Belediye Encümeninin Görevleri Nelerdir?
22 Haziran 2024

Belediye Encümeninin Görevleri Nelerdir?

Belediye Encümeninin Görevleri

Belediye encümeni, il belediyelerinde ve nüfusu 100.000'i aşan belediyelerde bulunur. Belediye başkanının herhangi bir sebepten katılamadığı toplantılara, belediye başkanının görevlendirdiği başkan yardımcısı ya da encümen üyesi başkanlık eder. Belediye encümeni, haftada en az bir kere olmak üzere, önceden belirlenmiş olan gün ve saatte toplanır. Ayrıca belediye başkanı, acil durumlarda belediye encümenini toplantıya çağırabilmektedir. Belediye encümeninin görevleri, gündem maddeleri şeklinde belediye başkanı tarafından hazırlanır ve belediye başkanının uygun görüş vermesi durumunda encümen üyeleri de gündem maddesi teklif edebilir. Encümene havale edilen konular, en geç bir hafta içinde karara bağlanmalıdır.


  • Stratejik planlar ve yıllık çalışma programları doğrultusunda bütçenin ve kesin hesabın incelenmesi ve belediye meclisine görüş bildirilmesi.
  • Çalışma programına dahil edilmiş işlerin kamulaştırma kararlarının alınması ve uygulanması.
  • Öngörülmeyen giderler ödeneğine ait harcama yerlerinin belirlenmesi.
  • Bütçede fonksiyonel sınıflandırmaların ikinci düzeyleri arasında aktarma yapılmasının sağlanması.
  • Kanunlarda öngörülmüş olan cezaların verilmesi.
  • Davaya konu olmuş belediye uyuşmazlıklarında, anlaşma yolu ile tasfiye kararı verilmesi, ancak vergi, resim ve harçlar bu kapsamın dışındadır.
  • Taşınmaz malların satışı, trampası ve tahsisine ilişkin olarak meclis kararlarının uygulanması ve süre 3 yılı aşmamak koşuluyla kiralanmasına karar verilmesi.
  • Halka ve umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
  • Kanunlar ile belediye encümenine verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Belediye Encümeninin Önemi

Belediye encümeni, belediye yönetiminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinde kritik bir rol oynar. Encümen, belediyenin mali işlerini düzenlemekten, kamusal alanların kullanılmasına kadar geniş bir yelpazede görev alır. Belediye encümeni, yerel yönetimlerin hızlı ve etkili karar almasını sağlar, bu da belediye hizmetlerinin kalitesini artırır ve vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verilmesini mümkün kılar.

Encümen Üyelerinin Seçimi ve Çalışma Prensipleri

Belediye encümeninin üyeleri, belediye meclisi üyeleri arasından seçilir. Encümen üyeleri, genellikle belediye başkanının önerisiyle belirlenir ve belediye meclisinin onayı ile göreve başlar. Encümen toplantıları, açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilir, alınan kararlar tutanaklarla kayıt altına alınır ve gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılır.

Belediye encümeninin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi, belediyenin genel işleyişini olumlu yönde etkiler ve yerel yönetimlerin vatandaşlara daha iyi hizmet sunmasını sağlar.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Lizozom Görevi Nelerdir?

Lizozom Görevi Nelerdir?

Popüler İçerikler

Editörün Seçtiği

İlginizi Çekebilir

Beyin Görevi Nelerdir?

Beyin Görevi Nelerdir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Maliye Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

Maliye Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

Aile Hekiminin Görevleri Nelerdir?

Aile Hekiminin Görevleri Nelerdir?

Duyu Organlarımız ve Görevleri Nelerdir?

Duyu Organlarımız ve Görevleri Nelerdir?

Kızılay Görevleri Nelerdir?

Kızılay Görevleri Nelerdir?

Köy Muhtarının Görevleri Nelerdir?

Köy Muhtarının Görevleri Nelerdir?

Güncel

Karbonhidratların Görevi Nelerdir?

Karbonhidratların Görevi Nelerdir?

Güncel

Vücudumuzdaki Organlar ve Görevleri Nelerdir?

Vücudumuzdaki Organlar ve Görevleri Nelerdir?

Dişlerimiz ve Görevleri Nelerdir?

Dişlerimiz ve Görevleri Nelerdir?

Kadının Erkeğe Karşı Görevleri Nelerdir?

Kadının Erkeğe Karşı Görevleri Nelerdir?

Kadının Görevleri Nelerdir?

Kadının Görevleri Nelerdir?

Belediye Başkanı Görevleri Nelerdir?

Belediye Başkanı Görevleri Nelerdir?

Kolun Görevi Nelerdir?

Kolun Görevi Nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü Görevleri Nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü Görevleri Nelerdir?

Key Görevi Nelerdir?

Key Görevi Nelerdir?

İç Organlarımız ve Görevleri Nelerdir?

İç Organlarımız ve Görevleri Nelerdir?

Psikolog Görevleri Nelerdir?

Psikolog Görevleri Nelerdir?

Köy Muhtarının Görevleri Nelerdir?

Köy Muhtarının Görevleri Nelerdir?

Çanak Yaprak Görevi Nelerdir?

Çanak Yaprak Görevi Nelerdir?

Müftünün Görevleri Nelerdir?

Müftünün Görevleri Nelerdir?

Omurilik Soğanı Görevleri Nelerdir?

Omurilik Soğanı Görevleri Nelerdir?

Subay Görevleri Nelerdir?

Subay Görevleri Nelerdir?

Proteinlerin Görevleri Nelerdir?

Proteinlerin Görevleri Nelerdir?

Sivil Toplum Örgütleri ve Görevleri Nelerdir?

Sivil Toplum Örgütleri ve Görevleri Nelerdir?

Meslekler ve Görevleri Nelerdir?

Meslekler ve Görevleri Nelerdir?

Hipotalamusun Görevleri Nelerdir?

Hipotalamusun Görevleri Nelerdir?

Uzman Çavuş Görevleri Nelerdir?

Uzman Çavuş Görevleri Nelerdir?

Yönetici Asistanı Görevleri Nelerdir?

Yönetici Asistanı Görevleri Nelerdir?

Beyin Görevleri Nelerdir?

Beyin Görevleri Nelerdir?

Şeyhülislam Görevleri Nelerdir?

Şeyhülislam Görevleri Nelerdir?

Cumhurbaşkanın Görevleri Nelerdir?

Cumhurbaşkanın Görevleri Nelerdir?

Resepsiyonist Görevleri Nelerdir?

Resepsiyonist Görevleri Nelerdir?

İnce Bağırsağın Görevi Nedir?

İnce Bağırsağın Görevi Nedir?

Ebenin Görevleri Nelerdir?

Ebenin Görevleri Nelerdir?

Görev Tanımları Neden Kullanılır?

Görev Tanımları Neden Kullanılır?