Beynin Bölümleri ve Görevleri Nelerdir?
11 Temmuz 2024

Beynin Bölümleri ve Görevleri Nelerdir?

Beynin Bölümleri ve Görevleri

Beyin, kafatasının içinde yer alan, karmaşık ve girintili çıkıntılı bir yapıya sahip bir organdır. Beyin, iç bölüm ve dış bölüm olmak üzere iki ana kısımdan oluşur. İç bölüm beyaz, dış bölüm ise gri renktedir. Beynin dış kısmında sinir hücreleri yani aksonlar bulunur; bu kısma ak madde denir. Anatomik olarak beyin, ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Bu bölümler birbirleriyle bağlantılı olsa da, her birinin farklı görevleri vardır. Beynin bölümleri ve görevleri aşağıdaki gibidir.

Beynin Bölümleri

Ön Beyin: Ön beyin, uç beyin ve ara beyin olarak iki ana bölüme ayrılır. Ön beyin, beynin en büyük ve en dikkat çekici bölümüdür.

  • Ara Beyin: Ara beyin, ön beynin talamus, hipofiz bezi ve hipotalamusun arka bölgelerini içerir. Talamus, koku duyusu hariç, beyin kabuğuna giden duyuların toplanması ve dağıtılmasından sorumludur. Duyular, beyin kabuğuna iletilmeden önce burada güzel ya da çirkin, iyi ya da kötü şeklinde sınıflandırılır. Hipotalamus, doku ve iç organların kontrol merkezidir ve bu işlevi hipofiz bezini denetleyerek gerçekleştirir. Bu süreçler, vücut içi dengenin sağlanması için kritiktir.
  • Uç Beyin: Uç beyin, beynin diğer bölümlerini üst taraftan kaplayan bölümdür. Ön kısımdan arka kısma doğru yarıklar ve çatlaklarla ayrılarak küre şeklini almıştır. Bu bölüm, üst kısımdan nasırlı kısım ile, alt kısımdan ise beyin üçgeni adı verilen bağlarla birbirine bağlanmıştır. Bu bağlara akson denir. Uç beyin hayal kurma, öğrenme, değerlendirme, hafıza, konuşma, istemli hareket, yazma, çağrışım ve bilinçli düşünme gibi olayların oluşumunda etkilidir. Yani bu bölüm, duyu organlarının kontrol merkezi olarak işlev görür.

Orta Beyin: Orta beyin, ön beyin ile arka beyin arasında yer alır. Bu bölümde bazı görme ve işitme refleksleri bulunur. Örneğin, ışıkta göz bebeğinin küçülmesi gibi refleksler burada kontrol edilir.

Arka Beyin: Arka beyin, omurilik, omurilik soğanı ve beyincikten oluşur.

  • Omurilik: Omurilik, omurilik soğanından başlayarak kuyruk sokumuna kadar uzanan, silindir şeklindeki yapıdır. Omurilik, beyinden farklı olarak dışı ak madde, içi ise boz maddeden oluşmuştur. Bu bölümde omurilik sıvısı bulunur ve üç zardan oluşur. Yetişkin bir bireyde omurilik ortalama 45 cm uzunluğundadır. Omuriliğin görevleri, beyinden vücuda ve organlara giden ve beyine gelen uyarıları iletmektir.
  • Beyincik: Beyincik, omurilik soğanının üzerinde yer alır ve beynin arka ve alt kısmında bulunur. Beyinciğin ortasında bir merkezi vardır ve bu merkez iki küreden oluşur. Beyinciğin dış kabuk kısmı boz maddelerden ve nöronlardan; iç kısmı ise ak maddelerden yani nöron aksonlarından oluşur. Beyinciğin görevleri, vücudun dengesini sağlamak, kas hareketlerini düzenlemek ve çizgili kasların düzenli çalışmasını sağlamaktır. Beyincik zedelenirse, bireyin kas hareketleri düzensizleşir.
  • Omurilik Soğanı: Omurilik soğanı, beyinciğin alt kısmında, omurilik ile varol köprüsü arasında yer alır. Bu bölüme son beyin de denir. Omurilik soğanının içi boz madde, dışı ise ak madde içerir. Beyinden vücuda giden sinirler, çapraz oluşum gösterir. Yani beynin sağ tarafı vücudun sol tarafını, beynin sol tarafı ise vücudun sağ tarafını kontrol eder. Omurilik soğanında sindirim, boşaltım, dolaşım ve solunum gibi olaylar gerçekleşir. Bunun yanı sıra çiğneme, yutma, yutkunma, kusma, hapşırma gibi refleksler de burada kontrol edilir. Bu nedenle omurilik soğanı, insan yaşamı için hayati öneme sahiptir. Omurilik soğanının zedelenmesi ani ölümlere yol açabilir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Billur

