Hastane Müdürünün Görevleri Nelerdir?
19 Haziran 2024

Hastane Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Hastane müdürü, sağlık idaresi yüksek okulu mezunu ya da temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksek okul ve fakültelerden mezun olan kişiler arasından seçilir. Sağlık kurumları yöneticiliği, sağlık kurumları işletmeciliği mezunu olan ve hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans ya da doktora yapmış olanlar bu görevi üstlenebilir. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmalıdır. Hastane müdürü, disiplinli, dürüst, adil ve örnek bir çalışan olmalıdır. Acil durumlarda kriz yönetimi yeteneğine sahip olmalı, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir birey olmalıdır. Hastane müdürünün birçok farklı alanda görevi bulunur.

Hastane Müdürünün Temel Görevleri
 • Baştabipliğe bağlı olarak hastanenin idari hizmetlerini, mali hizmetlerini ve teknik hizmetlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler uyarınca yürütmek ile vazifeli ve yükümlüdür.
 • Hastanenin mümkün olduğunca verimli çalışmasını sağlamak ve her türlü ihtiyaçlarını zamanında tespit etmek, sağlanması için gerekli önlemleri almak. Baştabipin vereceği talimatlara uygun olarak hareket etmek, işlemleri sonuçlandırmak.
 • Satınalma, depo etme, ambar ve de depodan çıkış hizmetlerini yakından izler ve gerektiği şekilde yapılmasını sağlar.
 • Gündelik olarak iaşe tabelasını kontrol eder. Buna göre ambardan çıkacak ya da dışarıdan gelecek besin maddelerinin zamanında hastane mutfağına teslim olmasını sağlar.
 • Hastaneye cihaz, her çeşit motor, eşya, malzeme ve bina onarımı tarzı işlerin ilgili birimler tarafından vaktinde yapılmasını sağlar. Görevlerini hem düzenli hem de verimli bir şekilde yapmalarını sağlar. Genel idare hizmetlerinde çalışan ve kendisine bağlı olan personelin mevcut kanun tüzük ve yönetmelikler uyarınca vazife, yetki ve sorumluluklarını belirlemekle görevlidir ve direkt olarak baştabibe karşı sorumludur.
 • Hastanede gerekli olan güvenlik ve emniyet tedbirlerini alır. Eğer hastanede Sivil Savunma Uzmanı yoksa sivil savunma uzmanı ya da deprem, yangın ve su baskınları gibi sıra dışı haller için yapılması gereken görevleri disiplinli ve titiz bir şekilde uygular.
 • Kalite Yönetim sistemindeki proseslere uygun olarak çalışır.
 • Hastane personeli tarafından yapılan her türlü öneri ve tavsiyeleri değerlendirir.
 • Hastane yönetim kurallarını gözden geçirir, gerekli olan toplantılara katılır.
 • Hastanenin hem periyodik hem istatistik hem poliklinik hem de laboratuvar çalışma cetvellerini inceler, doğru ve eksik olmayacak biçimde düzenler, yetkili mercii gönderir.
 • Hastane personelinin tümünü tanımalı ve kendi alanlarında yaptıkları işlerin disiplinini kontrol etmelidir.
 • Hastane ile alakalı gelişen son teknoloji bilgisine sahip olmalıdır.
Ekstra Görevler ve Sorumluluklar
 • Hastane müdürü, hastanenin mali durumunu sürekli olarak izler ve mali raporları düzenli olarak üst yönetime sunar.
 • Hastane içindeki tüm departmanlar arasında koordinasyonu sağlar ve departmanlar arası iletişimi güçlendirir.
 • Hasta memnuniyetini artırmak için sürekli olarak yeni stratejiler geliştirir ve uygulamaya koyar.
 • Hastane çalışanlarının eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirler ve bu ihtiyaçlara yönelik eğitim programları düzenler.
 • Hastane içindeki tüm süreçlerin verimliliğini artırmak için sürekli olarak iyileştirme çalışmaları yapar.
 • Hastane içindeki tüm ekipmanların düzenli bakım ve onarımını sağlar ve bu süreçleri denetler.
 • Hastane içindeki tüm güvenlik prosedürlerinin eksiksiz olarak uygulanmasını sağlar ve bu konuda düzenli denetimler yapar.
Sonuç

