Padişahın Görevleri Nelerdir?
15 Mayıs 2024

Padişahın Görevleri Nelerdir?

Padişahın görevleri, denilince ilk akla gelen devleti yönetmektir. Padişahlık Osmanlı Devlet yönetiminde yer alan bir müessesedir. Padişahlık babadan oğula geçen yönetim sistemin bir parçasıdır. Başlangıçta Bilecik ilinde küçük bir beyli olarak kurulan Osmanlı Beyliğinin başında Osman Bey bulunmaktaydı. Beylikleri yöneten kişiye Bey adı verilirken topraklarını gittikçe genişleten Osmanlı Beyliği bir devlet haline dönüşmüştü. Osmanlı Devleti'nin başına da tıpkı Beylik döneminde olduğu gibi babadan oğula geçen bu otoriter sisteme devam edilmiştir. Padişah öldüğüne bu görev Osmanlı soyunda bulunan oğullardan bir tanesine verilirdi. Bu durum bir süre sonra taht kavgalarını, bazı entrikaları beraberinde getirmiş ve devletin yıkılması hızlanmıştır. Padişah olarak devletin başına geçecek kişinin ehil olması çok önemli olduğu halde bazen küçük yaşta padişah olmak zorunda kalan şehzadeler bulunmaktadır. Özellikle Fatih Sultan Mehmet ve Genç Osman bunlardan bazılarıdır. Bu zor görevi yerine getirebilmek için şehzadeler küçük yaşta Lala adı verilen kişiler nezdinde ağır eğitimlere tabi tutularak devlet yönetimine hazırlanmaya çalışılmıştır. Bu eğitim daha çok saraydan uzak illerde yerine getirilmiştir. Amasya, Edirne gibi iller şehzadelerin yetiştirildiği illerdir. Hatta bu vilayetler günümüzde de şehzadeler şehri olarak anılmaktadır.

Padişahın görevleri nelerdir?
  • Padişahın en önemli görevi devleti yönetmek idi. Padişah devlet işleriyle ilgili karar alırken kendisine sınırsız bir yetki tanınmıştı. Bu yetkinin sınırları İslami esaslara göre belirlenirdi.
  • Devlet yönetimi Divan adı verilen yerde görüşülmekteydi. Divan günümüzdeki Meclis'in karşılığıdır. Divanı hümayun savaş, ekonomi, ülke yönetimi gibi en özel işlerin görüşülüp karara bağlandığı yerdir. Divanın başkanlığını bir süre padişah yerine getirmiştir. Divanda aynı zamanda vezir-i azam, vezirler ve başka divan üyeleri de bulunurdu. Padişahın divana başkanlık etme görevi Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar devam etmiştir. Bu tarihten sonra ülkenin devletten imparatorluğa taşınması nedeniyle padişahın yükü artmıştır. Bu nedenle padişah divan başkanlığı görevini sadrazama devretmiştir. Padişah divanda karar alırken son söz kendisine ait olsa da tüm divan üyelerini fikrine önem verip dinlerdi.
  • Savaşta ordunun komutanlığı görevi padişahındı. Bu görev bazı durumlarda sadrazama devredilebilirdi.
  • Padişah devlet yönetiminde söz sahibi olacak büyük devlet adamlarını atardı.
  • Günümüzde savaşa kara verme yetkisi meclisindir. Ancak o dönemde savaş ve barışa karar verecek olan kişi padişah idi. Padişah bu konuda son sözü söylerdi.
  • Osmanlı Devleti şeriat ile yönetildiği için din damları da yönetimde söz sahibiydi. Padişah aldığı kararlarda mutlaka Şeyhülislam adı verilen makamdan fetva alırdı. Şeyhül İslam'ın günümüzdeki karşılığı Diyanet İşleri Başkanıdır.
  • Ülkede iç huzuru barışı ve güvenli ortamı sağlardı

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Halim

21 Mayıs 2024 Salı

Yönetimde söz sahibi olan kişinin padişah olduğunu belirtmişsiniz. Ancak şehülislamlar ne tür durumlarda padişaha karşı geliyorlardı? Yani hangi tür kararlar karşısında tepki veriyorlardı? Bir de padişahlar hangi emirlerini vermeden önce mi yoksa sonra mı padişaha danışmaları gerek? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Padişah ve şehülislam arasındaki ilişkiyi merak ediyorum.

