Mahkemeler ve Görevleri Nelerdir?
20 Temmuz 2024

Mahkemeler ve Görevleri Nelerdir?

Mahkemeler ve Görevleri

Türk adalet sistemi, hukuk devleti ilkesine dayalı olarak yapılandırılmıştır ve çeşitli mahkemeler aracılığıyla yargı yetkisini kullanmaktadır. Bu mahkemeler, üst derece mahkemeleri ve ilk derece mahkemeleri olarak iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Her bir mahkeme türü, belirli yargı yetkilerini ve görev alanlarını kapsamaktadır. Aşağıda, Türk adalet sistemindeki mahkemeler ve görevleri detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

İlk Derece Mahkemeler ve Görevleri

İlk derece mahkemeleri, uyuşmazlıkların ve davaların ilk kez ele alındığı mahkemelerdir. Bu mahkemeler, genel olarak altı başlık altında toplanmaktadır:

 • Hukuk Mahkemeleri
Hukuk mahkemeleri, medeni hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde görev yapar. İki ana türü vardır:
 • Sulh Hukuk Mahkemeleri: Daha küçük ve basit hukuk davalarına bakar.
 • Asliye Hukuk Mahkemeleri: Başka mahkemelerin görev alanına girmeyen tüm davalara bakar.
 • Ceza Mahkemeleri
Ceza mahkemeleri, suç işlediği iddia edilen kişilerin yargılandığı mahkemelerdir. Üç ana türü vardır:
 • Sulh Ceza Mahkemeleri: Basit ve hafif suçlara bakar.
 • Asliye Ceza Mahkemeleri: Daha ciddi suçlara bakar.
 • Ağır Ceza Mahkemeleri: En ağır suçlara ve karmaşık ceza davalarına bakar.
 • İdare Mahkemeleri
İdare mahkemeleri, idari işlemler ve kamu hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları çözer. Bu mahkemelerde bir başkan ve iki üye bulunur.

 • Vergi Mahkemeleri
Vergi mahkemeleri, vergi uyuşmazlıkları ve mali yükümlülüklerle ilgili davalara bakar. Bu mahkemeler, genel bütçe, il özel idareleri, belediye ve köylerin vergileri gibi konuları ele alır.

 • Disiplin Mahkemeleri
Disiplin mahkemeleri, askeri kişilerin disiplin konuları ve yargılanmaları ile ilgilenir. Bu mahkemelerde bir başkan ve iki üye bulunur.

 • Askeri Mahkemeler
Askeri mahkemeler, askeri kişilerin işledikleri askeri suçları yargılar. Anayasada düzenlenmiş olup, üç askeri hakimden oluşur. İddia makamı askeri savcıdır. Üst derece mahkemesi ise Askeri Yargıtay’dır.

Üst Derece Mahkemeler ve Görevleri

Üst derece mahkemeleri, ilk derece mahkemelerinin kararlarına karşı yapılan itirazları inceler ve nihai kararları verir. Bu mahkemeler beş başlık altında toplanmaktadır:

 • Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi, yasama organlarının denetlenmesi, anayasaya uygunluğun kontrolü ve bireysel başvurular gibi konuları denetler. Ayrıca, yüksek mahkeme sıfatıyla bazı davalara bakar.

 • Yargıtay
Yargıtay, adliye mahkemelerince verilmiş ve kanunun diğer bir adli merciye bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Yargıtay, adaletin sağlanması ve yargı kararlarının standartlaştırılması amacıyla görev yapar.

 • Danıştay
Danıştay, kamu kurumlarının düzenlemeleri, vergi ve disiplin kurulu davaları ile ilgili uyuşmazlıkları çözer. İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı yapılan itirazları inceler ve temyiz mercii olarak görev yapar. Ayrıca, kanun ve tüzük tasarıları konusunda görüş bildirir.

 • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili idari uyuşmazlıkları çözer.

 • Uyuşmazlık Mahkemesi
Uyuşmazlık Mahkemesi, adli, idari ve askeri yargı mercileri arasında ortaya çıkan görev uyuşmazlıklarını çözer ve hangi mahkemenin görevli olduğunu belirler.

Sonuç

Türk adalet sistemi, çeşitli mahkemeler aracılığıyla yargı yetkisini kullanarak adaletin sağlanmasını amaçlamaktadır. Mahkemeler, belirli görev alanlarına sahip olup, her bir mahkeme türü farklı türdeki uyuşmazlıkları çözmekle yükümlüdür. Bu sistemin etkin işleyişi, hukuk devleti ilkesinin ve adaletin sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Aytuğ

20 Temmuz 2024 Cumartesi

Mahkemelerin görevlerini incelerken, idare mahkemelerinin başkan ve iki üyeden oluştuğunu öğrendim. Bu mahkemelerdeki karar mekanizması nasıl işliyor ve üyelerin görüş farklılıkları durumunda ne yapılıyor?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Aytuğ, idare mahkemelerinde karar mekanizması genellikle başkan ve iki üyenin oy çokluğuna dayanır. Üyeler arasında görüş farklılıkları olduğunda, en az iki üyenin aynı yönde oy kullanması gerekmektedir. Eğer üyeler arasında eşitlik olursa, başkanın oyu belirleyici olur. Bu şekilde, mahkeme kararlarını alır ve adaletin sağlanmasını amaçlar.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Karaciğerin Görevleri Nelerdir?

Karaciğerin Görevleri Nelerdir?

Muhasebecinin Görevleri Nelerdir?

Muhasebecinin Görevleri Nelerdir?

Kan Pulcukları Görevileri Nelerdir?

Kan Pulcukları Görevileri Nelerdir?

Yazı İşleri Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Yazı İşleri Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Sindirim Sistemi Görevleri Nelerdir?

Sindirim Sistemi Görevleri Nelerdir?

Güncel

Kalın Bağırsağın Görevleri Nelerdir?

Kalın Bağırsağın Görevleri Nelerdir?

Güncel

Organeller ve Görevleri Nelerdir?

Organeller ve Görevleri Nelerdir?

Güncel

Çekül Görevleri Nelerdir?

Çekül Görevleri Nelerdir?

Padişahın Görevleri Nelerdir?

Padişahın Görevleri Nelerdir?

Beyin Görevleri Nelerdir?

Beyin Görevleri Nelerdir?

Mitokondri Görevi Nelerdir?

Mitokondri Görevi Nelerdir?

Bakanların Görevleri Nelerdir?

Bakanların Görevleri Nelerdir?

Sadrazamın Görevleri Nelerdir?

Sadrazamın Görevleri Nelerdir?

Bakanlar Kurulunun Görevleri Nelerdir?

Bakanlar Kurulunun Görevleri Nelerdir?

Erkek Organın Görevleri Nelerdir?

Erkek Organın Görevleri Nelerdir?

Ceo Görevleri Nelerdir?

Ceo Görevleri Nelerdir?

Mahkemeler ve Görevleri Nelerdir?

Mahkemeler ve Görevleri Nelerdir?