Anayasada Devletin Görevleri Nelerdir?
12 Temmuz 2024

Anayasada Devletin Görevleri Nelerdir?

Anayasada Devletin Görevleri

Anayasa, bir devletin şeklini, vatandaşların hak ve görevlerini, yasama, yürütme ve yargılama kurallarını düzenleyen temel kanundur. Bu kurallar bütünü, devletin işleyişini ve toplumun düzenini sağlama amacı güder. Anayasa, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde, temel hükümler koyar.

Sivil Anayasa

Sivil anayasa, hiçbir düşünce, fikir, sav gibi akımlardan etkilenmeyen, dil, din, ırk, cinsiyet gibi ayrımcılıklar yapmayan ve tüm toplumun eşit haklar içinde yaşamasını sağlayan temel yasadır. Bu tür anayasalar, toplumun her kesiminin eşit ve adil bir şekilde temsil edilmesini amaçlar.

Anayasa Çeşitleri

 • Yazılı Anayasa
 • Geleneksel Anayasa
 • Yumuşak Anayasa
 • Sert Anayasa
 • Çerçeve Anayasa
 • Kazustik Anayasa

Anayasada Devletin Görevleri

Devletin anayasal görevleri, vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini korumak ve toplumun genel refahını sağlamak üzerine kuruludur. Devletin bu görevleri, anayasada açıkça belirtilmiştir ve şu şekildedir:

 • Ailenin korunmasını sağlamak
 • Eğitim ve öğretim hakkını sağlamak
 • Toprak mülkiyetini düzenlemek
 • Tarım ve hayvancılık alanlarında çalışanların korunmasını sağlamak
 • Çalışma ve sözleşme hürriyetini sağlamak
 • Ücrette adaleti sağlamak
 • Sağlık hizmetlerini sağlamak
 • Çevreyi korumayı sağlamak
 • Konut hakkını sağlamak
 • Vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak
 • Sosyal güvenlik hakkını sağlamak
 • Seçme ve seçilme hakkını sağlamak
 • Seyahat özgürlüğünü sağlamak
 • Bütün bireylere eşit davranılmasını sağlamak
 • Haberleşme hürriyetini sağlamak

Ailenin Korunması

Devlet, ailenin korunması ve aile birliğinin sürdürülmesi için gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda, aile içi şiddetle mücadele, çocuk haklarının korunması ve aileye yönelik sosyal destekler sağlanır.

Eğitim ve Öğretim Hakkı

Anayasa, her bireyin eğitim ve öğretim hakkını güvence altına alır. Devlet, bu hakkın eşit ve adil bir şekilde sağlanması için gerekli altyapı ve kaynakları temin eder. Zorunlu eğitim, devletin bu konudaki temel görevlerinden biridir.

Toprak Mülkiyeti ve Tarım

Devlet, toprak mülkiyetini düzenler ve tarım sektöründe çalışanların haklarını korur. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için gerekli yasal ve ekonomik teşvikler sağlanır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakları

Devlet, çalışma hayatını düzenler ve çalışanların haklarını korur. Ücrette adaletin sağlanması, iş güvenliği ve sosyal güvenlik hakkı, devletin bu alandaki temel görevlerindendir.

Sağlık Hizmetleri ve Çevre Koruma

Devlet, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlar ve çevreyi koruma görevini üstlenir. Temiz hava, su ve çevre hakkı, anayasal güvence altındadır.

Konut ve Seyahat Hakkı

Devlet, herkesin konut hakkını tanır ve bu hakkın gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Ayrıca, seyahat özgürlüğü de anayasal bir hak olarak korunur.

Eşitlik ve Haberleşme Hürriyeti

Devlet, vatandaşların eşit muamele görmesini sağlar ve haberleşme hürriyetini korur. Bu hakların ihlali durumunda gerekli yasal düzenlemeler ve yaptırımlar uygulanır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Beyin Görevleri Nelerdir?

Beyin Görevleri Nelerdir?

Editörün Seçtiği

İlginizi Çekebilir

Lizozom Görevi Nelerdir?

Lizozom Görevi Nelerdir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Şefin Görevi Nelerdir?

Şefin Görevi Nelerdir?

Apandisit Görevleri Nelerdir?

Apandisit Görevleri Nelerdir?

Resmi Kurumlar ve Görevleri Nelerdir?

Resmi Kurumlar ve Görevleri Nelerdir?

Hücreler ve Görevleri Nelerdir?

Hücreler ve Görevleri Nelerdir?

İşlemcinin Görevi Nelerdir?

İşlemcinin Görevi Nelerdir?

Güncel

Sulh Hukuk Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

Sulh Hukuk Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

Güncel

Bayan Polislerin Görevleri Nelerdir?

Bayan Polislerin Görevleri Nelerdir?

Güncel

Organlarımız ve Görevleri Nelerdir?

Organlarımız ve Görevleri Nelerdir?

Böbreğin Görevleri Nelerdir?

Böbreğin Görevleri Nelerdir?

Üretra Görevi Nelerdir?

Üretra Görevi Nelerdir?

İtfaiyecinin Görevleri Nelerdir?

İtfaiyecinin Görevleri Nelerdir?

Tbmm Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Tbmm Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Organeller ve Görevleri Nelerdir?

Organeller ve Görevleri Nelerdir?

Damarın Görevleri Nelerdir?

Damarın Görevleri Nelerdir?

Akut Görevleri Nelerdir?

Akut Görevleri Nelerdir?

Vitaminlerin Görevleri Nelerdir?

Vitaminlerin Görevleri Nelerdir?

Mübaşirin Görevleri Nelerdir?

Mübaşirin Görevleri Nelerdir?

İmamın Görevleri Nelerdir?

İmamın Görevleri Nelerdir?

Müezzinin Görevleri Nelerdir?

Müezzinin Görevleri Nelerdir?

Klavye Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Klavye Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Pilin Görevleri Nelerdir?

Pilin Görevleri Nelerdir?

Kızılay Görevleri Nelerdir?

Kızılay Görevleri Nelerdir?

Dalağın Görevi Nelerdir?

Dalağın Görevi Nelerdir?

Padişahın Görevleri Nelerdir?

Padişahın Görevleri Nelerdir?

İsrafil Meleğinin Görevi Nelerdir?

İsrafil Meleğinin Görevi Nelerdir?

Azı Dişi Görevi Nelerdir?

Azı Dişi Görevi Nelerdir?

Hükümetin Görevleri Nelerdir?

Hükümetin Görevleri Nelerdir?

Safra Kesesinin Görevi Nelerdir?

Safra Kesesinin Görevi Nelerdir?

Koful Görevi ve Özellikleri

Koful Görevi ve Özellikleri

Sivil Toplum Örgütleri ve Görevleri Nelerdir?

Sivil Toplum Örgütleri ve Görevleri Nelerdir?

Vakıfların Görevleri Nelerdir?

Vakıfların Görevleri Nelerdir?

İnce Bağırsağın Görevi Nedir?

İnce Bağırsağın Görevi Nedir?