İşyeri Hekimi Görev Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?
19 Temmuz 2024

İşyeri Hekimi Görev Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

İşyeri Hekimi Görev Yetki ve Sorumlulukları

İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği alanında Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip bir sağlık çalışanıdır. Görev, yetki ve sorumlulukları, işyerinde bulunan diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde çalışmayı gerektirir. İşyeri hekimi, görevlerini yerine getirirken işin akışını aksatmadan, verimli bir çalışma ortamına katkıda bulunarak, işveren ve işyerine ait meslek sırlarını ve kişisel sağlık dosyasında bulunan bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Ayrıca, işyeri hekimleri, hizmet sundukları işverene karşı sorumludurlar.


 • Çalışma ortamının denetlenmesi ve gözetimi yaparak işverene rehberlik hizmetinde bulunur.
 • İşyerinin tasarımı, kullanılan araç gerecin ve işin planlanması, uygulanması ve kişisel koruyucu donanımların seçilmesi, iş sağlığına uygun kuralların sürdürülmesi için işverene tavsiyelerde bulunur.
 • Çalışan sağlığının devam ettirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile işverene tavsiyelerde bulunur.
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılarak, işin yürütülmesi sırasında çalışanların fiziksel ve zihinsel bakımından iş ile ilgili uyumlarının sağlanması ve stres faktörlerinden korunmaları için çalışanlara rehberlik hizmeti verir.
 • İşyerinde bulunan tüm sosyal yaşam alanlarının hijyen şartlarını denetleyerek, çalışanların beslenme ve su ihtiyaçlarının uygun koşullarda sağlanmasını temin eder.
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının tekrar etmemesi ve alınması gereken önlemler konusunda işverene önerilerde bulunur.
 • İş sağlığı ve iş güvenliğine dair alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
 • İşyerinin risk değerlendirilmesi de görevlerindendir. Hekim risk değerlendirmesi yaparak, sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene öneride bulunur ve bu durumların takibini yapar.
 • Özellikle hamile ve emziren kadınlar, 18 yaş altı çalışanlar, meslek ve kronik hastalığı olan çalışanlar, yaşlı, malul ve engelliler, iş kazası yaşayanlar, ilaç ve madde bağımlılığı olan çalışanları koruma altına alarak yakından takip eder ve risk değerlendirmesinde bulunur.
 • İşe giriş, periyodik muayene ve tetkikler ile alakalı olarak çalışanları bilgilendirir ve işyerinde yapılacak genel sağlık taramalarında çalışanların bilgi sahibi olmasını sağlar. Çalışanlara yapılacak olan periyodik muayeneler düzenli olarak yapılır ve hekim uygun görürse bu muayenelerin süresi de kısaltılabilir.
 • Periyodik muayene sonuçları düzenlenir, dosyalanır ve işyerinde saklanır.
 • İşe devamsızlık sebebi sağlık sorunlarından dolayı olan çalışanlarda işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında olabilecek bir ilişki durumunu belirler ve gerektiğinde işverenden çalışma ortamının uygunluğu hakkında ölçüm yapılmasını talep edebilir.
 • Sağlık sorunları nedeni ile işine uzun süre ara vermiş olan çalışanlarda işe döndükleri zaman gerekli muayeneleri yaparak kişinin sağlık durumuna ilişkin uygun bir bölümde çalışmasını işverenden talep edebilir.
 • Bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli tedbirleri alarak, gerekli muayene ve tetkikleri gerçekleştirir.
 • İlk yardım ve acil müdahale için çalışanlara gerekli eğitimleri ve hijyen, madde bağımlılığı konusundaki eğitimleri sağlar. Çalışanları işyerindeki risklere karşı bilgilendirir.
 • İş güvenliği uzmanı ile yıllık değerlendirme raporu hazırlar ve iş güvenliği uzmanı ile çalışma ortamının gözetimi ve gerekli ölçümlerin yapılması konularında iş birliği içinde çalışır.
 • İş kazası ve meslek hastalığına yakalanmış olan çalışanlarda rehabilitasyonu sağlar.
 • İşverene iş sağlığı ve güvenliğine dair verdiği yazılı bildirimlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde durumu iş kurumu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.
 • İşyerinde hayati tehlike durumlarında işverene işi durdurması için talepte bulunabilir.
 • İşyeri hekimleri işlerinin gerektirdiği gelişim süreçlerini tamamlamak için eğitim, seminer ve panellere katılabilir. Bu da görev içerisinde yer aldığından hekimin çalışma süresine dahildir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Edebali

