Asliye Hukuk Mahkemesi Görevleri Nelerdir?
07 Temmuz 2024

Asliye Hukuk Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

Asliye Hukuk Mahkemesi Görevleri

Hukuk sistemimizde mahkemelerin görevleri, yalnızca kanunlarla düzenlenmektedir. Bir mahkemenin görevi, hangi tür uyuşmazlıkların, yani hangi davaların hangi mahkemede görüleceğini belirlemek anlamına gelir. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevleri de 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) madde 2'de belirlenmiştir.

Asliye Hukuk Mahkemesi Görev Alanı

Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görev alanı, davanın konusuna ve değerine bakılmaksızın mal varlığı haklarını ve şahıs varlığına ilişkin davaları kapsar. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, bu tür davalarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi'dir. Ayrıca, aynı kanunda veya diğer kanunlarda farklı bir düzenleme bulunmuyorsa, Asliye Hukuk Mahkemesi başka dava ve işlerle de görevlidir.

Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Görülen Davalar

Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen başlıca davalar şunlardır:
 • Borç vermeye dayalı olan alacak davaları
 • Tapu tescil ve iptal davaları
 • Tapuda şerhi kaldırma davaları
 • Nüfus kayıtlarıyla ilgili davalar, yaş düzeltme, yaş büyütme ve küçültme, isim değiştirme vb.
 • Trafik kazası gibi durumlardan doğan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Babalık ve analık davaları
 • Mirastan mal kaçırma davaları
 • Menfi tespit davaları
 • Haksız işgal davaları
 • Vasiyetnamenin iptali davaları
 • El atmanın önlenmesi davaları (Men'i müdahale davaları)
 • Haksız fiile dayalı tazminat davaları
 • Geçit hakkı davaları
 • İtirazın iptali davaları
 • Muhdesatın tespiti davaları
 • Ecrimisil davaları
 • Kişilik haklarının korunması davaları
 • Kamulaştırmasız el atma davaları
 • Bedel artırımı davaları
 • Kamulaştırmaya dayalı olan tescil ve bedel davaları
 • Zayi ve kambiyo senedi iptali davaları
 • Şirket kararları hakkında ortaklara karşı açılacak davalar
 • Tenfiz ve tanıma davaları
 • Tüketici, aile, ticaret, fikri ve sınai haklar, iş hukuku mahkemelerinin olmadığı yerlerde bu mahkemelerin görev alanına giren davalar

Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Dava Açma ve Savunma Süreci

Asliye Hukuk Mahkemesi'nden gelen bir mahkeme tebligatınız olursa, mal varlığınız veya şahıs varlığınızla ilgili bir davaya muhatapsınız demektir. Yasal savunmanızı ve iddialarınızı 15 gün içinde yazılı şekilde mahkemeye bildirmeniz gerekmektedir. Bu süre içinde dava açma hakkınız da bulunmaktadır. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevleri, mal varlığı ve şahıs varlığını kapsayan davaları içerir.

Ek Bilgiler

Asliye Hukuk Mahkemesi'nin temel amacı, bireyler arasındaki hukuki uyuşmazlıkları çözmek ve adaleti sağlamaktır. Bu mahkemeler, çoğu zaman karmaşık ve teknik meseleleri ele aldıkları için, davacı ve davalıların hukuki temsilcilerle çalışmalarında fayda vardır. Ayrıca, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararlar genellikle temyiz edilebilir, bu da hukuki sürecin daha üst mahkemelerde devam edebileceği anlamına gelir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Organeller ve Görevleri Nelerdir?

Organeller ve Görevleri Nelerdir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Yaprağın Görevleri Nelerdir?

Yaprağın Görevleri Nelerdir?

Kloroplast Görevleri Nelerdir?

Kloroplast Görevleri Nelerdir?

Kan Pulcukları Görevileri Nelerdir?

Kan Pulcukları Görevileri Nelerdir?

Beynin Bölümleri ve Görevleri Nelerdir?

Beynin Bölümleri ve Görevleri Nelerdir?

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Görevleri Nelerdir?

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Görevleri Nelerdir?

Güncel

Bilgisayarda Tuşların Görevleri Nelerdir?

Bilgisayarda Tuşların Görevleri Nelerdir?

Güncel

Yaprağın Görevi Nedir?

Yaprağın Görevi Nedir?

Güncel

Sadrazamın Görevleri Nelerdir?

Sadrazamın Görevleri Nelerdir?

Att Görevleri Nelerdir?

Att Görevleri Nelerdir?

Midenin Görevi Nelerdir?

Midenin Görevi Nelerdir?

Muhasebecinin Görevleri Nelerdir?

Muhasebecinin Görevleri Nelerdir?

Azı Dişi Görevi Nelerdir?

Azı Dişi Görevi Nelerdir?

Sinir Sistemi Görevleri Nelerdir?

Sinir Sistemi Görevleri Nelerdir?

Kadının Görevleri Nelerdir?

Kadının Görevleri Nelerdir?

Karaciğerin Görevleri Nelerdir?

Karaciğerin Görevleri Nelerdir?

Pankreasın Görevleri Nelerdir?

Pankreasın Görevleri Nelerdir?

Mitokondri Görevi Nelerdir?

Mitokondri Görevi Nelerdir?

İnsan Kaynakları Görevleri Nelerdir?

İnsan Kaynakları Görevleri Nelerdir?

Mineraller ve Görevleri Nelerdir?

Mineraller ve Görevleri Nelerdir?

Merkez Bankası Görevleri Nelerdir?

Merkez Bankası Görevleri Nelerdir?

Kadının Erkeğe Karşı Görevleri Nelerdir?

Kadının Erkeğe Karşı Görevleri Nelerdir?

Karaciğerin Görevi Nedir?

Karaciğerin Görevi Nedir?

İnce Bağırsağın Görevi Nedir?

İnce Bağırsağın Görevi Nedir?

Bilgisayarın Parçaları ve Görevleri Nelerdir?

Bilgisayarın Parçaları ve Görevleri Nelerdir?

Dalağın Görevi Nelerdir?

Dalağın Görevi Nelerdir?

İsrafil Görevi Nelerdir?

İsrafil Görevi Nelerdir?

Damarların Görevleri Nelerdir?

Damarların Görevleri Nelerdir?

Hizmetlinin Görevleri Nelerdir?

Hizmetlinin Görevleri Nelerdir?

Başın Görevleri Nelerdir?

Başın Görevleri Nelerdir?

Karaciğerin Sindirimdeki Görevi Nelerdir?

Karaciğerin Sindirimdeki Görevi Nelerdir?

Garsonun Görevleri Nelerdir?

Garsonun Görevleri Nelerdir?

İtfaiyenin Görevleri Nelerdir?

İtfaiyenin Görevleri Nelerdir?

Erkek Organın Görevleri Nelerdir?

Erkek Organın Görevleri Nelerdir?

Hakemin Görevleri Nelerdir?

Hakemin Görevleri Nelerdir?

Pilin Görevleri Nelerdir?

Pilin Görevleri Nelerdir?