Hücreler ve Görevleri Nelerdir?
27 Haziran 2024

Hücreler ve Görevleri Nelerdir?

Hücreler ve Görevleri

Canlıları meydana getiren bir ya da birden fazla hücre vardır. Canlıyı oluşturan en küçük yapıya hücre denir. Canlıların bazıları tek bir hücreden, bazıları ise birden fazla hücreden meydana gelmiştir. Her canlı gibi hücrelerin büyüklüğü ve yapıları da farklılık gösterir. İnsan ve bitki hücreleri de bu bağlamda farklılıklar göstermektedir. Hücrelerin gözle görülmesi mümkün değildir; ancak mikroskop altında incelenebilirler. Hücre ilk kez İngiliz bilim adamı Robert Hooke tarafından keşfedilmiştir. Hooke, kendi yaptığı mikroskopla şişe mantarını incelerken boş odacıklara "hücre" adını vermiştir. Hücreler, beslenme, boşaltım gibi yaşamsal olayları gerçekleştiren yapılar içerir. Bu yapılara organel adı verilir. Organeller bitki hücreleri ve hayvan hücreleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Bitki Hücreleri ve Görevleri

Koful: Kofulun görevi, hücre içinde fazla olan maddeleri biriktirmek ve depolamaktır. Genellikle bitki ve tek hücreli canlılarda bulunur. Hayvan ve insan hücrelerinde ise zamanla oluşan ve kısa sürede kaybolan kofullar görülebilir. Hayvan hücrelerindeki kofullar küçükken, bitki hücrelerindekiler büyüktür.

Golgi Cisimciği: Bitkinin salgı üretmesinde ve ürettiği salgıyı depolamasında önemli bir rol üstlenir.

Endoplazmik Retikulum: Hücre içinde ağ gibi dolaşan bir yol olarak tanımlanabilir. Görevi, madde iletimini diğer hücre içi kısımlarına iletmektir.

Kloroplast: Bitkilerin yeşil kısımlarında bulunur ve diğer tüm canlılar için hayati önem taşıyan görevler üstlenir. Kloroplast, güneş enerjisi, karbondioksit ve suyu kullanarak tüm canlılar için gerekli olan oksijeni üretir. Bu süreç fotosentez olarak adlandırılır. Bu nedenle kloroplastlar, fotosentez ile tüm canlıların yaşamını sürdürmesini sağlar ve yalnızca bitki hücrelerinde bulunur.

Mitokondri: Bu organelin görevi, bulunduğu hücrenin enerjisini üretmektir. Üretilen oksijeni kullanarak besinden enerji elde ederler. Sayıları hücre yapısına göre değişir ve bölünüp çoğalabilme özellikleri vardır. Hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunur.

Ribozom: Hücre içinde protein sentezini gerçekleştiren organellerdir. Endoplazmik retikulumların ve sitoplazmanın üzerinde serbestçe bulunurlar.

Hayvan Hücreleri ve Görevleri

Sentriyol (Sentrozom): Hücre bölünmesinde görev alan yapılardır. Yalnızca hayvan hücrelerinde bulunurlar.

Lizozom: Büyük taneli yaşlanmış organelleri parçalamakla görevlidir. Bazı durumlarda bitki hücrelerinde de bulunabilir; ancak genellikle hayvan hücrelerinde yer alır.

Mitokondri: Hücre içindeki enerjiyi üretmekle görevlidir.

Koful: Hücre içindeki fazla maddeleri biriktirmekle görevlidir.

Endoplazmik Retikulum: Hücre içi madde iletimini diğer kısımlara taşır.

Ribozom: Protein sentezini sağlarlar.

Golgi Cisimciği: Hücre salgılarının depolanmasıyla görevlidir.

Bu yönüyle hücreler ve görevleri incelendiğinde, hayvan ve bitki hücreleri karşılaştırıldığında büyük farkların ortaya çıktığı görülebilir. Bitki hücresindeki kloroplast organeli, oksijen üretip yaşamsal bazı olguları gerçekleştirirken, hayvan hücrelerindeki lizozom ise hücreyi yavaşlatan büyük taneli organelleri parçalayarak hücre içindeki işleri hızlandırır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Pankreasın Görevleri Nelerdir?

Pankreasın Görevleri Nelerdir?

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Mimarın Görevi Nelerdir?

Mimarın Görevi Nelerdir?

Meslekler ve Görevleri Nelerdir?

Meslekler ve Görevleri Nelerdir?

Anne Babanın Çocuğa Karşı Görevleri Nelerdir?

Anne Babanın Çocuğa Karşı Görevleri Nelerdir?

Müftünün Görevleri Nelerdir?

Müftünün Görevleri Nelerdir?

Hastane Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Hastane Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Güncel

Üreter Görevi Nedir?

Üreter Görevi Nedir?

Güncel

Çiftçinin Görevi Nelerdir?

Çiftçinin Görevi Nelerdir?

Güncel

Belediye Başkanı Görevleri Nelerdir?

Belediye Başkanı Görevleri Nelerdir?

Sitoplazmanın Görevleri Nelerdir?

Sitoplazmanın Görevleri Nelerdir?

Aile Hekiminin Görevleri Nelerdir?

Aile Hekiminin Görevleri Nelerdir?

Aşçının Görevleri Nelerdir?

Aşçının Görevleri Nelerdir?

Vitaminlerin Bulunduğu Besinler ve Görevleri Nelerdir?

Vitaminlerin Bulunduğu Besinler ve Görevleri Nelerdir?

Şefin Görevi Nelerdir?

Şefin Görevi Nelerdir?

Demirin Görevleri Nelerdir?

Demirin Görevleri Nelerdir?

Göz Görevleri Göz Yapısı ve Görevleri

Göz Görevleri Göz Yapısı ve Görevleri

Genel Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Genel Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Yeşilay Görevleri Nelerdir?

Yeşilay Görevleri Nelerdir?

Dalağın Görevi Nelerdir?

Dalağın Görevi Nelerdir?

Solunum Organları ve Görevleri Nelerdir?

Solunum Organları ve Görevleri Nelerdir?

Bilgisayarın Parçaları ve Görevleri Nelerdir?

Bilgisayarın Parçaları ve Görevleri Nelerdir?

Satranç Taşlarının Görevleri Nelerdir?

Satranç Taşlarının Görevleri Nelerdir?

Zabıtanın Görevleri Nelerdir?

Zabıtanın Görevleri Nelerdir?

Toplardamarın Görevi Nelerdir?

Toplardamarın Görevi Nelerdir?

Karbonhidratların Görevi Nelerdir?

Karbonhidratların Görevi Nelerdir?

Müdürün Görevleri Nelerdir?

Müdürün Görevleri Nelerdir?

İşlemcinin Görevi Nelerdir?

İşlemcinin Görevi Nelerdir?