi için gereklidir.
 • Ribozom, enzim salgılayan bez hücrelerinde daha fazladır.

Lizozom

 • Lizozom, büyük moleküllü besinleri parçalayan organeldir.
 • Lizozomun parçalanması durumunda kendi kendini sindirmesine otoliz denir.
 • Lizozomun oluşumunda endoplazmik retikulum, golgi aygıtı ve ribozom etkilidir.
 • En fazla fagositoz ve pinositoz yapan hücrelerde bulunur.

Mitokondri

 • Mitokondri, oksijenli solunum yapma özelliği sayesinde enerji üretilen ve depolanan yerdir.
 • İç ve dış zar olarak çift zarlıdır. İç zarı kıvrımlı yapıya sahiptir.
 • Enerji ihtiyacı diğerlerine göre daha fazla olan hücrelerde daha fazla bulunur; karaciğer, sinir, kas hücreleri gibi.
 • Memelilerin alyuvarlarında ve prokaryotlarda bulunmazlar.

Endoplazmik Retikulum

 • Hücre zarı ve çekirdek zarı arasında uzanan zarlı kanallar sistemine denir.
 • Çekirdekli hücrelerin hepsinde bulunur. Memelilerin alyuvarları hariç.
 • Hücreleri bölümlere ayırır.
 • Maddeleri hücre içine ve hücre dışına taşır.
 • Kalsiyum ve protein gibi maddeleri depolar.

Golgi Aygıtı

 • Salgı maddelerinin yapılması, paketlenmesi ve salgılanmasından sorumludur.
 • Hücre zarı yapımında yer alır.
 • Çekirdeğe yakındır.
 • Lizozomun oluşumunda görevlidir.
 • Selüloz içeren madde salgılar.
 • Memelilerin alyuvarları hariç tüm çekirdek içeren hücrelerde bulunur.

Plastitler

 • Bir renk maddesidir.
 • Sadece bitki hücrelerinde bulunur.

Sentrozom

 • Dik duran dokuz çift tüpten meydana gelir.
 • Kirpik, sil, kamçı gibi hücre topluluklarını oluşturur.
 • Sentriol adı verilen birimlerden oluşur.

Koful

 • Endoplazmik retikulum, lizozom, golgi aygıtı ve hücre zarından oluşur.
 • Hücre içinde pH ve osmotik basıncı ayarlamada görevlidir.
 • Hücreye direnç ve diklik desteği verir.
 • Kofulun büyüklüğü ve miktarının fazla olması metabolizmanın yavaşlamasına neden olur.

Sonuç

Sitoplazmanın görevleri, yukarıdaki organellere yataklık etmek, biyokimyasal reaksiyonlar için zemin hazırlamak ve rotasyon, sirkülasyon gibi yöntemlerle organellere hareket ortamı sağlamak olarak özetlenebilir. Sitoplazma, hücrenin hayati fonksiyonlarının gerçekleştiği ana mekan olarak büyük öneme sahiptir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Kapıcının Görevleri Nelerdir?

Kapıcının Görevleri Nelerdir?

Güneşin Görevleri Nelerdir?

Güneşin Görevleri Nelerdir?

Klavye Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Klavye Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

İslamda Kadının Kocasına Karşı Görevleri Nelerdir?

İslamda Kadının Kocasına Karşı Görevleri Nelerdir?

Sivil Toplum Kuruluşlarının Görevleri Nelerdir?

Sivil Toplum Kuruluşlarının Görevleri Nelerdir?

Güncel

Dalağın Görevi Nelerdir?

Dalağın Görevi Nelerdir?

Güncel

Ctrl Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Ctrl Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Güncel

Münazara Başkanının Görevleri Nelerdir?

Münazara Başkanının Görevleri Nelerdir?

Fen İşleri Müdürlüğü Görevleri Nelerdir?

Fen İşleri Müdürlüğü Görevleri Nelerdir?

Genel Müdürün Görevleri Nelerdir?

Genel Müdürün Görevleri Nelerdir?

DNA Görevleri Nelerdir?

DNA Görevleri Nelerdir?

Üreter Görevi Nedir?

Üreter Görevi Nedir?

Görev Tanımları Neden Kullanılır?

Görev Tanımları Neden Kullanılır?

Pöh Görevleri Nelerdir?

Pöh Görevleri Nelerdir?

Çekül Görevleri Nelerdir?

Çekül Görevleri Nelerdir?

Görev Nasıl Tanımlanır?

Görev Nasıl Tanımlanır?

Azı Dişi Görevi Nelerdir?

Azı Dişi Görevi Nelerdir?

Eşlerin Birbirine Karşı Görevleri Nelerdir?

Eşlerin Birbirine Karşı Görevleri Nelerdir?

Sivil Savunmanın Görevleri Nelerdir?

Sivil Savunmanın Görevleri Nelerdir?

Virgülün Görevleri Nelerdir?

Virgülün Görevleri Nelerdir?

İhtiyar Heyetinin Görevleri Nelerdir?

İhtiyar Heyetinin Görevleri Nelerdir?

Pilotun Görevi Nelerdir?

Pilotun Görevi Nelerdir?

Doktor Görevleri Nelerdir?

Doktor Görevleri Nelerdir?

Mühendis Görevi Nelerdir?

Mühendis Görevi Nelerdir?

Kalın Bağırsağın Görevleri Nelerdir?

Kalın Bağırsağın Görevleri Nelerdir?

Hastane Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Hastane Müdürünün Görevleri Nelerdir?