Tbmm Görev ve Yetkileri Nelerdir?
12 Temmuz 2024

Tbmm Görev ve Yetkileri Nelerdir?

TBMM Görev ve Yetkileri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye Cumhuriyeti'nin yasama organıdır ve görev ve yetkileri anayasayla belirlenmiştir. TBMM üyeleri, halk tarafından beş yılda bir seçilir ve bu üyeler milletvekili olarak adlandırılır. Milletvekilleri, 1982 Anayasası'na göre çalışır. Anayasanın 7. maddesine göre yasama yetkisi TBMM'ye verilmiştir. TBMM, kendi iç tüzüğüne göre çalışmalarını düzenler.

TBMM'nin Yetkileri Nelerdir?
 • Kanun koymak
 • Kanun değiştirmek
 • Kanun kaldırmak

TBMM'nin Görevleri Nelerdir?
 • Kanun koymak (1982 Anayasası'nın 87. maddesine göre bu yetki verilmiştir)
 • Kanunları görüşmek, gerekirse değiştirmek ve kaldırmak
 • Bütçe görüşmeleri yapmak, bütçeyi hesaplamak ve planlamak
 • Para basılmasına karar vermek (87. maddede kanunla sabitlenmiştir)
 • Savaş ilan edilmesine karar vermek (Anayasanın 92. maddesine göre düzenlenir. 129. maddeye göre de izlenecek yöntem belirlenir)
 • Uluslararası antlaşmaları onaylar ve denetler
 • Bakanlar Kurulu için kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek
 • Genel af veya özel af çıkarmak (Anayasanın 14. maddesine göre af çıkarabilir)
 • Hükümeti denetlemek (Görev ve yetkileri belirleyen Anayasanın 98, 99 ve 100. maddelerine göre "Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek" ibaresi yer almaktadır)
 • Meclis iç tüzüğünü yapmak
 • Kanun hükmünde kararnameleri onaylamak
 • Mahkeme tarafından verilen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek
 • Anayasanın hükümleri gereği diğer görev ve yetkileri yerine getirmek

Ek olarak, TBMM'nin görevleri arasında ayrıca kamu denetçiliği yapmak, milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve yürütme organını denetlemek de bulunmaktadır. TBMM, aynı zamanda anayasal düzenin korunmasında önemli bir rol oynar ve anayasa değişikliklerini gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Yasama sürecinde TBMM'nin komisyonları, kanun tekliflerini detaylı bir şekilde inceleyerek genel kurula sunar.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Utkan

12 Temmuz 2024 Cuma

TBMM'nin kanun koyma yetkisi anayasada belirtilmiş, peki bu yetkiyi nasıl kullanıyorlar ve hangi aşamalardan geçiyorlar? Ayrıca, TBMM bütçe görüşmelerini yaparken nelere dikkat ediyor ve bu süreç nasıl ilerliyor?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Utkan, TBMM'nin kanun koyma yetkisi anayasa ile belirlenmiştir ve bu yetkiyi kullanırken belirli aşamalardan geçer. İlk aşama, kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasıdır. Bu teklif milletvekilleri veya Bakanlar Kurulu tarafından yapılabilir. Teklif, TBMM Başkanlığı'na sunulduktan sonra ilgili komisyona havale edilir. Komisyon, teklifi inceler, gerekirse değişiklikler yapar ve raporunu hazırlar. Komisyon raporu, Genel Kurul'a sunulur ve burada maddeler halinde görüşülür. Her madde üzerinde ayrı ayrı oy kullanılır ve kabul edilen maddeler birleştirilerek kanun haline getirilir. Son aşama ise Cumhurbaşkanının onayıdır. Cumhurbaşkanı, kanunu onayladıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer.

Bütçe görüşmeleri ise daha özel bir süreçtir. Bütçe, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır ve TBMM'ye sunulur. Bütçe tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda detaylı bir şekilde incelenir ve burada değişiklikler yapılabilir. Komisyondan geçen bütçe tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülür. Görüşmeler sırasında milletvekilleri, bütçenin çeşitli kalemleri hakkında sorular sorar ve önerilerde bulunur. Bütçenin kabul edilmesi için Genel Kurul'da oy çokluğu gerekir. Bütçe görüşmelerinde özellikle ekonomik istikrar, kamu harcamalarının verimliliği ve mali disiplin gibi konulara dikkat edilir. Bu süreç, bütçe yılından önce tamamlanır ve yeni mali yılın başlangıcında yürürlüğe girer.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Virgülün Görevleri Nelerdir?

Virgülün Görevleri Nelerdir?

Ribozom Görevi Nelerdir?

Ribozom Görevi Nelerdir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Müdürün Görevleri Nelerdir?

Müdürün Görevleri Nelerdir?

Güvenlik Personelinin Görevleri Nelerdir?

Güvenlik Personelinin Görevleri Nelerdir?

Çiçeğin Kısımları ve Görevleri Nelerdir?

Çiçeğin Kısımları ve Görevleri Nelerdir?

Solunum Organları ve Görevleri Nelerdir?

Solunum Organları ve Görevleri Nelerdir?

Yazı İşleri Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Yazı İşleri Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Görevleri Nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı Görevleri Nelerdir?

Güncel

Kloroplast Görevleri Nelerdir?

Kloroplast Görevleri Nelerdir?

Güncel

Komando Görevi Nelerdir?

Komando Görevi Nelerdir?

Organlarımız ve Görevleri Nelerdir?

Organlarımız ve Görevleri Nelerdir?

İdrar Kesesi Görevleri Nelerdir?

İdrar Kesesi Görevleri Nelerdir?

Kalp Görevi Nedir?

Kalp Görevi Nedir?

Bağırsağın Görevi Nelerdir?

Bağırsağın Görevi Nelerdir?

Sandık Başkanı Görevleri Nelerdir?

Sandık Başkanı Görevleri Nelerdir?

DNA Görevleri Nelerdir?

DNA Görevleri Nelerdir?

Kültür ve Turizm Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

Kültür ve Turizm Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

Ram Görevleri Nelerdir?

Ram Görevleri Nelerdir?

Başbakan Görevleri Nelerdir?

Başbakan Görevleri Nelerdir?

Devletin Temel Görevleri Nelerdir?

Devletin Temel Görevleri Nelerdir?

İnce Bağırsağın Görevi Nelerdir?

İnce Bağırsağın Görevi Nelerdir?

İsrafil Meleğinin Görevi Nelerdir?

İsrafil Meleğinin Görevi Nelerdir?

Böbreğin Görevleri Nelerdir?

Böbreğin Görevleri Nelerdir?

Polisin Görevleri Nelerdir?

Polisin Görevleri Nelerdir?

Dolaşım Sistemi Görevleri Nelerdir?

Dolaşım Sistemi Görevleri Nelerdir?

Bayan Polislerin Görevleri Nelerdir?

Bayan Polislerin Görevleri Nelerdir?

Organellerin Görevleri Nelerdir?

Organellerin Görevleri Nelerdir?

Sindirim Sistemi Görevleri Nelerdir?

Sindirim Sistemi Görevleri Nelerdir?

Lösevin Görevleri Nelerdir?

Lösevin Görevleri Nelerdir?

Minerallerin Görevleri Nelerdir?

Minerallerin Görevleri Nelerdir?

Müdür Yardımcısının Görevleri Nelerdir?

Müdür Yardımcısının Görevleri Nelerdir?