Nişancının Görevleri Nelerdir?
26 Haziran 2024

Nişancının Görevleri Nelerdir?

Nișancının Görevleri

Nișancı, Osmanlı Devleti'nde önemli bir divan üyesiydi ve çeşitli görevler üstlenirdi. Osmanlı Devlet yönetimi otoriter bir yapıya dayanmakla birlikte, kararlar Divan-ı Hümayun adı verilen mecliste alınırdı. Ancak bu mecliste de son sözü söyleme hakkı padişaha aitti. Bu yönüyle mutlak otoriter bir yapı olduğu söylenebilir. Divan, belirli aralıklarla ve gerekli görülen durumlarda toplanarak devlet yönetimiyle ilgili meseleleri görüşürdü. Mutlak karar verme yetkisini elinde tutan padişahlar için istişare ve Şeyhülislam'dan destek almak önemliydi. Bu durumun temel sebebi olarak devlet yönetiminde şer'i hukukun hakim olması gösterilebilir.

Divan-ı Hümayun ve Nișancının Konumu

Divan-ı Hümayun'da padişah ve sadrazamın yanı sıra, devletin yönetiminde görev alan en üst rütbeli kişiler bulunurdu. Bunlardan biri de nișancıydı. Nișancı, padişahın özel kalemi gibi çalışan bir divan üyesiydi. Diplomatik ilişkiler ve resmi yazışmalar denilince akla nișancı gelirdi. Kelime anlamı olarak da ferman, berat gibi anlamlar ifade eden nișancı, sadece Osmanlı Devleti'nde değil, aynı zamanda eski devletlerde de bulunmaktaydı.

Nișancı, divanda vezirlerden sonra gelse de önemli görevler ifa ederdi. Nișancı olarak atanan kişinin yasaları çok iyi bilmesi ve mukayese yeteneğine sahip olması gerekirdi. Bu nedenle nișancılar daha çok İlmiye veya Kalemiye sınıfı içinden seçilmeye çalışılmıştır. Reis-ül Küttap ise nișancının altında çalışan Kalemiye sınıfına mensuptu. Osmanlı Devleti'nin sonlarına doğru nișancı, divandaki önemini kaybetmeye başlamış ve Reis-ül Küttap ile aynı seviyede kabul edilmeye başlanmıştır.

Nișancının Görevleri Nelerdir?

  • Nișancının en önemli görevi kanunları iyi bilmekti. Nișancı, eskiden uygulanan yasalarla yeni çıkartılan yasaları çok iyi bilmeli ve gerektiğinde her ikisini karşılaştırabilme yeteneğine sahip olmalıydı. Divan-ı Hümayun'da bu konuda sık sık kendisinin görüşlerine başvurulurdu. Divan üyesi olan nișancı, şayet vezir değilse her zaman arz divanında yer almaz, ancak ihtiyaç duyulması halinde kendisinden istifade edilirdi.
  • Devletin fetih veya başka yollarla topraklarına katılan arazilerin kayıtlarını tutardı. Bu deftere kayıt işlemi yapılırken toprak, sağlayacağı gelire göre bir tasnife tabi tutulurdu.
  • Yabancı ülkelerle yapılacak yazışmaları hazırlama görevi nișancıya aitti. Bu nedenle nișancının sır tutma kabiliyetine sahip olması çok önemli görülürdü.
  • Dirlik adı verilen toprakları kaydeder ve gelirlerinin dağıtımını sağlardı.
  • Bugün Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılan devlet arazilerinin kayıtlarını tutma görevini eskiden nișancı yerine getirirdi. Fethedilen toprakları tapu defterine yazardı.
  • Nișancının görevlerinden bir diğeri de ilgili yerlere padişahın imzası, yani tuğrasını çekmekti.

Nișancının görevleri, Osmanlı Devleti'nin bürokratik yapısının önemli bir parçasını oluşturmuştur. Özellikle diplomatik yazışmalar ve toprak kayıtları gibi kritik konularda nișancının bilgisi ve yetenekleri, devletin etkin yönetimi için vazgeçilmezdi.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Derinin Görevleri Nelerdir?

Derinin Görevleri Nelerdir?

Kaymakamın Görevleri Nelerdir?

Kaymakamın Görevleri Nelerdir?

Kazasker Görevleri Nelerdir?

Kazasker Görevleri Nelerdir?

Boşaltım Sistemi Organları ve Görevleri Nelerdir?

Boşaltım Sistemi Organları ve Görevleri Nelerdir?

Mühendis Görevi Nelerdir?

Mühendis Görevi Nelerdir?

Güncel

Ticaret Mahkemelerinin Görevi Nelerdir?

Ticaret Mahkemelerinin Görevi Nelerdir?

Güncel

Vhki Görevleri Nelerdir?

Vhki Görevleri Nelerdir?

Güncel

Geçici Görev Yolluğu Hesaplama

Geçici Görev Yolluğu Hesaplama

Emniyet Müdürlüğünün Görevleri Nelerdir?

Emniyet Müdürlüğünün Görevleri Nelerdir?

Merkez Bankası Görevleri Nelerdir?

Merkez Bankası Görevleri Nelerdir?

Pilin Görevleri Nelerdir?

Pilin Görevleri Nelerdir?

Motor Parçaları ve Görevleri Nelerdir?

Motor Parçaları ve Görevleri Nelerdir?

Klavyenin Görevleri Nelerdir?

Klavyenin Görevleri Nelerdir?

Lizozom Görevi Nelerdir?

Lizozom Görevi Nelerdir?

İmamın Görevleri Nelerdir?

İmamın Görevleri Nelerdir?

Kalın Bağırsağın Görevi Nedir?

Kalın Bağırsağın Görevi Nedir?

Devletin Görevleri Nelerdir?

Devletin Görevleri Nelerdir?

Mahkemelerin Görevleri Nelerdir?

Mahkemelerin Görevleri Nelerdir?

Anayasa Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

Anayasa Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

Sivil Toplum Örgütleri ve Görevleri Nelerdir?

Sivil Toplum Örgütleri ve Görevleri Nelerdir?

Tuşların Görevleri Nelerdir?

Tuşların Görevleri Nelerdir?

Akyuvarların Görevleri Nelerdir?

Akyuvarların Görevleri Nelerdir?

İç Salgı Bezleri ve Görevleri Nelerdir?

İç Salgı Bezleri ve Görevleri Nelerdir?

İçişleri Bakanlığı Görevleri Nelerdir?

İçişleri Bakanlığı Görevleri Nelerdir?

Tse Görevleri Nelerdir?

Tse Görevleri Nelerdir?

Anayasada Devletin Görevleri Nelerdir?

Anayasada Devletin Görevleri Nelerdir?

Görev Nasıl Tanımlanır?

Görev Nasıl Tanımlanır?

Depocunun Görevleri Nelerdir?

Depocunun Görevleri Nelerdir?

Atardamarın Görevleri Nelerdir?

Atardamarın Görevleri Nelerdir?

İl Özel İdaresi Görevleri Nelerdir?

İl Özel İdaresi Görevleri Nelerdir?

İnce Bağırsağın Görevi Nelerdir?

İnce Bağırsağın Görevi Nelerdir?

Karbonhidratların Görevi Nelerdir?

Karbonhidratların Görevi Nelerdir?