Bakanların Görevleri Nelerdir?
20 Temmuz 2024

Bakanların Görevleri Nelerdir?

Bakanların Görevleri

Bakanların görev ve yetkileri, bakanlıkların kurulması, kaldırılması, bölünmesi ve birleştirilmesi 3046 sayılı Kanun'a göre düzenlenmektedir. Kanunun amacı, bakanların görevleri ve yetkilerine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. Aynı veya benzer görevler tek bir bakanın sorumluluğuna verilerek, atıl kapasite ve kaynak israfı önlenmiş olur. İlgili bakanlığın hizmet ve görev alanlarına giren faaliyetler o bakanlığa ait bakanların görevleri arasındadır. Bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiri olan kişidir.

Bakanların Görevleri Nelerdir?

 • İlgili bakanlık hizmet mevzuatına, hükümetin genel siyasetine ve milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak işlerini yürütmek.
 • İlgili bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla iş birliği ve koordinasyon sağlamak.
 • Bakanlar, başbakana karşı sorumludurlar.
 • Her bakan, kendi altında çalışanların her türlü faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, bakanlık merkez, bağlı kuruluşların faaliyetlerini, taşra ve yurt dışı teşkilatlarının faaliyetlerini, işlem ve hesaplarını denetlemekle görevlidir.
 • Anayasa'da Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'na ait yetki ve görevlere değinilmekle birlikte, her bir bakanın görevi hakkında genel ifadelerin dışında kesin hükümler bulunmamaktadır.
 • Her bakan, siyasi yönden başbakana karşı sorumludur.
 • Şu an itibariyle ülkemizde 21 bakanlık bulunmaktadır ve ilgili bakanlıkların ve bakanların görevleri buna göre değişmektedir.
 • Bakanlar, devletin kendilerine vermiş olduğu resmi görevler dışında başka hiçbir iş yapamazlar.
 • Bakanların görevleri arasında, bakanlığı ilgilendiren yasaları uygulamak ve bakanlığın yetkisi çerçevesindeki tüm işleri yönetmek yer alır.
 • İlgili bakanlığa ait bütçeyi hazırlayıp Bakanlar Kurulu'na sunmak, onaylandıktan sonra bu bütçeyi uygulamak.
 • Bakanların görevleri arasında, kendi bakanlığını ilgilendiren yasa ve yasalara uygun olarak çıkarılan yönetmelik ve tüzüklerin uygulanabilmesi için genelge yayınlamak da bulunur.
 • Kendi bakanlığına ait tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak.

Bakanlıkların Kurulması ve Kaldırılması

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, bölünmesi ve birleştirilmesi, devletin ihtiyaçlarına ve önceliklerine göre düzenlenir. Bu süreç, 3046 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılır. Yeni bir bakanlık kurulması veya var olan bir bakanlığın kaldırılması, genellikle hükümetin stratejik hedefleri ve ülkenin gelişim planları doğrultusunda gerçekleştirilir.

Bakanların Sorumlulukları

Bakanlar, hükümetin genel politikaları doğrultusunda, kendi bakanlıklarının hizmet ve faaliyetlerini yürütmekle sorumludur. Ayrıca, bakanlar, bakanlıklarının bütçesini hazırlamak, uygulamak ve denetlemekle yükümlüdür. Her bakan, kendi bakanlığının faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek amacıyla, gerekli yönetmelik ve genelgeleri çıkartmakla yetkilidir.

Bakanların İşbirliği ve Koordinasyonu

Bakanlar, kendi bakanlıklarının faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla iş birliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak zorundadır. Bu iş birliği ve koordinasyon, hükümetin genel politikalarının etkin bir şekilde uygulanmasını ve devletin kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Sonuç

Bakanların görev ve sorumlulukları, 3046 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde belirlenmiştir. Bakanlar, hükümet politikalarının ve stratejik hedeflerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kendi bakanlıklarının faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek ve yönetmekle yükümlüdür. Aynı zamanda, diğer bakanlıklarla iş birliği yaparak, devletin kaynaklarının verimli kullanımına katkıda bulunurlar.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

İskeletin Görevleri Nelerdir?

İskeletin Görevleri Nelerdir?

Popüler İçerikler

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Sulh Hukuk Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

Sulh Hukuk Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

Meleklerin Görevleri Nelerdir?

Meleklerin Görevleri Nelerdir?

Belediye Encümeninin Görevleri Nelerdir?

Belediye Encümeninin Görevleri Nelerdir?

Kanın Görevleri Nelerdir?

Kanın Görevleri Nelerdir?

5 Duyu Organımız ve Görevleri Nelerdir?

5 Duyu Organımız ve Görevleri Nelerdir?

Güncel

Hücre Çekirdeğinin Görevleri Nelerdir?

Hücre Çekirdeğinin Görevleri Nelerdir?

Güncel

Muhtarın Görevleri Nelerdir?

Muhtarın Görevleri Nelerdir?

Güncel

Kemiklerin Görevi Nedir?

Kemiklerin Görevi Nedir?

Lösevin Görevleri Nelerdir?

Lösevin Görevleri Nelerdir?

Ağızın Görevleri Nelerdir?

Ağızın Görevleri Nelerdir?

Karaciğerin Görevi Nedir?

Karaciğerin Görevi Nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı Görevleri Nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı Görevleri Nelerdir?

Kalbin Görevleri Nelerdir?

Kalbin Görevleri Nelerdir?

Vücudun Görevleri Nelerdir?

Vücudun Görevleri Nelerdir?

Müdürün Görevleri Nelerdir?

Müdürün Görevleri Nelerdir?

Sivil Toplum Kuruluşlarının Görevleri Nelerdir?

Sivil Toplum Kuruluşlarının Görevleri Nelerdir?

TBMM Görevleri Nelerdir?

TBMM Görevleri Nelerdir?

Sandık Başkanı Görevleri Nelerdir?

Sandık Başkanı Görevleri Nelerdir?

Kalın Bağırsağın Görevi Nedir?

Kalın Bağırsağın Görevi Nedir?

Mineraller ve Görevleri Nelerdir?

Mineraller ve Görevleri Nelerdir?

Belediye Meclisinin Görevleri Nelerdir?

Belediye Meclisinin Görevleri Nelerdir?

Doktor Görevleri Nelerdir?

Doktor Görevleri Nelerdir?

Başın Görevleri Nelerdir?

Başın Görevleri Nelerdir?

Yutağın Görevi Yutak Kaç Bölümden Oluşur

Yutağın Görevi Yutak Kaç Bölümden Oluşur

Akciğerin Görevleri Nelerdir?

Akciğerin Görevleri Nelerdir?

DNA Görevleri Nelerdir?

DNA Görevleri Nelerdir?

Tse Görevleri Nelerdir?

Tse Görevleri Nelerdir?

Çocuğun Anne Babaya Karşı Görevleri Nelerdir?

Çocuğun Anne Babaya Karşı Görevleri Nelerdir?

İmamın Görevleri Nelerdir?

İmamın Görevleri Nelerdir?

İnfaz Koruma Memuru Görevleri Nelerdir?

İnfaz Koruma Memuru Görevleri Nelerdir?

Mitokondri Görevi Nelerdir?

Mitokondri Görevi Nelerdir?

Minerallerin Görevleri Nelerdir?

Minerallerin Görevleri Nelerdir?

İşlemcinin Görevi Nelerdir?

İşlemcinin Görevi Nelerdir?

Şefin Görevi Nelerdir?

Şefin Görevi Nelerdir?

Teknisyenin Görevleri Nelerdir?

Teknisyenin Görevleri Nelerdir?