11 Temmuz 2024 Perşembe

Beynin bölümleri arasında en çok dikkatimi çeken ön beynin uç beyin ve ara beyin olarak ikiye ayrılması oldu. Özellikle uç beynin hayal kurma, öğrenme ve hafıza gibi yeteneklerden sorumlu olması, bu bölgenin zedelenmesi durumunda hangi fonksiyonlarımı kaybedebilirim diye merak ettim. Böyle bir durumda hayatım nasıl etkilenir?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba Billur Hanım,

Ön beyin gerçekten de oldukça önemli fonksiyonlardan sorumludur ve uç beyin (korteks) bu bölgenin kritik bir parçasıdır. Uç beyin, hayal kurma, öğrenme, hafıza, karar verme ve bilinçli düşünme gibi yüksek seviyeli zihinsel süreçleri düzenler. Eğer bu bölge zedelenirse, çeşitli bilişsel fonksiyonlarda kayıplar yaşanabilir.

Örneğin, hafıza ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir; geçmiş olayları hatırlamak zorlaşabilir veya yeni bilgiler öğrenmek güçleşebilir. Hayal kurma ve yaratıcı düşünme yetenekleri de olumsuz etkilenebilir, bu da problem çözme ve yenilikçi fikirler geliştirme becerilerini sınırlayabilir. Ayrıca, karar verme süreçlerinde zorluklar yaşayabilir ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık kaybı söz konusu olabilir.

Bu tür bir zedelenme, kişinin duygusal durumunu ve sosyal ilişkilerini de etkileyebilir. Örneğin, empati kurma yeteneğinde azalma, duygusal tepkilerde düzensizlik ve sosyal etkileşimlerde zorluklar yaşanabilir.

Tabii ki, beynin esneklik (plastisite) özelliği sayesinde, bazı fonksiyonlar başka bölgelere kaydırılarak kısmen telafi edilebilir. Ancak yine de böyle bir durumun yaşam kalitesini nasıl etkileyeceğini tam anlamıyla öngörmek zordur ve her bireyde farklılık gösterebilir. Bu nedenle, herhangi bir beyin zedelenmesi durumunda profesyonel tıbbi yardım almak oldukça önemlidir.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Müdürün Görevleri Nelerdir?

Müdürün Görevleri Nelerdir?

Popüler İçerikler

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Yaprağın Görevi Nedir?

Yaprağın Görevi Nedir?

Hakemin Görevleri Nelerdir?

Hakemin Görevleri Nelerdir?

Mimarın Görevi Nelerdir?

Mimarın Görevi Nelerdir?

Kasların Görevleri Nelerdir?

Kasların Görevleri Nelerdir?

Psikolog Görevleri Nelerdir?

Psikolog Görevleri Nelerdir?

Güncel

İnce Bağırsağın Görevi Nelerdir?

İnce Bağırsağın Görevi Nelerdir?

Güncel

Lösevin Görevleri Nelerdir?

Lösevin Görevleri Nelerdir?

Müezzinin Görevleri Nelerdir?

Müezzinin Görevleri Nelerdir?

Klavye Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Klavye Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Apandisit Görevleri Nelerdir?

Apandisit Görevleri Nelerdir?

Sivil Toplum Kuruluşlarının Görevleri Nelerdir?

Sivil Toplum Kuruluşlarının Görevleri Nelerdir?

İnşaat Mühendisinin Görevleri Nelerdir?

İnşaat Mühendisinin Görevleri Nelerdir?

Üreter Görevi Nedir?

Üreter Görevi Nedir?

Mahkemelerin Görevleri Nelerdir?

Mahkemelerin Görevleri Nelerdir?

Enzimin Görevleri Nelerdir?

Enzimin Görevleri Nelerdir?

Mikail Meleğinin Görevi Nelerdir?

Mikail Meleğinin Görevi Nelerdir?

Sandık Başkanı Görevleri Nelerdir?

Sandık Başkanı Görevleri Nelerdir?

Salon Başkanının Görevleri Nelerdir?

Salon Başkanının Görevleri Nelerdir?

Proteinlerin Görevleri Nelerdir?

Proteinlerin Görevleri Nelerdir?

Q Klavye Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Q Klavye Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Hafaza Meleklerinin Görevleri Nelerdir?

Hafaza Meleklerinin Görevleri Nelerdir?

Akyuvarların Görevleri Nelerdir?

Akyuvarların Görevleri Nelerdir?