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Halim Bey, şehülislamlar genellikle padişahın kararlarının şer'i hukuka uygun olup olmadığı konusunda fetva veren dini liderlerdi. Padişahlar, özellikle önemli devlet meselelerinde ve halkı ilgilendiren kararlar alırken şehülislamın görüşünü almaya özen gösterirlerdi. ޞehülislamlar, padişahın kararının dinen uygun olmadığını düşündüklerinde karşı çıkabilir ve durumu yeniden değerlendirmesini isteyebilirlerdi. Bu durum genellikle padişahın emirlerini vermeden önce gerçekleşirdi; ancak bazen sonrasında da şehülislamın müdahalesi olabiliyordu. Padişah ve şehülislam arasındaki ilişki, karşılıklı saygıya dayalı olup, devletin din ve hukuk dengesini sağlamaya yönelikti.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Beyincik Görevleri Nelerdir?

Beyincik Görevleri Nelerdir?

Derinin Görevleri Nelerdir?

Derinin Görevleri Nelerdir?

Çiftçinin Görevi Nelerdir?

Çiftçinin Görevi Nelerdir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Sadrazamın Görevleri Nelerdir?

Sadrazamın Görevleri Nelerdir?

Salon Başkanının Görevleri Nelerdir?

Salon Başkanının Görevleri Nelerdir?

Belediye Birimleri ve Görevleri Nelerdir?

Belediye Birimleri ve Görevleri Nelerdir?

Doktor Görevleri Nelerdir?

Doktor Görevleri Nelerdir?

Vücudumuzdaki Organlar ve Görevleri Nelerdir?

Vücudumuzdaki Organlar ve Görevleri Nelerdir?

Güncel

Koful Görevi ve Özellikleri

Koful Görevi ve Özellikleri

Güncel

Belediye Başkanı Görevleri Nelerdir?

Belediye Başkanı Görevleri Nelerdir?

Güncel

Mahkemeler ve Görevleri Nelerdir?

Mahkemeler ve Görevleri Nelerdir?

Sağlık Bakanı Görevleri Nelerdir?

Sağlık Bakanı Görevleri Nelerdir?

Elektronik Devre Elemanları ve Görevleri Nelerdir?

Elektronik Devre Elemanları ve Görevleri Nelerdir?

Mühendis Görevi Nelerdir?

Mühendis Görevi Nelerdir?

Tuşların Görevleri Nelerdir?

Tuşların Görevleri Nelerdir?

Azrailin Görevleri Nelerdir?

Azrailin Görevleri Nelerdir?

Kızılay Görevleri Nelerdir?

Kızılay Görevleri Nelerdir?

Ösym Salon Başkanı Görevleri Nelerdir?

Ösym Salon Başkanı Görevleri Nelerdir?

Golgi Cisimciği Görevleri Nelerdir?

Golgi Cisimciği Görevleri Nelerdir?

Hafaza Meleklerinin Görevleri Nelerdir?

Hafaza Meleklerinin Görevleri Nelerdir?

Hakimin Görevleri Nelerdir?

Hakimin Görevleri Nelerdir?

Okul Aile Birliğinin Görevleri Nelerdir?

Okul Aile Birliğinin Görevleri Nelerdir?

Mineraller ve Görevleri Nelerdir?

Mineraller ve Görevleri Nelerdir?

Vatandaşlık Görevleri Nelerdir?

Vatandaşlık Görevleri Nelerdir?

Bilgisayarda Tuşların Görevleri Nelerdir?

Bilgisayarda Tuşların Görevleri Nelerdir?

Meslekler ve Görevleri Nelerdir?

Meslekler ve Görevleri Nelerdir?

Bahçıvanın Görevleri Nelerdir?

Bahçıvanın Görevleri Nelerdir?

Vücudun Görevleri Nelerdir?

Vücudun Görevleri Nelerdir?

Garsonun Görevleri Nelerdir?

Garsonun Görevleri Nelerdir?