Golgi Cisimciği Görevleri Nelerdir?
21 Temmuz 2024

Golgi Cisimciği Görevleri Nelerdir?

Golgi cisimciği, üst üste dizilmiş yassı kesecikler şeklinde bir yapıya sahiptir ve endoplazmik retikulumun yapısına benzer, ancak üzerinde ribozom bulunmaz. Tek katlı zardan oluşur ve üç bölümden meydana gelir: çekirdeğe yakın olan kısım olgun bölge, hücre zarına bakan kısma oluşma bölgesi, ikisinin ortasında kalan bölüme ise geçiş bölgesi adı verilir. Bu organel genellikle çekirdeğe yakındır ve salgılanacak ürünlerin konsantre olduğu durumlarda vakuol şeklini alır. Henüz olgunlaşmamış kan ve sperm hücreleri hariç, diğer bütün ökaryot hücrelerde bulunur. Genellikle sentrozom etrafında ve hücre tabanına yakın yerlerde yer alır. Tükürük, süt ve ter bezleri gibi salgı yapan organlarda daha fazla bulunur.

Golgi Cisimciği Görevleri

 • Hücrelerin faaliyetleri için gerekli salgıları yapar.
 • Golgi cisimciğinde oluşan kesecikler hücre zarının yapısına katılarak hücre zarının genişlemesine olanak sağlar.
 • Golgi aygıtı keselerinde tomurcuklanma ile kofullar oluşur.
 • Golgi aygıtı, bitkilerde ise hücre çeperinin yapısına katılır.
 • Proteinler sentezlendikten sonra hedeflenen noktalara gitmeden önce Golgi cisimciği tarafından paketlenir.
 • Golgi cisimciği lizozom zarının yapısına katılır.
 • Plazma membran teşekkülünde aktiftir.
 • Endoplazmik retikulum ile entegreli çalışır.
 • Proteinleri hücrede kullanılacak hale getirebilmek için değiştirir.
 • Gerektiği zaman yağları depolar.
 • Hücre çeperinin yapısına katılan selülozu üretir.
 • Lizozomların organellerini oluşturur.

Golgi Cisimciğindeki Protein Trafiği

Ribozomlarda üretilen ve endoplazmik retikulumda biriktirilen polipeptitler Golgi cisimciğine ulaşır. Golgi cisimciğine ulaşan polipeptitler, hücre tarafından üretilen polisakkaritlerle etkileşime girerek Golgi cisimciği içerisinde seri bir işlemden geçirilir. Bu işlemler devam ederken moleküller, Golgi cisimciğinin olgun bölgesine doğru hareket ederler. En sonunda Golgi cisimciğinden kökenlenen zarla sentezlenen salgı veya sindirim yapabilecek nitelikte enzimler vesikül halinde sitoplazmada serbest hale gelir. Salgı vesikülleri, aynı olmayan hücrelerin ürettikleri farklı biyokimyasal niteliklere sahip maddeleri içerir. Sindirici enzim içeren vesiküllere lizozom denir. Lizozomlar, hücre içerisinde fonksiyonlarını yitirmek üzere olan yaşlanmış organelleri bünyelerine alıp asidik ortamda eriterek yok eder. Ölmüş bir canlının cesedinin birkaç gün içinde çürüyüp kokmasının nedeni budur.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

İlham

21 Temmuz 2024 Pazar

Golgi cisimciği üzerinde neden ribozom bulunmaz ve endoplazmik retikulum ile nasıl entegreli çalışır? Golgi cisimciğinin çekirdeğe yakın olmasının özel bir sebebi var mı? Golgi cisimciğinin salgı bezlerinde daha fazla bulunması ne anlama gelir?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba İlham,

Golgi cisimciği üzerinde ribozom bulunmamasının sebebi, ribozomların protein sentezinden sorumlu olmaları ve bu işlevin endoplazmik retikulum (ER) üzerinde gerçekleşmesidir. Golgi cisimciği ise sentezlenen proteinlerin paketlenmesi, işlenmesi ve taşınması gibi görevleri yerine getirir. ER ile entegreli çalışması, ER'de sentezlenen proteinlerin Golgi cisimciğine taşınması ve burada işlendikten sonra nihai hedeflerine yönlendirilmesi şeklinde gerçekleşir.

Golgi cisimciğinin çekirdeğe yakın olması, protein ve lipidlerin hızlı bir şekilde işlenmesi ve taşınması için gerekli olan hızlı iletişimi sağlar. Yakınlık, bu moleküllerin ER'den Golgi cisimciğine daha etkin bir şekilde taşınmasını mümkün kılar.

Golgi cisimciğinin salgı bezlerinde daha fazla bulunması, bu bezlerin yoğun protein ve enzim salgısı yaptıklarını gösterir. Bu yapı, salgılanacak maddelerin işlenmesi ve paketlenmesi için gerekli olan Golgi cisimciğinin miktarının artış göstermesine neden olur.

Sevgiler,

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Pilotun Görevi Nelerdir?

Pilotun Görevi Nelerdir?

Yaprağın Görevleri Nelerdir?

Yaprağın Görevleri Nelerdir?

Afad Görevleri Nelerdir?

Afad Görevleri Nelerdir?

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Solunum Organlarının Görevleri Nelerdir?

Solunum Organlarının Görevleri Nelerdir?

Bakırın Görevi Nelerdir?

Bakırın Görevi Nelerdir?

Danıştayın Görevleri Nelerdir?

Danıştayın Görevleri Nelerdir?

Yazı İşleri Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Yazı İşleri Müdürünün Görevleri Nelerdir?

İtfaiyecinin Görevleri Nelerdir?

İtfaiyecinin Görevleri Nelerdir?

Güncel

Lösevin Görevleri Nelerdir?

Lösevin Görevleri Nelerdir?

Güncel

Hücre Zarının Görevleri Nelerdir?

Hücre Zarının Görevleri Nelerdir?

Güncel

Hipotalamusun Görevleri Nelerdir?

Hipotalamusun Görevleri Nelerdir?

Fonksiyon Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Fonksiyon Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Okul Memuru Görevleri Nelerdir?

Okul Memuru Görevleri Nelerdir?

Peygamberlerin Görevleri Nelerdir?

Peygamberlerin Görevleri Nelerdir?

Proteinlerin Görevleri Nelerdir?

Proteinlerin Görevleri Nelerdir?

Çiftçinin Görevi Nelerdir?

Çiftçinin Görevi Nelerdir?

Ceo Görevleri Nelerdir?

Ceo Görevleri Nelerdir?

Pankreasın Görevi Nedir?

Pankreasın Görevi Nedir?

Şefin Görevi Nelerdir?

Şefin Görevi Nelerdir?

Kaslar ve Görevleri Nelerdir?

Kaslar ve Görevleri Nelerdir?

Meslekler ve Görevleri Nelerdir?

Meslekler ve Görevleri Nelerdir?

Beyin Görevi Nelerdir?

Beyin Görevi Nelerdir?

Ribozom Görevi Nelerdir?

Ribozom Görevi Nelerdir?

Görev Yöneticisi Nedir?

Görev Yöneticisi Nedir?

Mübaşirin Görevleri Nelerdir?

Mübaşirin Görevleri Nelerdir?

Hakemin Görevleri Nelerdir?

Hakemin Görevleri Nelerdir?

General Görevleri Nelerdir?

General Görevleri Nelerdir?

Noktalama İşaretlerinin Görevleri Nelerdir?

Noktalama İşaretlerinin Görevleri Nelerdir?

Kalp Görevi Nedir?

Kalp Görevi Nedir?