12 Temmuz 2024 Cuma

Isyerinde calisanlarin saglik taramalarinda bana bilgi verilir mi? Saglik sorunlarim nedeniyle uzun sure isten uzak kaldigimda ise dondugumde hangi muayeneler yapilir? Periyodik muayene sonuclarini nerede sakliyoruz?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba Edebali,

İşyerinde çalışanların sağlık taramaları hakkında bilgi verilmesi, genellikle işyeri hekimleri ve insan kaynakları departmanının sorumluluğundadır. Kendi sağlık durumunuzla ilgili bilgi almak için doğrudan işyeri hekiminizle iletişime geçebilirsiniz.

İşten uzun süre uzak kaldığınızda ve geri döndüğünüzde, işyeri hekimi tarafından kontrol muayenesi yapılır. Bu muayenede genel sağlık durumunuz değerlendirilir ve işe uygunluğunuz kontrol edilir.

Periyodik sağlık muayenesi sonuçları genellikle işyerinin sağlık dosyalarında saklanır. Bu dosyalar, işyeri hekiminin gözetiminde gizli bir şekilde muhafaza edilir ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir.

Sağlıklı günler dilerim.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Toplardamarın Görevi Nelerdir?

Toplardamarın Görevi Nelerdir?

Müezzinin Görevleri Nelerdir?

Müezzinin Görevleri Nelerdir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Sınıf Öğretmeninin Görevleri Nelerdir?

Sınıf Öğretmeninin Görevleri Nelerdir?

Veterinerin Görevleri Nelerdir?

Veterinerin Görevleri Nelerdir?

Mahkemelerin Görevleri Nelerdir?

Mahkemelerin Görevleri Nelerdir?

Boşaltım Organlarının Görevleri Nelerdir?

Boşaltım Organlarının Görevleri Nelerdir?

Üreter Görevi Nedir?

Üreter Görevi Nedir?

Güncel

Beyin Görevi Nelerdir?

Beyin Görevi Nelerdir?

Güncel

Şoförün Görevleri Nelerdir?

Şoförün Görevleri Nelerdir?

Güncel

Omuriliğin Görevleri Nelerdir?

Omuriliğin Görevleri Nelerdir?

Hemşirenin Görevleri Nelerdir?

Hemşirenin Görevleri Nelerdir?

DNA Görevleri Nelerdir?

DNA Görevleri Nelerdir?

Noktalama İşaretlerinin Görevleri Nelerdir?

Noktalama İşaretlerinin Görevleri Nelerdir?

İskeletin Görevleri Nelerdir?

İskeletin Görevleri Nelerdir?

Astronot Görevleri Nelerdir?

Astronot Görevleri Nelerdir?

Müdür Yardımcısının Görevleri Nelerdir?

Müdür Yardımcısının Görevleri Nelerdir?

General Görevleri Nelerdir?

General Görevleri Nelerdir?

Resmi Kurumlar ve Görevleri Nelerdir?

Resmi Kurumlar ve Görevleri Nelerdir?

Dalağın Görevi Nelerdir?

Dalağın Görevi Nelerdir?

Evlilikte Kadının Görevleri Nelerdir?

Evlilikte Kadının Görevleri Nelerdir?

Okul Müdürü Görevleri Nelerdir?

Okul Müdürü Görevleri Nelerdir?

İnfaz Koruma Memuru Görevleri Nelerdir?

İnfaz Koruma Memuru Görevleri Nelerdir?

Şark Görevleri Nelerdir?

Şark Görevleri Nelerdir?

Başbakan Görevleri Nelerdir?

Başbakan Görevleri Nelerdir?

İki Noktanın Görevleri Nelerdir?

İki Noktanın Görevleri Nelerdir?