Hastane müdürü, hastanenin genel işleyişinden sorumlu olan kilit bir pozisyondur. Hem idari hem de teknik konularda geniş bir bilgi ve deneyime sahip olmalıdır. Hastanenin verimli ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak, hasta memnuniyetini artırmak ve hastane personelinin motivasyonunu yüksek tutmak gibi önemli görevleri vardır. Bu nedenle, hastane müdürünün görevlerini eksiksiz ve titizlikle yerine getirmesi, hastanenin başarısı için kritik öneme sahiptir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Ctrl Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Ctrl Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

4 Büyük Meleğin Görevleri Nelerdir?

4 Büyük Meleğin Görevleri Nelerdir?

Üretra Görevi Nelerdir?

Üretra Görevi Nelerdir?

Beyin Görevleri Nelerdir?

Beyin Görevleri Nelerdir?

Beyin Görevi Nelerdir?

Beyin Görevi Nelerdir?

Güncel

Kısa Çizgi Görevleri Nelerdir?

Kısa Çizgi Görevleri Nelerdir?

Güncel

Çiçek Sapı Görevi Nelerdir?

Çiçek Sapı Görevi Nelerdir?

Meleklerin Görevleri Nelerdir?

Meleklerin Görevleri Nelerdir?

Fabrika Müdürü Görevleri Nelerdir?

Fabrika Müdürü Görevleri Nelerdir?

Enzimin Görevleri Nelerdir?

Enzimin Görevleri Nelerdir?

Yaprağın Görevi Nedir?

Yaprağın Görevi Nedir?

Kemiklerin Görevi Nedir?

Kemiklerin Görevi Nedir?

Lösevin Görevleri Nelerdir?

Lösevin Görevleri Nelerdir?

Pankreasın Görevleri Nelerdir?

Pankreasın Görevleri Nelerdir?

İtfaiyenin Görevleri Nelerdir?

İtfaiyenin Görevleri Nelerdir?

5 Duyu Organımız ve Görevleri Nelerdir?

5 Duyu Organımız ve Görevleri Nelerdir?

Sulh Hukuk Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

Sulh Hukuk Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

Geçici Görev Yolluğu Hesaplama

Geçici Görev Yolluğu Hesaplama

Hastane Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Hastane Müdürünün Görevleri Nelerdir?

İşletim Sisteminin Görevleri Nelerdir?

İşletim Sisteminin Görevleri Nelerdir?

İnce Bağırsağın Görevi Nelerdir?

İnce Bağırsağın Görevi Nelerdir?

Divanın Görevleri Nelerdir?

Divanın Görevleri Nelerdir?

Ceo Görevleri Nelerdir?

Ceo Görevleri Nelerdir?

Başbakan Görevleri Nelerdir?

Başbakan Görevleri Nelerdir?

Kaymakamın Görevleri Nelerdir?

Kaymakamın Görevleri Nelerdir?

Veterinerin Görevleri Nelerdir?

Veterinerin Görevleri Nelerdir?

Motor Parçaları ve Görevleri Nelerdir?

Motor Parçaları ve Görevleri Nelerdir?

Yaprağın Görevleri Nelerdir?

Yaprağın Görevleri Nelerdir?

Kalp Görevi Nedir?

Kalp Görevi Nedir?

Afad Görevleri Nelerdir?

Afad Görevleri Nelerdir?

Kalın Bağırsağın Görevi Nedir?

Kalın Bağırsağın Görevi Nedir?

Ticaret Mahkemelerinin Görevi Nelerdir?

Ticaret Mahkemelerinin Görevi Nelerdir?

Elementlerin Görevleri Nelerdir?

Elementlerin Görevleri Nelerdir?

Üreter Görevi Nedir?

Üreter Görevi Nedir?